HAGB NEDİR, ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENİR Mİ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile kanun koyucu, yargılama sonucunda mahkemece suçlu olduğuna karar verilecek olan sanığa bir tür kurtuluş yolu önermektedir. Bu sayede sanık, hakkında yapılan suçlamadan mahkum edilmeyeceği gibi, karar aşamasına gelen, fakat açıklanması geri bırakılan mahkumiyetten etkilenmeyecektir. Sanığın kabulüne bağlı tutulan HAGB, yargılama sonucunda mahkum edilecek sanığın cezalandırılmasının, adli sicilinin bozulmasının ve […]

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK ALAN

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre; sözleşme ile belirlenmenin dışında sözleşmede belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, her halde ortak sayılan yerler vardır. Buraların ortak yerlerden sayılmayacağı hususunda kat malikleri arasında sözleşme yapılamaz. Yapılsa dahi geçerliliği yoktur. Genellikle en çok merak edilen alanları sıralayarak başlayabiliriz; Avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, […]

Devamını Oku

EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN TANINMASI

Evlilik birliği içerisinde doğmayan çocukların baba ile soybağı kurulması için babanın çocuğu tanıması; nüfus memuruna veya mahkemeye yapacağı yazılı başvuru ya da resmi senetle veya vasiyetnamesinde yer vereceği beyanla gerçekleşebileceği gibi anne ya da çocuğun babalık davası açması suretiyle de gerçekleşebilecektir. Bu yazımızda babanın tanıma işleminin ne şekilde yapılabileceğini konu edinmekteyiz: İkinci yol ise baba, […]

Devamını Oku

EŞİN BORCUNDAN DİĞER EŞİN SORUMLULUĞU

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler, evlenmeden önce veya sonra, belli şekillere uyulmak suretiyle aralarında bir seçimlik mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, aralarında yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejime göre eşler evlilik süresince alınan tüm mallara ortaktır. Eşlerin evlilik süresince almış oldukları mallar, edinilmiş mal olarak adlandırılır. Türk Medeni Kanunu madde 219’da […]

Devamını Oku

ESER SAHİBİNİN MANEVİ HAKLARI NELERDİR ?

Eser sahibinin manevi haklarını açıklamadan önce eser ve eser sahibi hakkında kısaca bilgi vermek isteriz. 1.ESER Eser, sahibinin mali ve manevi haklarının kaynağını teşkil eder.1 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B maddesine göre eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve […]

Devamını Oku

İNTERNETE ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

 Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de, internet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkartılması zorunlu hale gelmiştir.1 Bu sebeple 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında […]

Devamını Oku

KOMŞUM SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYOR, NE YAPABİLİRİM?

KABAHATLER KANUNU’NA GÖRE Başkalarının huzur ve sükununu bozacak derecede gürültüye sebep olmak Kabahatler Kanunu’nda “Gürültü” başlığı altında düzenlenmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 36’da: “(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek […]

Devamını Oku

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILAN YABANCI FİRMALARIN İZLEYECEĞİ HUKUKİ YOL NEDİR ?

Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de internet kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Bu gelişmelerle birlikte web siteleri de büyük önem kazanarak ticaretin elektronik ortama taşınmasını sağlamıştır. Ülkemizde de ticaretle ilgili veya müzik, haber, film gibi sosyal alanlarda faaliyet gösteren birçok yabancı site bulunmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde farklı sebeplerle yabancı kaynaklı birçok siteye erişim engellenmekte, erişimi haksız […]

Devamını Oku