TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

shopping ile ilgili görsel sonucu6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketicilere sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla birtakım haklar tanımıştır. Tüketici haklarıyla ilgili önceki yazılarımız için (Bknz….) (Bknz….) (Bknz….) (Bknz….) Bu yazımızda ise tüketici haklarından biri olan cayma hakkı üzerinde duracağız.

Cayma hakkının kapsamı ve kullanılabileceği süre yapılan tüketici işleminin tipine göre değişmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mağazalardan görerek satın alınan mallar için tüketicilere bir cayma hakkı tanınmamıştır. Ancak zaman zaman firmalar müşteri memnuniyetini sağlamak adına müşterilerine kendi inisiyatifleri dahilinde cayma hakkı tanıyabilmektedirler. Tüketicilerin cayma hakkına sahip olduğu başlıca tüketici işlemleri aşağıdadır.

  • Taksitle satış sözleşmeleri: Tüketici, 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildiriminin yedi gün içinde satıcı/sağlayıcıya ulaşması yeterlidir. Teslim aldığı malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanması, tüketicinin cayma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Ancak olağan bir gözden geçirmenin ötesinde bir kullanım olmuşsa, tüketici cayma hakkını kullanamayabilecektir. Hizmet sözleşmelerinde de eğer tüketicinin onayı ile ifaya başlanmışsa, tüketici cayma hakkını kullanamaz.
  • Tüketici kredisi sözleşmeleri: Tüketici 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildiriminin on dört gün içinde krediyi verene ulaşması yeterlidir. Tüketici eğer krediden faydalanmışsa, anaparayı ve anaparanın iade tarihine kadar tahakkuk etmiş faizi cayma bildiriminin gönderilmesinden sonraki otuz gün içinde krediyi verene ödemesi gerekir, aksi halde cayma gerçekleşmemiş sayılır. Tüketiciden akdi faiz ve masraflar dışında cezai şart vb. herhangi bir bedel talep edilemez.

Cayma hakkı kapsamına giren diğer tüketici işlemleriyle ilgili yazımız için; (Bknz…)

 

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir