MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN CEZASI NEDİR ?

Alacaklılar, borçlulardan alacaklarını tahsil etmek için icra dairesine başvurur. Alacaklının usulüne uygun olarak düzenlemiş olduğu takip talebinin icra müdürlüğünce kabul edilmesiyle birlikte icra takibi başlar ve icra müdürlüğü tarafından borçluya ödeme emri tebliğ edilir. 

 1. Mal beyanı nedir ?

Mal beyanı, icra takibinin  başlamasıyla birlikte alacaklı ve borçlu arasında yapılan icrai işlemlerden birisidir. Mal beyanı İcra ve İflas Kanunu (Bundan sonra “İİK” olarak anılacaktır.) madde 74’te:“Mal beyanı, borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla mal beyanı kısaca, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığı hakkında bilgi vermesidir.

 1. Mal beyanında bulunmanın süresi nedir ?

Mal beyanında bulunmanın süresi borçlunun itiraz süresi içerisinde borca itiraz edip etmediğine göre değişmektedir.

2.1. Borçlu Borca İtiraz Etmemişse

Alacaklı, icra müdürlüğü vasıtasıyla borçluya gönderdiği ödeme emriyle birlikte borcun ödenmesini istemektedir. İİK madde 60’a göre borçluya gönderilen ödeme emrinde, borçluya  7 günlük itiraz süresi içerisinde mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı ihtar edilir. Dolayısıyla borçlu borca itiraz etmediği takdirde, ödeme emrini aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

2.2. Borçlu Borca İtiraz Etmişse

Borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine 7 günlük itiraz süresi içerisinde itiraz ederse icra takibi durur. Alacaklı takibi devam ettirmek için, İİK madde 67’ye göre itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içerisinde mahkemeye başvurarak alacağının varlığını ispatlamak suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Alacaklının alacağını ispat ederek itirazın iptaline karar verilmesi halinde icra takibi devam eder, bu durumda İİK madde 75’e göre itirazın iptali kararını tebliğ alan borçlunun üç gün içerisinde mal beyanında bulunması gereklidir.

 1. Mal beyanında bulunmamanın cezası nedir?

Mal beyanında bulunmamanın cezası İİK madde 76’da:“Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.” şeklinde düzenlenmişti. Dolayısıyla borçlu, yukarıda belirttiğimiz süreler içerisinde mal beyanında bulunmaması durumunda üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılır. Bu hapis cezasını Ceza Mahkemesi hakimi değil İcra Mahkemesi hakimi vermektedir. Borçlu mal beyanında bulunduğu takdirde tazyik hapsi de sona erer. İcra Mahkemesi hakiminin vermiş olduğu bu ceza yalnızca mal beyanında bulunmaması sebebiyledir. Borçlu tazyik hapsine girmekle borcu ödemekten kurtulmuş olmaz.

 1. Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmanın cezası nedir ?

Günümüzde birçok borçlunun borcundan kurtulmak maksadıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu tespit edilmektedir. Ancak İİK madde 338’de gerçeğe aykırı beyanda bulunan borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 1. Sonradan kazanılan malların beyan edilmesi

Borçlunun icra dairesine mal beyanında bulunmasıyla sorumluluğu sona ermemektedir. Borçlu sonradan kazandığı malları ve yahut kazancındaki artışı yedi gün içerisinde icra müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu husus İİK madde 77’de: “İcra dairesine vakı olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkür daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.” şeklinde düzenlenmiştir.

                                                                                                                                   HUKUK DESTEĞİ

iletisim: [email protected]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MAL BEYANINDA BULUNMAMANIN CEZASI NEDİR ?” üzerine 175 yorumlar

 1. 20.04.2016: bu gün itibariyle icra dairesinden evime gelindi, icra edilecek birşeyin olmadığını söyleyip gittiler acaba hapis cezası alırmıyım? bal beyanında bulunmamıştım.yada yarın ,mal beyanında bulumsam borcum taksitlendirile bilirmi?

  1. Hakkınızda icra ceza mahkemesinde bu yönde bir şikayet mevcutsa İcra İflas Kanunu (İİK) 74 uyarınca mal beyanında bulunmayanlar için İİK 76 ya göre mal beyanında bulununcaya kadar üç aya kadar hapis cezası verilebiliyor. Tabi bu durum bir mala sahipseniz mümkün, tazyik hapsine hükmedilse bile her an ödemede ya da mal beyanında bulunup bu cezadan kurtulabilirsiniz. Kaldı ki hacizde hacze kabil bir mal bulunamamış, hakkınızda muhakkak sorgu da yapılmıştır, orada da bir şey çıktı mı çıkmadı mı tespit etmenizi tavsiye ederiz.

    1. Merhabalar, tazyik hapsi icrada çeşitli durumlarda söz konusu olabiliyor. Mal beyanında bulunmama halinde ya da taahhüd verildiğinde bunun ihlal edilmesi halinde. Maaşın 1/4’ünden kesinti yapılması hali maaş haczi demek.

 2. Merhabalar. Eşimin iş ile ilgili bir senedine kefil oldum. Eşim de şu anda cezaevinde. Haliyle kefil olduğum için 06.06.2016 tarihinde icra kağıdı geldi. Evimizi boşalttığımız için annemin evinde kalıyorum ve yeni evlendiğim için adresim hala burada kayıtlı icra için annemin evinde haciz gelir mi ? bir de mal beyanında bulunmak zorunlu mu eğer zorunlu ise ille de icra gelen icra dairesine mi gitmek gerekir? Benim üzerime yada eşimin üzerine hiçbir mal mülk yok sadece benim maaşım var sözleşmeli çalıştığım için taahhut vermek istemiyorum yarın birgün işten çıkarsam ödemediğim için hapse girebilirim. onlar maaşıma haciz koysalar ve ileride ben işten çıkarılsam ödemediğim için yine hapis cezası olur mu?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

  1. Merhabalar,
   Mernis adresiniz annenizin evinde gözüktüğü için icra müdürlüğünden yapılacak bir tespitle yahut alacaklı tarafın haricen yapacağı bir tespitle annenizin evine hacze gelebilirler. Mal beyanında bulunmanızı öneririz, zaten sahibi olduğunuz bir mal yoksa süresi içerisinde dosyanızın olduğu icra müdürlüğüne giderek malınızın olmadığına dair bildirimde bulunmalısınız. Eğer ödeme kabiliyetiniz değişkense taahhhüt vermemenizi tavsiye ederiz, aksi halde açılacak olan bir taahhüdü ihlal ceza davasında hakkınızda tazyik hapsine hükmedilebilir. Çalıştığınız yere maaş haczi müzekkeresi gelirse, maaşınızın 1/4’ü kesilerek icra müdürlüğüne yatırılacaktır; fakat bu sizin sorumluluğunuzda değil, çalıştığınız yerin sorum luluğunda.
   İyi günler…

 3. Merhaba, eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Kredi ve kredi kartı borçlarım var. Kredi kartı borcum yüzünden icralık duruma gelindi eve yazı gönderdiler mal beyanında bulunulmazsa hapis cezası yazıyor buraya kadar bildiğimiz şeyler ama benim üzerime başka bi bankadan mortgage kredisi var ama hiç bir gelir göstergem yok oturduğum ev kiralık. Birincisi mal beyanında bulunmazsam hapis cezası alırmıyım ? ikincisi diğer kredili eve bişey yapabiliyorlar mı ? Üçüncüsü eve icra memurları geldiğinde kullandığımız eşyalar birden fazla değilse alınamıyormuş diye duydum bunun doğruluk payı nedir? cevabınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

  1. Merhabalar,
   Hakkınızda bir icra takibi başlatıldıktan sonra mal beyanında bulunmazsanız ve sonrasında sizi icra mahkemesine şikayet ederlerse, tazyik hapsiyle cezalandırılırsınız fakat ödeme yaptığınız anda bu ceza sonlanır. Kredili bir ev demişsiniz, o halde şahsınıza ait bir eviniz var gibi anlıyoruz, hakkınızda sorgu yapılması halinde bu taşınmazın üstünüze olduğu anlaşılabilinir ve tapuya müzekkere yazılarak üzerine haciz şerhi düşülebilinir. Ev haczi ile ilgili mevzu içinse ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ ” linkindeki yazımızı okuyabilirsiniz.

 4. Merhaba lar benim yaklaşık 3 buçuk yıldır bankaya kredi kartı borcum var aynı şekilde kesiminde eşimin 4 buçuk yıl oldu bir talihsizlik oldu ödeme gücümüz kesinlikle yok bugüne kadar hiç ödeme yapamadık saten .Bana dün mesaj geldi mal beyanında bulunmadigim için evime mal kaldırmaya geliceklerini yazmışlar di hiç kimse gelmedi. Geçen senelerdede hakkımda yakalanma kararı ciktinigini felan ama hiç kimse gelmedi ben bir iki defa tadında görüşmüştüm durmumu izah etmiştim saten üzerime hiç bişey yok ne mal ne maaş arastirmislardir herhalde buna rağmen yinede beyanda bulunmam gerekir mi gerekirse eğer nere ye ve nasıl yapmam gerekiyor bunu internet üzerinden oluyor mu küçük bebeğim var çünkü tada ben doldursam bir başkası biraka bilir mi yardımcı olursanız şimdiden tesekkkur ederim

  1. Merhabalar,
   Mal beyanında her zaman bulunabilirsiniz. Dosyanızın bulunduğu icra müdülüğüne giderek bunu yapacaksınız. Dosyanızın hangi icra müdürlüğünde olduğunu bilmiyorsanız bulunduğunuz yerin adliyesine giderek icra tevziden sorgulatabilirsiniz. Mal beyanında bulunmaya gittiğinizde bir malınızın olmadığını aksine borçlarınızın olduğunu söyleyiniz. Hacze gelmeyle alakalı da ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ “linkindeki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz…

 5. hayırlı geceler
  Devlet Memuruyum Maaşımı aldığım bankanın kart borcundan dolayı icra dairesinden ilamsız takiplerde ödeme emri yazı geldi
  belirtildiği gibi mal bildirimlerimizi her yıl düzenli kurumumuza veriyoruz. icra müdürlüğüne tekrar vermem gerekiyor mu ayrı ödeme imkanım yok maaşa icra nasıl işlenir benim şuan ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız memnun olurum

  1. Merhabalar,
   İcra müdürlüğüne giderek mal beyanında bulunmanızı tavsiye ederiz. Şayet mal beyanında bulunmazsanız da siza karşı icra ceza davası açılırsa tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz fakat ödeme yaptığınız anda ceza infaz edilmez. Maaşınıza haciz yapılırsa, maaşınızın her ay 1/4’ü kesintiye uğrar.
   Bilginize..

 6. Merhaba hayırlı çalışmalar. Efendim size sorum şöyle: yaklaşık üç yıl önce kullanmış olduğum kredim var. Yaklaşık 6 ay öncesi ne kadar hiç aksatmadan düzenli sekilde ödeme lerimi yapiyordum. 10 aydır işsizim kredim ve kredi kartimi odeyemiyorum. Surekli banka tarafindan taciz edilmeye basladim. Bugunde ödeme emri icra takibi geldi 7 gün icerisinde mal beyaninda veya itiraz da bulunmam için ihbar gelmis. Uzerime ait hiçbir mal veya mülkiyet im yok. Eşim cocugum la birlikte babam ve annem ile yasiyorum. Oturdugumuz evde kira. Ne yapmam veya nereye basvurmam gerekiyor. Saygılarımla

 7. Merhabalar, 2015 yılında kiralık bir ev tuttum ev eşyalı olduğu için teminat maksadıyla bana 3000 tllik seney imzalatıldı. Kira sözleşmem 1 yıllıktı ve ben 6. Ayda evden çıktım son kirayı ödeyemediğim için beni icraya verdi ve karşıma 1300 tl gibi bir ücret çıktı 24.06.2016 tarihinde asgari ücret maaşlı bir işe girdim 17.06.2016 tarihinde bana ” Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Meydana Gelen Artışı Bildirmeme” nedeniyle bana icra ceza mahkemesinden dava açılmış, ben icra takibi süresince herhangi bir mal beyanında bulunmadım ve üzerime herhangi bir mal yok, sadece asgari ücret maaşım var üzerimde ne gibi bir yaptırımı olabilir ve izlemem gerelem yol nedir, şimdiden teşekkürler… Saygılar

  1. Merhaba,
   İcra İflas Kanunu madde 77’ye göre beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur. Dolayısıyla karşı tarafça İcra İflas Kanunu madde 399’a dayanılarak bir icra ceza davası açılmış. Buna göre kazancındaki artışı bildirmeyen bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde, on gün; mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makbul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa,mal beyanında bulununcaya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır.Bu cezalara alacaklının şikâyeti üzerine karar verilir. Kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği takdirde, bu ceza zaten düşer.Kazancınızda bir artış yoksa bir artış olmadığı yönünde iddia ortaya koyabilirsiniz fakat karşı tarafça sunulan delilleri de değerlendirmek gerekir.
   Bilginize…

 8. Merhaba isyeri esim uzerine idi isyini kapattik telsimin esnaf hatti var idi esim ev kadini ben 1300 tl.ssk emeklisiyim kizimiz universite hukuk okuyo ev kira hic gelir yok baska ht uzerine telefon alinmis idi 2taksit odemeyince digeri girince icraya vermisler teblikat gelmisti mal beyaninda bulunduk odeme durumumuz yok deyince bunun sonucu ne olur cevap veri iseniz memnun olur saygilar

  1. Merhabalar,
   Malınızı olmadığına dair beyanda bulunmanız yerinde olmuş, borca itiraz etmediğinizi ve tebligatın üzerinden 7 gün geçmiş olduğunu anlamaktayız.. Borcu ödediğiniz takdirde dosya kapanacaktır ve başkaca bir işlem yapılmayacaktır. Borç ödenmezse hacze gelinmesi ihtimali her zaman mevcut; ancak ev haczinde birtakım kısıtlamalar var bunun için ” http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ ” linkindeki yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bir emekli maaşınız varmış; İİK 82. madde emekli maaşının 5510 sayılı Yasa’ya gönderme yaparak istisnalar hariç olmak kaydıyla haczedilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu istisnalardan biri borçlunun muvafakat vermesidir. Sizden buna dair bir muvafakat ya da taahhütname isteyebilirler, ödeyecek durumunuz yok ise kabul etmemenizi öneririz.
   Bilginize…

   1. Tesekkur ederiz salonda oturma gurubu ve yatak odasi takimini haciz edermi ben bunu odemez isem surec nasil isler tesekkur ederim

    1. Merhaba,
     İkişer tane yatak odası/oturma odası takımınız yoksa haczedilemeyecektir. Ziynet eşyası, kıymetli evrak ise haczedilebilecektir. Bilginize…

 9. Merhaba anneme vergi borcundan dolayi odeme emri geldi. Mal beyanında bulunulmazsa hapis cezası yazıyor. Ne yapmamız gerekiyor. Bulunulmadiginda ceza işleme konulur mu. Annemin üzerinde dul maaşı var ve babasından bir evin evin 1/7 hissesi kaldı. Mal beyanında bulunmasi halinde maaş ve eve ne olur. Bir de ödenmesi durumunda üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse;

  ·         Vergi ziyaı ve cezada kesilen cezanın birinci defada yarısı; müteakiben kesilenlerde üçte bir,

  ·         Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise üçte bir daha az ödeyebilirsiniz. Yazıyor bu odeme emri Tebliği geldikten sonra mı süre başlıyor odemek istesek bu indirimlerden faydalanabilir miyiz

  1. Merhabalar,
   Annenize bir idari para cezası kesilmiş. Mal beyanında bulunmak gerek, aksi halde şikayet davası açılırsa sıkıntı yaratır. Annenizin dul aylığına haciz konulamayacaktır; anneniniz buna muvafakat etmediyse tabi ki. Taşınmaz hissesine ise haciz konulabilinir. İndirimlerden yararlanma metni ödeme emri ile tebliğ edildiyse size tebliğ edildiği tarihten başlayacaktır. Bilginize…

 10. Sorulara sabirla cvp veriginiz icin ck tesekkur ederiz..bir bankaya 4.500tl borcumdan dolayi icra mhkemesinden yazi geldi tam olarak soyle yaziyor..74.madde geregince mal beyaninda bulunmaniz aksi halde İİK m 76 geregi mal beyaninda bulununcaya kadar hapis ile tazyik olunacaganiz,hic mal beyaninda bulunmassaniz hapis cezasi alacaginiz..diye devam ediyor.7gun sure degilde ormegin 15 gun surede mal beyaninda bulunursam sikinti olurmu.ve mal beyaninda bulunmassam gercekten hapis cezasi varmi.yani polisler gelip evden felanmi aLiyo beyanda bulunmassak.simdiden tesekkurler.ve bu borcu tarafin avukati ile gorusup takaitle odemem mumkunmu şu aşamada

  1. İcra İflas Kanunu madde 77’ye göre beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeye mecburdur. Dolayısıyla karşı tarafça İcra İflas Kanunu madde 399’a dayanılarak bir icra ceza davası açılabilinir. Buna göre kazancındaki artışı bildirmeyen mal beyanında bulununcaya kadar tazyik cezası ile cezalandırılabilcektir..Bilginize…

 11. Cevabiniz icin ck tesekkur ederim.son olarak bilgi almak istedgm sey şu.mesela bu borcu ornegin odemedik hic.yani bundan 10sene yada 12 sene sonra noluyo.yani bu icralarin en son geldigi noktayi merak edyorum.bi hapis karari felan cikiyomu.mesela ben 4500 liralik bircumu 150 tl taksitle odeyebilirim ancak.avukat buna yanasirmi zamanla..

 12. hocam gelen celplerin hiç birini almıyorum mal beyanından dolayı hapis kalktı diye biliyorduk yani bulunmak zorunda olmadıgımıza dair internette yazılar mevcuttu şimdi tahhahhüt ihlali hapsi gerektiriyor ancak beyanımız olmayıncadamı hapis kararı çıkıyor?

  1. Taahhüt verildiyse ve uyulmuyorsa şikayet anında taahhüdü ihlal eden tazyik hapsi ile cezalandırılabilecektir. Mal beyanında bulunmamak ile ilgili ise ” http://hukukdestegi.com/tr/2015/10/08/327/ ” linkindeki yazımızda sorularınzın cevabının olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz.

 13. Kredi kartı borcumdan dolayı icralık oldum.Bundan dolayı hukuk burosu tarafından mal beyaninda bulmam gerektiği söylendi herhangi bir mal varlığım yok yinede beyanda bulmam gerekiyor mu ayrıca elime ulaşmış herhangi bir evrak yok yinede mal beyaninda bulunmamaktadır gerekiyormu ayrıca hapis cezası yatarmiyim ceza ne kadar olur Teşekkürler

  1. Merhabalar, size gelen ödeme emrinde mal beyanında bulunmanız gerektiği yazıyordur. İcra müdürlüğüne süresinde bir malınızın olmadığı yönünde beyanda bulunmanız yeterli olacaktır. Bilginize.

 14. Merhaba. Adıma açılmış bir icra dosyası var. Bugün tarafıma avukattan bir bilgilendirme SMS’i geldi. Mesajda mal beyanı bulunmakla ilgili birşey yazmıyor fakat İcra İflas Kanunu 76. Maddesine göre hapsen tazyik davası açılacağı söyleniyor. Benim anlamadığım bu mesajları ilk defa almıyorum mesaj da yapabilecekleri herşeyi yazmışlar. (Maaş haczi, gayrimenkul haczi, araç haczi, tüm banka hesapları blokesi) Benim merak ettiğim şu; mal beyanını eve tebligat gelmesini beklemeden vermem gerekir mi? Mal beyanı vermek için eve mutlak suratle tebligat yazısı geliyor mu? Sonuçta bana bir hapsen tazyik davası açmadan karşı bir beyanda nasıl bulunabilirim? Üzerime kayıtlı tek bir iğne bile yok. Attıkları mesajda tutarsızlıklar ve taciz ile tehdit var. Mal beyanını bulunmama durumlarında (üzerime birşey olmasa dahi) yaptırımları nelerdir? Aydınlatırsanız sevinirim.

  1. Merhabalar, adınıza açılmış bir icra dosyası var ise o icra dosyası açılırken size gelen ödeme emrinde mal beyanında bulunmanızla alakalı ihtarın da yer alması gerekiyor ve belirtilen sürede malınızın olduğuna veya olmadığına dair doğru ve gerçekçi bilgileri vermeniz gerekiyor. Eğer süresinde verilmediyse hakkınızda şikayet olursa mal beyanında bulununcaya kadar 3 aylık tazyik hapsi ile cezalandırılabilirsiniz. Tehdit aldığınızı düşünüyorsanız da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Saygılar…

 15. Merhabalar

  İcra süreci ile ilgili hiç bir evrak imzalamadım.Süreçle ilgili elime ulaşmış hiç bir evrak ta yoktur. Yinede mal beyanında bulunmak gerekiyormu. Ayrıca hapis cezası kaldırıldı diye biliyorum.Yanlışmı biliyorum.Bilgilendirmenizi rica ederim.

 16. Merhaba ben 2008 yilinda kimligimi kaybettim ve uzerime sirket açılmış ayrica faturali hatlar alinmis ben mal beyaninda bulunmadim ancak her ay maasimin. 1/4û hacizli durumda sirayla odeniyo ancak gsm operatör ünün avukatlari tarafindan borcu ödemedigim taktirde hapis cezasi alacagimla ilgili mesaj geliyo hapis cezasi borclarimi her ay taksitle odedigim halde hapis cezasi alirmiym ilginiz için simdiden teşekkürler

  1. Merhabalar, öncelikle üzerinize hat açılması, şirket kurulması ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? Kimliğiniz kaybolduğunda kaybolma ihtimalinde gerçekleşmesi gereken yasal prosedürü uyguladınız mı (ilan gibi). Bir avukatla profesyonel olarak çalışmanızı tavsiye ederiz. Sonuçta her ne kadar borcunuz gözükse de aslında o borç sizin değil, icra dosyasına itirazda bulunabilirdiniz, zaten borçlar ödenirse dosya kapanacaktır, mal beyanında bulunmadınız diye mi sizi şikayet etmekten bahsediyorlar.

 17. Merhabalar. Kredi kartı borcumdan dolayı icra geldi. Herhangi bir gelirim yok. Üzerime herhangi bir mal yok. İkametimin bulunduğu evde kıymetli eşya yok. Ne yapmam gerekir? Mal beyanında bulunmazsam sıkıntı yaşar mıyım?

  1. Merhabalar icra müdürlüğüne süresinde giderek malınızın olmadığına dair doğru ve gerçekçi bilgiler vermeniz gerekir.

 18. merhaba
  28.07.2016 tarihinde ilamsız ödeme geldi çalıştığım için mal beyanında bulunmaya 05.08.2016 tarihinde gidebileceğim bu durum bana hapis cezası olarak yansır mi üzerime hiç bir mal varlığım yok beyanımı bu yönde vereceğim daha önce avukatla görüşüp maaş haczi istedim .şimdiden teşekkür ederim.

  1. İcra İflas Kanunu’nun tazyik maddesi halen yürürlüktedir. İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesine göre, alacaklının şikayeti üzerine mal beyanında bulunmayan borçlu, 3 ayı geçmeyecek şekilde icra mahkemesi hakimi tarafından hapisle tazyik olunabilir

 19. Merhabalar ben yurt disinda yasiyorum
  Su an ama hakkimda acilmis cesitli icra dosyalari var ve mal beyaninda bulunmak istiyorum bu yurt disindan mumkunmu ve bulunmaz isek izine giittigim zaman mal beyaninda bulunmadim diye alikonulurmuyum son olarakta bu tatil gunlerine denk geliyorsa bayram gibi ekstra sikinti olurmu,tsk

  1. Merhabalar, bulunduğunuz yerdeki konsoloslukla konuşup oradan muhabere yaptırabilme şansınız varsa dilekçe vermenizi öneririz. Süresinde olması da önemli, sizin dilekçeyi verdiğiniz tarih bu açıdan değerlendirilir. Bilginize..

 20. merhaba tüketici mahkemesinde karar aleyhime çıktı karşı tarafın avukatıda ilamlı olarak icrai takip başlattı.fakat bende kararı temyiz ettim karar kesinleşmeden icra durur diye bir madde okumuştum.humk 433.madde.bununla ilgili borca itiraz davası açtım fakat karar çıkmadı.7 gün sonrada icra kağıdımdaki ödeme süresi doluyor.icra durur mu yoksa karara kadar karşı taraf icrai işlemini devam ettirme hakkı var mı? ikinci sorumda mal beyanında bulunmama gerek varmı ( borca itiraz davası açtığım için ) cevaplarsanız sevinirim iyi çalışmalar

  1. Merhabalar,
   Burada icranın geri bırakılması prosedürünün işlemesi gerekmekte.Kesinleşmeden icraya konulabilen bir ilamın temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Tehiri icra talepli dilekçenin yargıtaya gönderilmesi buna ilişkin mahkemeden derkenar alınması ve teminat yatırılarak bir mehil vesikası alınması gerekemektedir. Böylelikle Yargıtay’ın belirtleyeceği süre boyunca takipte işlem yapılamayacaktır.

 21. mal beyanında bulunmamanın şu anki yasalarda cezai hükmü var mı? yani yapmadığımızda hapis hüküm varmı? birde mal beyanında üzerimize kayıtlı gayrimenkul yok,gelirimde yok,fakat bir yerde okuduğum kadarıyla dilekçede borcu nasıl ve ne surette ödeneceğini yazma zorunluluğu var deniyor. gelirim olmadığı için ne surette ödeneceğini şu an itibariyle nasıl bilebilirim. konu hakkında aydınlatırsanız sevinirim.

 22. Merhaba eve gelen tebligatı eşim almış benim üzerime herhangi bir mal yok ama eşimin üzerine ev ve arabası var o mallara herhangi bir işlem yapabilirlermi

  1. Merhabalar zannediyoruz icra dairesinden bir tebligat gelmiş, o dosyada borçlu sizseniz eşinizin malları üzerine haciz konulamayacaktır.

 23. Merhaba 1700 tl lik 2 yil odenmemis faturamdan dolayi avukat hacze gelinecegini ve daha once telefon araciligiyla odeme taahudunde sifahi olarak bulundugum ve taahhudu bozdugum icin ayriyeten dava acilacagini soyledi. Adima kayitli herhangi bir menkul gayrimenkul veya maas yok. Ailemle birlikte yasiyorum. Daha once mal beyaninda bulunmadim. Simdi mal beyaninda bulunur isem haciz islemi durur mu?

  1. Merhabalar, taahhütten ceza alabilmek için telefonda taahhüt verilmesi yeterli değildir. İcra dosyası açılmışsa hacze gelinebilinir. Mal beyanında bulunursa haciz durur diye bir şey ise yoktur. Bilginize…

 24. merhaba kredi kartı borcum 35 tl ödeme gücüm yok süreç nasıl işler ilamsiz icra yazısı geldi mal beyanında bulunacam bu 7 gün süre iş günümü yoksa cumartesi pazar da dahilmi ve kızımın kiraladığı evde oturuyorum üzerime hiç bir şey yokkızımın evine icra yapılabilirmi yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhabalar mernis adresiniz neresiyse oraya hacze gelinebilinir, iş günü olarak hesaplanmaz bu yedi günlük süre.

 25. iyi günler kolay gelsin. vodafonedan olan faturalarımı ödemedıgım ıcın ıcra mektubu geldı ve ben ıse yenı gırdım 1 ay oldu .ama ustume kesınlıkle bırsey yok . bır malım yok kısacası ve ıcra mektubunun gelmesının uzerınden 7 gun gectı ve ben mal beyanıında bulunmadım.ne yapmam gerekıyor yardımcı olursanız sewınırım . hayırlı gunler.kolay gelsın.

  1. Merhabalar, vaktinde mal beyanında bulunmanızı önerirdik. Üstünüzde herhangi bir malvarlığı bulunmasa bile maaşına haciz konulabilir. Bilginize..

 26. Merhabalar,

  Babanızın emekli aylığına babanız muvafakat etmediği sürece dokunulamayacaktır. Ayrıca borçlular babanız siz ve kardeşiniz olduğu için anneniz üzerine olan eve de dokunulamayacaktır fakat hacze gelinmesi mümkünüdür. Yapılma ihtimali olan haciz ev haczi olduğu için kısıtlamalar mevcuttur. http://hukukdestegi.com/tr/2016/03/02/ev-esyasi-haczedilebilir-mi/ linkindeki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

 27. mrb 15 ağustos 2016 da evime postacı icra kağıdı getirmiş beni bulamayınca muhtara teslim etmiş haberim yoktu işşyerime icra kesinti yazısı 300 eylül 20016da maaş haczi yazısı gelince öğrendim kredi kartıma yıllık %30,82 ihtiyaç kredime yıllık %15,32 faiiz ugulanmış yasal. faiziin %9 olduğunu öğrendim itiraz için icra dairesine gittim 7 gün geçmiş dediler benim imzam yok bişey yapabilirmiyim 7 gün içinde mal beyanındada bulunmamışş oldum ozaman ceza alırmıyım üzerime hiçbirşey yok son olarak avukat maaşımdan icra olmadan 1/4 2 ay 1400 tl aldı icraya yatmamış bana ekranından ben hesaba yatırdım dedi gösterdi ne yapmalıyım çok teşekkürler

  1. Merhaba, icra müdürlüğünde de denildiği gibi itiraz süreniz dolmuş. Artık itiraz edemezsiniz ama menfi tespit davası açabilirsiniz dilerseniz. Mal beyanında bulunmak için de süre geçtiyse yapacak bir şey yok olumsuz bir durum olursa malınızın olmadığını beyan edersiniz sizi sıkıntıya sokmaz. Maaş haczi müzekkeresi gelmiş sanırız ama avukatla olan konuşmanızı anlayamadık.

 28. Merhabalar sorulari ve verdiginiz cevaplari bastan sona kadar okudum birsuru insanin sorularina cevap vermissiniz allah sizden razi olsun
  benimde bir sorum var benim adima yaklasik 5 adet icra dosyasi var 4 dosya en fazla her dosyada 1000 tl bugun baska bir dosya elime gecti iflas etmistim bende senet imzaladim 6000 tl civarinda suanda calismiyorum sigortam felan yok hicbir dosyada mal beyaninda bulunmadim cunki babamin evinde kaliyorum uzerimde hicbir tasinmaz yoktur acaba mal beyaninda bulunsam ne olur veya bulunmasam ne olur ayrica asgari ucretle biryerde calisirsam maasima 1/4 el konulacagini biliyorum ama 5 ayri icra dosyam var bu 5 alacakli maasima hepai birden el koyabilirlemi veya siraylami maasima tedbir konur umarim derdimi anlatabilmisimdir beni bilgilendirirseniz size minnettar kalirim.

  1. Merhabalar,
   Eğer işverenin elinde daha evvel bir gelen bir haciz yazısı varsa yeni gelen haciz yazısı sıraya girecektir. Aynı anda birden fazla dosya için maaş haczi uygulanmaz, sonraki dosyalar sıraya girer.

 29. Merhabalar,

  01/08/2016 tarihinde icralık olan borcum ile ile ilgili ilamsız takiplerde ödeme emri belgesi geldi (borç 360 tl avukat ise 800 tl istiyor kolaylık da yapmıyor taksit gibi) ve ben 7 gün içinde mal beyanında bulunmadım üzerimedede hiç bir malım yoktur.
  10/10/2016 tarihinde ise sms yoluyla 10 günlük hapis tazyik açılacaktır diye.Benim şuan ne yapmam lazım şu an mal beyanında bulunsam olurmu.
  Teşekkürler

  1. Merhabalar size sms nereden geldi? Mesajınızdan anladığımız kadarıyla avukatlık ofisinizden gelmiş. Zaten şu an vakti kaçırmışsınız mal beyanı için her türlü bu dava açılabilir ama mal beyanında bulunduğunuz anda ceza düşecektir.

 30. merhaba
  Benim öğrenmek istediğim başka bir il/ilçe de isek ordan da mal beyanında bulunabiliyor muyuz oluyorsa nereden yapılabilir?
  İstanbul dan Çeşme’ye tasındım 1 ay önce ikameti mi Çeşmeye geçirdim otel de çalışıyorum asgari ücretle ve lojmanda kalıyorum..yeni adresime tebligat gelmiş ama teslim alan ben değilim başka bir çalışan benim adıma teslim almış…yine bu 7 günlük mal beyanında bulunma süreci aynı şekilde mi işler? ve/veya kendim teslim almadıgım için elime ulaşmamış olabilir mi? yani 7 günlük süreç geçtiyse buna rağmen yine hapis cezası verilebilir mi tarafımdan tebligat alınmadıgı taktirde? tesekkürler….

  1. Merhabalar, bulunduğunuz yerin adliyesinden muhabere yoluyla mal beyanında bulunabilirsiniz.

 31. merhaba, 14 ekim 2016 tarihinde hakkımda icra takibi başlatıldığı tebligatı tarafıma ulaştı. Kambiyo senedi oldugu icin 17ekimde(5 günlük itiraz süresi dolmadan) icra mahkemesine borca itiraz davası açtık. Mal beyanında bulunmamız gerekir mi?

 32. merhabalar, bugün itibariyle biryere giderken çevirme vardı. kimlik sorgusunda beni aldilar karakola götürdüler ve orada mal beyaninda bulunmam için bir kağit verdiler orada gayrimenkul ve beyaz eşyalari falan soruyordu ben evdeki olan beyaz eşyaları yazdim ödeme türü yazan yere de (vadeli) yazdim. ne kadar borcumun olduğunu vs hiçbirbilgi vermediler sadece bi numara verdiler bu icra müdürlüğüne gidin dediler bişey anlamadım. şimdi ben ödeme taahüütünde bulunmuş mu oluyorum. Bu karakolda imzaladığım kağıt nedir tam anlayamadım pazartesi günü icra müdürlüğüne gidicem bana yardimci olabilir misiniz.

  1. Merhabalari mal beyanında bulunmadığınız için hakkınızda şikayet varmış ve polis merkezinde mal beyanında bulunmuş oldunuz. Dosyanıza ödeme yapmanızı tavsiye ederiz.

 33. merhaba.benım bır bankaya kredi bır baska bankaya da kart borcum var.3 bucuk yıldır herhangı bır odeme yapamadım.bır arkadasımın evınde kaldım bu surecte.yanı ıkamet adresımde degıldım.herhangı bır tebligat vb.bırsey almadım.mal beyanında bulunmadım.sımdı bu durumda ıse baslarsam ne olur.herhangı bır hapis cezası alır mıyım.tesekkurler

  1. Merhabalar, icra takibi başlatılıp başlatılmadığını bilmiyorsunuz sanırız, bunu e-devlet şifrenizle öğrenmeniz mümkün. Mal beyanıyla alakalı bir şikayet olmuş olsa bile malınızın olmadığına dair beyanda bulunarak bu cezadan kurtulmanız mümkün. Bilginize..

   1. uzerıme aıt hurdada olan bır motor var.nerde oldugunu bıle bılmıyorum.bu bır sorun teşkil eder mi peki

 34. Ustadim selamlar böyle bir hizmeti bize sağladığınız için ilk önce çok tesekkurler. bir konu hakkinda siz den bilgi bekliyorum yardımcı olursanız cok memnun olurum.

  Efendim 6 adet bankadan kredim vardı. Ben şuan 4-5 aydır issizim haliyle tüm bankaların odemeleri ni yapamadım ama ha bugün iş bulucam yarın bulucam derken onca tüm borclarimi yapilandirdim fakat ben iş bulamadım şimdi tüm bankalar icra başlattı haliyle benim işim daha karışık sanırım çünkü taahhüt ettim ama odemedim. Bundan sonra başıma gelebilecek şeyler hakkında bir bilgi verir misiniz ona ore yurt dışına kaçmayı bile düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler

  1. Merhabalar, iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Taahhütte bulunmuşsunuz, taahhüd usulüne uygun mu önce bir bunu tespit etmek gerekli? Usüle uygunsa tahhüdü ihlalden icra ceza davası açılabilir hakkınızda ve 3 aylık tazyik hapsi uygulanabilir. 3 ayı geçemez bu hapis cezası. Bilginize…

 35. Merhabalar hocam benim yaklaşık 7 ay önce kredi ve kredi kartlarına borçlarim birikti ödeyemedim beni aradılar Bana mesaj attılar 7 gün içinde ödeme emri geldi yoksa eve haciz gelecek hapisle yargılanacaksınız dediler şu an SSK’lı çalışıyorum maaşımı bir kısmını ödüyorum diğer bankalar bana mesaj atıyor Mal beyanında bulunmama istiyorlar adıma hiçbir şey yok Ne yapmam gerekiyor acaba Lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Merhabalar, malınızın bulunmadığına dair icra müdürlüğüne beyanda bulununabilirsiniz.

 36. kefil olduğım senette senet sahibi ödeme yapmazsa sigortalı maaşlı olarak çalışıyorsa kefile haciz gelirmi.

 37. Merhaba Sayın Yetkili,

  Aynı bankaya ait ödemelerinde gecikme olan ve takibe düşen kredi kartı ve kredi den ötürü 01/11/2016 tarihi itibariyle ilamsız takip ödeme emri geldi.Bu sürede 1000 tl ödeme yaptım toplam borç 15000 tl kadar, görüştüğümüz avukat en az 7000 tl ödenmesi gerekir yönünde bilgi verip başka bir şekilde ödeme konusunda yardımcı olmuyor.Banka şubesi de avukatlık olduğunu kendilerinin yapacağı birşey olmadığını belirtmektedirler.Sigortalı çalışanım üzerime ev, araba vs. bulunmamaktadır.Kirada oturuyorum.Avukat hanım ödeme yapılmazsa işleyecek süreç hakkında bilgi vermemektedir.Evimde 1 er adet olmak üzere televizyon oturma grubu vb ev esyalarım vardır.Maaşımın haczedilmesi durumunda 1/4 oranında mı olacaktır.Öyle ise bu durum benim için sorun olmayacaktır.Ama ev haczi çok zor duruma sokar.Direk icra dairesi ile taksitlendirme görüşmesi yapabilirmiyim.Mal beyanı vermeliyim sanırım.Başka nasıl bir yol izlememi tavsiye edebilirsiniz.Aylık 1000 tl gibi bir rakam ödeyebilirim. Teşekkürler.

  1. Merhabalar, ev haczine gelindiğinde zaten haczedilebilen mallar haczedilse bile ki bunların kıymeti genelde düşük oluyor, yediemin olarak borçluya yani size bırakılmaktadır. Maaş haczi de konulabilinir pek tabi, 1/4 oranında kesinti oluyor. Siz bahsettiğiniz 1000 TL’lik ödemeyi müdürlüğe mi yaptınız yoksa alacaklı avukatına mı? Parayı yatırırken borca istinaden olduğunu belirttiniz mi? Bir anda ödemeyemiyorsanız bile, kısım kısım müdürlüğe yahut alacaklıya ödeme yapmanız mümkün. İcra dairesinde taksitlendirme yapmanız mümkün değil, sadece oraya da bölüm bölüm ödeyebilirsiniz. Avukat ile tekradan görüşüp netleştirin bizce.

 38. Merhabalar, hakkimda açılmış bir icra dosyası ile ilgili herhangi bir malım yoktur diye mal beyaninda bulundum . fakat daha onceden başka bir alacaklı tarafından haczedilen kamyonetim ile şehir değiştirdiğim için akibetini bilmediğim 2 adet çin malı motosiklet üzerime gözüktüğünden gerçeğe aykırı beyandan hakkımda hapis istemiyle dava açılmıs. Kamyonetin icra yoluyla satılıp satılmadığını bilmiyorum fakat icra deposuna yaklaşık 1 yıl önce çekildiğini biliyorum . motirsikletlerin akibetiyle ilgili bir bilgim yok . bu durumda ne yapabilirim?

  1. Merhabalar,bu motorsikletlerin neden üzerinize olduğunu taspit edip hatalı bir şekilde üzerinize olduğunu belirtmeniz yeterli olacaktır.

 39. Merhaba! Bir banka tarafından maaşının 4/1’i haczedilmiş durumda. Şimdi başka bir banka daha icra davası açmış durumda, hatta bir başka bankada bugün yarın açacak. Özetle her icra davası açan banka, mal beyanı istiyor. bunu her defasında yani ;mal beyanında bulunmak zorundamıyım? Şuan zaten bulunduğum banka ve sadece taşeron dan aldığım maaş olduğunu bildirdiğimden zaten Maaşıma el koymuş durumda.

  1. Sorunuma ilaveten mal beyanında bulunmak gerekiyorsa tek tek.. yaşamadığım bambaşka bir ilden açmışlar davayı benim dilekçemi(mal beyan) ulaştırma metodum nasıl olmalı? Cuma gönderildi ve bugün cumartesi mantık kaldı 5 gün der. Teşekkürler

  2. Merhabalar, her dosya için ayrı ayrı mal beyanında bulunması gerekiyor. Mal beyanını süresi içerisinde müdürlüğe göndermeniz gerekli, bulunduğunuz ilin muhabere bürosundan göndermeniz yeterli.

 40. Slm ıkıtane ıcra dosyam var bırı Avea hatımdan dolayı bu bulundum ıl olan ankaradan acılmıs ilamsız ıcra Takıbı eskı yazıyor ıcraya veren avukatı aradım bana bır ay sure verdı şimdi ben icra daıresıne gidip herhankı bır mal beyanında bulunmam gerekıyormu avukat verdıgı ıcrayı beklete bıliyırmu ıkıncıs kıredı kartı ben ankarada ıkamet etım halde benı samsundan ıcraya vermıs bunun ıcın ne yapmalıyım nere mal beyanında bulunmalıyım mal beyanında bulunmazsam bu teyzık hapsı nedır ıceremı atarlar bıde asgarı ucretlı ozel sektor calısanıyım nasıl mal beyanında bulunmalıyım bana yardımcı olursanız cok sevınırm tesekkur ederim

  1. Merhabalar, Ankarada’ki icra dosyanızda alacaklı avukatı ile görüşüp anlaşmışsınız, bu durumda ödeyip ibraname alacaksınız demek ki? Avukat da size bu süre içinde hacze gelinmeyeceğini söylemiştir.Samsun’da açılan dosyaya süresinde yetki itirazında bulunabilirsiniz. Mal beyanında bulunmak gibi bir niyetiniz varsa malınız olmadığını sadece maaşınız olduğunu gösterir belgeyi doldurarak mal beyanında bulunabilirsiniz.

 41. efendim sunu sormak isterim oglum 2 sene önce küçük hasarlı bir trafik kazası yaşadı karşı sigorta şirketi bugun gelinen noktada 7200 tl rakam çıkarttı ve üç ay önce icra takibi başlattılar oglum mal beyanında bulundu 23 yaşında talebe oldugunu ve anne ve babasına bagımlı olarak geçimini sürdürdüğüne dair icra gelmedi ancak bugün tekrar icra kagıdı geldi yinemi mal beyanında bulunucaz alla muhafaza icra gelirse nasıl presüdür uygulanır saygılarımla

  1. Merhabalar, bir dosya açılmış, itiraz etmemişsiniz dolayısıyla mal beyanında bulunmuşsunuz. İcra gelmedi derken zannediyoruz hacze gelinmedi yazmak istediniz. Ayrıca ikinci gelen icra kağıdı nedir? Başka bir dosya daha mı var? Ev haczine gelinirse, eşyalar oğlunuza ait değilse oğlunuza ait olmadığını size ait olduğunu söylersiniz.

 42. saygıdeger hukukçularımız yapmış oldugunuz bu degerli hizmet için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ek olarak şunu soracaktım ogluma ait bu 7200 tl borçun bir zaman aşımı varmıdır abartılmış gerçeklerden uzak bu rakam ne zamana kadar yakamıza yapışacak teşekkür edrim

  1. Merhabalar tekrardan, öncelikle bu borç nasıl oluştu tespit etmek gerek. Anladığımız kadarıyla oğlunuzun kusurlu hareketleri sebebiyle bir trafik kazası gerçekleşmiş. Bu sebeple sigorta şirketi oğlunuza rücu ediyor. Ama nasıl? Açılmış bulunan bir mahkeme oldu mu. Olmadıysa icra dosyasına itirazlarınızı sunabilirsiniz.

 43. Slm benım bır sorum daha olacak asgarı ucretlı calısanım ıcra ılk once masımamı gelır evımemı evıme gelırse cocugumun genc odası var bu alaınabılecekler arasındamı dıger esyalardan 1 tane var ıkıncısı yok cevap yazarsanız cok sevınırım ozelıkle bu genc odası benım ıcın cok onemli

 44. merhaba benim 125 liralık hat borcum olduğu için ilamsız takiplerde ödeme emri geldi, icraya verilmişim. mal bildiriminde bulunmadım borcu da ödeyeceğim zaten ama avukat masrafı ne kadar olur sizce? teşekkürler cevabınız için.

  1. Merhabalar, vekalet ücreti masrafı dosyadaki rakama göre değişmektedir. İcra müdürlüğüne giderek kapak hesabı alabilirsiniz, bu şekilde neye ne kadar ödemeniz gerektiğiniz göreceksiniz.

 45. UYARI!!,Sn,BAYRAM MALLI, TEB BANK A.S.ye OLAN BORCUNUZU ÖDEMEMENIZ SEBEBI ILE ICRAI VE CEZAI ISLEMLERE GECILDIGI BILDIRILIR.GÜN ICINDE YAPILACAK OLAN YASAL HUKUKI ISLEMLERI ICIN ADRESTE HAZIR BULUNUNUZ YASAL TAKIP ISLEM cep telefonuma bu mesaj geldi hakkımda 10 gün hapis cezası olduğu söylendi şu anda bulunduğum yerden başka bir ilçede icra mahkemesi ben iadeli tahahütlü mektupla mal beyanında bulunabilrmiyim kendim bizzatmı gitmeliyim şu an oda kiraladım ve orda yaşıyorum buna adres belirtemem ne yapmam gerek

  1. Merhabalar, alınan cezalar bu şekilde bildirilmez, resmi yoldan tebligat usulü ile bildirilir. Mal beyanında bulunmak istiyorsanız bulunduğunuz yerin adliyesinden muhabere yoluyla mal beyanında bulunmanız mümkün. Mernis adresiniz orada gözüküyordur zaten.

 46. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kıymetli cevaplarınız için.. son bir sorum olacak bu icra takibi yüzünden eşimin iş yerine icra gelirmi? Biz ayrı yaşıyoruz ve naparsa gelmez benim hatamdan dolayı zarar görmesini istemem çok teşekkür ediyorum tekrardan

 47. Merhabalar , yeni evlendim 2 tane icra dosyam var elden taksitlendirip ödeme yapıyorum , asgari ücret çalışıyorum , eşimin 8 bin tl icrada dosyası var 15 gün sonra tutuklama olacakmış avukat taksitlendirme yapmadı , acaba benim taşınmaz mal varlığım ile eşime mal beyanında bulunabilir miyiz , tşk ler ..

  1. Merhabalar, eşinizi ne diye tutuklayacaklarını söylüyolar ve bunu kim söylüyor? Mal beyanı ile ilgiliyse mal beyanı bulunduğu anda cezası düşüyor. Mal beyanında şu an bulunmak istiyorsanız sadece eşinizin sahibi olduğu malları yazarak beyanda bulunabilirsiniz.

 48. İki ayri bankadan hacizlik oldum. Birini ailemin destegiyle odedim birini de avukat araciligiyla taksitlendirdim. Evime icraya gelinmedi. Simdi iki ayri yerden daha icraalik oldum evime icraa dairesinden kagit geldi 7 gun icerisinde mal beyaninda bulunmami aksi takdirde hapisle cezalandirilacagimi yaziyor. Mal beyaninda bulunursam sonuc ne olur. Odeyebilecek durumda degilim uzerime de herhangi bi mal bulunmamaktadir.

  1. Merhabalar, o halde malınızın olmadığını belirtir bir beyanda bulunmanızı öneririz ama bu tarz beyanlar kaleme alınırken dikkat edilmeli. Bir buzdolabı sahibi iseniz bile bunun beyanda belirtilmesi gerekiyor.

 49. Slm benım bır sorum daha olacak asgarı ucretlı calısanım ıcra ılk once masımamı gelır evımemı evıme gelırse cocugumun genc odası var bu alaınabılecekler arasındamı dıger esyalardan 1 tane var ıkıncısı yok cevap yazarsanız cok sevınırım ozelıkle bu genc odası benım ıcın cok onemli yardımcı olursanız cok sevınırım

 50. iyi çalışmalar.babamın borçlarından dolayı dükkana icra kağıdı geldi, ödeme yapma durumu yok, herhangi bir malı mülkü de yok.biz Antalya’da oturuyoruz banka İstanbul’da dava açmış, mal beyanında bulunmak için istanbul’a mı gitmesi gerekiyor? yoksa Antalya’da adalet sarayına giderek burada mal beyanında bulunabilir mi? İstanbul’a gitmezse eğer mal beyanında bulunmamanın cezası 3 ay hapis cezasıymış böyle bir ceza alır mı? çünkü istanbula gitme şansı yok şuanda.

  1. Merhabalar, daha önceki cevaplarımızda yazmıştık, bulunduğunuz yerin adliyesinin muhabere bürosundan istanbuldaki müdürlüğe mal beyanında bulunabilirsiniz.

   1. teşekkür ederim.peki birşey daha sormak istiyorum babam dükkanı devir etmek istiyor satarsak eğer 2 bankadan 1 tanesini kapatacağız ama icra kağıdı geldi bile.icraya kaç gün içinde gelirler eğer gelirlerse mallara el koyarlar yok pahasına gider bunun için ne yapabiliriz? hemen gelirler mi yoksa 1 2 ay geçer mi ?

 51. Ben Teror Malulu Devlet Memuruyum. Şu anda raporluyum. İkı oğlumla birlikte yasıyorum.Oğullarımdan bırının Turkcelle borcu olduğunu bu yüzden İcraya verildiğini Avukattan eve gelen bır Ihtar mektubuyla öğrendim.Evde hersey bana ait faturalarla ispatlayabilirim.Ayrıca oğlumun hiç bir mal varlığı olmadığı gibi geciminide ben sağlıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini kısaca bana yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz.
  Tşkkrler

  not: adrese imza karşılığı tebliğ edilen bir tebligat almadık.sadece ıavukattan gelen ıson ıhtar belgesivar orda bakırköy 8. icra daıresı yazıyor.

  1. Merhabalar, resmi bir yazı gelmemişse daha icra müdürlüğünde dosya açılmamış demektir, avukattan gelen bir ihtarname olduğunu söylemişsiniz, ihtaratta icra müdürlüğü yazdığını belirtmişsiniz, belki de dosyanız açıldı ama tebligat siz evde olmadığınız için muhtara bırakıldı? Bir muhtarlığı kontrol edin ama her halukarda kısım kısım da olsa ödemeye çalışın.

 52. Merhabalar kayıp kaçak bedeli hakkında evime haciz kağıdı gönderilmiş mal beyaninda bulunucam lakin üstüme taşınmaz hiç birşey yok bunun sonucu ne olur birde elektrigimi faturalandrdim ama aktif elektrik borcum yok ve bana avukat tarafından kesilcegini soylendi

  1. Merhabalar, öncelikle belirtelim, mal beyanında bulunmak sadece taşınmaz malların beyanı demek değildir, Sahibi olduğunuz malları belirtmeniz gerekir. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi mesela. Kayıp kaçak bedeli zaten fatura yansıtılıyor sizin faturanıza mı yansıtılmamış, bunu anlayamadık? Neye istinaden bu borç çıkmış onu bir tespit edelim ?

 53. ÖRNEK: 10 Kambiyo Senetleri ( Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet ) Üzerine Haciz Yolu İle Yapılacak Takip Taleplerinde Ödeme Emri -Eski No: 163. Boyle bır ıcra emrı geldınde kacgun ıcınde mal beyanında bulunma hakım var yardımcı olursanız sevınırım

 54. Merhabalar benim sorum 1 den fazla kredi ve kredi kartı borcum var ve bu yüzden çalışamıyorum iş yerine evrak gönderiyorlar iş yerinde beni işten çıkarıyor ve uzun süreli çalışamıyorum ve hiç mal beyanında bulunmadım 10 yakın icram var 3 sene oldu ne gibi bi yol izlemeliyim bana yardımcı olursanız şimdiden teşekkürler

  1. Merhabalar, işyerleri sizi açıkça bu sebeple işten çıkarıyorlarsa haksız olarak feshediyorlar demektir. İşe iade davası açabilirsiniz. İcra dosyalarınız var ve bize nasıl yol izlemeniz gerektiğinizi soruyorsunuz. Tabi ki borçlarınızı ödemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kontrol de edin, dosyalar düşmüş mü hala açıklar mı diye.

 55. Merhabalar.Babam emekli devlet memuru.Kredi borçlarını ödeyemedi.eve bankalardan ihbarname gelmeye başladı.babamın borçlarını ödeme gücü yok.üzerinde 1 arabası var (araba da rehinli zaten,satamıyoruz)ve hisseli arsa/tarlaları var.Toplam metrekareleri bir ev büyüklüğunde bile etmiyor.Bunlar elimizden nasıl alınır yani arabayı almaya polis falan mı gelir bize nasıl haber verilir.Mal beyanında bulunmak gerektiğini de şimdi sizin siteden öğrendim.hapis cezası oldugunu bilmiyorduk.mal beyanını icra takibi gelmeden de yapabiliyormuyuz.babam 60 yaşında bir de hapis cezası olmasın Allah korusun.

  1. Merhabalar, size mal beyanından dolayı şikayette bulunulmaz zaten mallara haciz konulmuş, dediğimiz gibi hapis cezası artık eskisi gibi değil, şikayette bulunulduktan sonra da mal beyanında bulunulabiliniyor. Mal kaldırmada size haber verilmez.

 56. BİR GSM FİRMASINA BORCUM VAR İCRAYA VERILMIS AMA ÜZERİME KAYITLI HİÇ BİR MAL YOKTUR İŞİM YOK ÇALIŞMIYORUM EVIM ARABAM ÜZERİME KAYITLI SU DOĞAL GAZ VS HİÇ BŞR ŞEY YOK BABAMIN EVINDE KALIYORUM BİR TEK ALDĞİM İSSİZLİK MAAŞI VAR BENI ARADILAR EVE GELİP EŞYALARI ALACAKLARINI SÖYLEDİLER AMA NE EV NEDE EŞYALARA BENİM ÜZERİME KAYITLI DEĞİL BİR ŞEY YAPABİLİRLER Mİ

 57. Merhabalar,Kredi kartı borcundan dolayı bugün itibariyle icra dairesinden ilamsız takiplerde ödeme emri altında yazı almış bulunmaktayım.Özel bir iş yerinde asgari ücretle çalışmaktayım.Kirada oturmaktayım.Adıma kayıtlı herhangi bir mal ve mülk bulunmamaktadır.Evimizde normal hayatımızı idame edecek şekilde eşyalar mevcut.Zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyorum.Hacze gelinirse bu eşyalar alınıyormu.
  Mal beyanında bulunmasam hapisle cezalandırılacağım borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur yazıyor.Yardımcı olursanız sevinirim.İyi günler diliyorum..

 58. Merhabalar,
  Ticaretle ugrasmaktayim.Almis oldugum ticari kredilerimi islerimin bozulmasi yuzunden odeyemedim,bankadan icra takibi geldi .uzerime ait mal ve emekli maasim yok ama halen isletmesini yapmakta oldugum bir isyerim var.
  Burayi mal beyaninda gostermem gerekirmi.
  Tesekkurler.

  1. Merhabalar, ödeme emrinde de göreceğiniz üzere mal beyanında bulunması esasen bir zorunluluk. Fakat herhangi bir zamanda bulunulmasında Yasa’daki değişiklikten sonra fiili bir sakınca bulunmamakta.

 59. Merhaba bana bugun 2 tane 10 gunluk disiplin hapsi cezasi geldi. Nedeni 3 ay kadar sigortali calisiyor gorunmem. Fakat ben eski isyerimde borcumdan dolayi calisip maas almadim. Avukat hallederiz deyip beni oyaladi ve sonuc bu. Simdi itiraz edecegim ama sonuc ne cikar nasil itiraz etmeliyim

  1. Ayrica suc olarak beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek deniliyor ben daha once mal bildiriminde bulunmadim. Ayrica mahkeme günü hakim olmadıgından ertelendigi ve bana tebliğ edileceği söylendi fakat bana böyle bir tebliğ gelmediği halde tebliğ edilmis ama katılmamıs denmistir hangi durumlar icin itiraz etmeliyim

   1. Merhabalar, duruşmaya katılınız ve öncesinde bir beyan sununuz yenilenmiş bir mal beyanı da bildirebilirsiniz.

 60. Iyi Günler banka borcumdan dolayı eve tebligat gelmiş fakat bana ulasmadi. Avukat bana ve aileme mal beyaninda bulunmadigim için hapis cezasi karari ciktigini soyleyen mesajlar gonderdi telefonla konustugumda da kararin verildigini memur arkadaslarin gün içinde gelecegini mesai bitiminden once evde olmam gerektiğini söyledi. Sormak istediğim şu, üzerimde hiçbir mal yok asgari ücretli calisanim. Evimde doğru düzgün eşyam bile yok. Böyle bir karar cikmiyor eğer bugün yada yarin mal beyaninda bulunsam hapis karari kalkiyormu? Gelir beyani ve mal beyani arasindaki fark nedir?

  1. Merhabalar, size herhangi bir ceza çıkmış olsaydı tebligat yapılırdı. Hapis cezası çıkmış olsaydı bile mal beyanında bulunduğunuzda ceza kalkardı.

 61. İyi günler benim kızım üniversite öğrencisi, geçen yıl kaldığı özel yurdun son ay taksidini ödememişiz yurtta kalmadığı için, yurt idaresi de kızımı icraya vermiş 600 liralık borç 1600 olmuş bende bu parayı ödeyemeyeceğimi söyledim. kızımın üzerine ait hiçbir şey yok. mal beyanında da bulunmadı. Bu durumda ne yapmalıyız.

  İyi çalışmalar

  1. konuya ek olarak birşey daha sormak istiyorum kızım KYK alıyor bu borç nedeniyle KYK sına haciz gelir mi?

   1. Merhabalar, daha bu borçların muacceliyeti çocuğunuz çalışmaya başladıktan sonra oluyor. O da yapılandırılabilinriyor. Merak etmeyin.

  2. Merhabalar, süresinde itiraz etme hakkınız var ya da menfi tespit davası açma hakkınız var.

 62. İyi günler kredi kartı borcumdan dolayı geçen hafta ilamsız icra kağıdı aldım ve avukat tarafından arandım.Asıl borcum 5.900 tl fakat avukat 6.750 tl olduğunu söyledi borcumun ödenmemesi durumunda haciz işlemi başlayacak dedi. Öncelikle ben ailemden uzak şehirde yaşıyorum ve sigortalı İşte çalışıyorum fakat banka adresinde adres olarak ailemin kaldığı ev gözüküyor ve ailem 2 ay boyunca şehir dışında evde şuan kimse yok lütfen dönüş yaparsanız çok sevinirim iyi çalışmalar…

 63. İyi günler dilerim benim hakkımda 10 gün tazyik hapis cezası vermişlerdi ve bana böyle söylemişlerdi… dün gbt sorgusuna girdim polis bana müdahale etmedi gerçekten böyle bi cezam olsaydı yakalarmıydı beni yoksa polis buna bakmıyormu teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun

  1. Merhabalar, siz bu tazyik hapsini ne sebeple almıştınız? Bunu sşze söyleyen hangi kurum yahut kişilerdi?

   1. Merhaba tazyik hapis cezasını mal beyanında bulunmadığım için almıştım elime celp v.b bişey gelmedi (ikamet adresimde oturmuyorum) bunu bana bildiren avukat olduğunu söyleyen bir bayan

 64. merhaba ben yaklaşık 9 aydır kredi kartı borcumu ödeyemiyorum bundan dolayı avukatlık oldum 4 gün önce ilamsız ödeme emri geldi evime ve dün gidip nöbetçi daireye mal beyanında bulundum ve beyanda hiçbir malım alacağım vs. yok geçimimi de ailemin katkısıyla sağlıyorum öğrenciyim şeklinde resmi bir dilde belirttim. bunun sonucunda ne gibi aşamalar olur 3-4 ay zaman kazanabilir miyim yoksa ikametim gözüken ailemle kaldığım eve hacze vs. gelebilirler mi bana kayıtlı hiçbir mal elektronik alet hiçbir hat üyelik vs yok. adıma kayıtlı hiçbir şey yok.

  1. Merhabalar, bu bir sorumluluk zaman kazandıracak bir işlem değil. Yerinizi tespit etmeleri halinde hacze gelme ihtimalleri hep var fakat ancak ve ancak size ait olan eşya varsa onu haczedebilirler.

   1. Merhabalar, cevap için teşekkür ederim. Bir eşyanın bana ait olup olmadığını nereden anlıyorlar ? Yani ailemle kalıyorum örneğin bir tv, bir laptopın kime ait olduğu nereden bilinebilir?

 65. Merhabalar, cevap için teşekkür ederim. Bir eşyanın bana ait olup olmadığını nereden anlıyorlar ? Yani ailemle kalıyorum örneğin bir tv, bir laptopın kime ait olduğu nereden bilinebilir?

 66. Mrb sayin yetkili iki bankaya kredi ve kredi borcum var.bu ay ilk kez ktedimi odeyemedim 5 gun gecti kredi kartimi odemem imkansiz issizim su an ptt den aldigim bir emekli maasim var baska gelirim yok evim kira eski beyaz esyalar vss var evimde 4 cocugum var.sigortali ise girersem hesabima bloke koyup anlasma yapmam icin zorluyorlarmis.sozlesmede rehin hapis diye ibareler var bunun anlami hesaba bloke koymak icinmis diye duydum.o nedenle sigortali ise giremiyorum.emekli maasimi ptt den aliyorum emekli maasimida bloke veya haciz koyarlarmi?mal beyani ev esyalarinmi yazmam gerekli?su an emekli maasimdan baska gelirim yok.sigortasiz istemi calismak mantiklidir?sigortali ise girsem bloke koyar anlassam avukatla girecegim osin garantiside yok yarin cikrsalar tahayutte bulunmus olucam.ne yapacagimi bilemiyorum.eve gelen hacizde esim bir seye imza atmalimi?cvp icin simdiden tsk ederim

 67. merhabalar bugün icra müdürlüğünden örnek no7 ilamsız takiplerde ödeme emri gönderdiler, size 2 sorum olacak, 1.cisi ben süresi içerisinde mal beyanında bulunmak istiyorum, şu anda icra müdürlüğünden uzakta başka bir ildeyim, bulunduğum yerdeki icra müdürlüğü vasıtasıyla gönderibilrimiyim, 2. sorum ise kendime ait herhangi bir mal mülk yok, ancak eşime miras yoluyla kalan taşınmazlar var, bunları mal beyanında belirtmek zorundamıyım, ayrca evdeki haczedilemeyecek durumda olan eşyaları (buzdolabı, televizyon vs) mal bildiriminde belirtmek zorumdamıyım şimdiden teşekkür ederim…

 68. Merhabalar hukuk destegi sizden ufak bir yardım istiyorum 2015 tarihinde ehliyetsizlikten ceza almistim ve 2 sene sonra posta yoluyla evime maliye bakanlığı’na ait teblig zarfı geldi cezam oduyemıyecegım bir mebla oldugu icin mal varlığı beyanında bulunmam gerektigini söylediler ama benım adıma ait hic bir ne mal varlığı nede belirli bir gelirim olmadıgı icin acaba aileden birinin üzerine olan mal varlığına haciz gelmesi olasiligi varmıdır bunu ne tur bir şekilde cozmem gerekiyor ve boyle bisey ik kez basıma geldigi icin tam anlamıyla anlatamamıs olabilirim kusuruma bakmayn yardımcı olursanız cok sevinirim simdiden tesekkur ederim

  1. Merhabalar, malınızın olmadığına dair beyanda bulunun o halde Szin borcunuzdan dolayı ailenizin malvarlığına gidilemez.

 69. merhabalar esnaftım dükkanı kapattım çesitli bankalardan haciz kagıdı geldi üzerime kayıtlı aracım var ona haciz koymuslar şimdi mal beyanınıda bir ay gecirdim sorun olurmu.aracımdan baska hiç bir malım yok mal beyanı gereklimidir

 70. Merhabalar, Kıbrıs ta er olarak askerlik yapan oğluma yüksek öğrenim kredi borcu geldi. oğlumun üzerine kayıtlı hic bir malı yoktur. askerlikte izin sebebiyle oğlum mal beyanında bulunamayacak. oğlumun malı olmadığını, askerde olduğu için beyanda bulunamayacağını ben bildirebilirmiyim. Ne tavsiye edersiniz.

  1. Merhabalar, mal beyanıyla ilgili yükümlülük yaptırımı önceden olduğu gibi aır değil artık kişiler her an mal beyanında bulunabiliyorlar. Vekaletiniz yoksa siz mal beyanında oğluuz adına bulunamazsınız.

 71. Merhabalar
  İcrada bulunan iki farkli dosyam var ilk tebligat geldiginde mal bildiriminde bulunmustum simdi diger dosyamin tebligatida geldi tekrar mal bildirimi gerekir mi tesekkurler.

  1. Merhabalar, bulunabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz de zaten sonuçlarıyla ilgili yazımız ve diğer srulara verilen cevaplarımız size yardımcı olacaktır.

 72. Merhabalar kredi ve kredi kartlarımı ödeyemediğim için icradan ilamsız ödeme emri aldım . bunlara faiz yönünden itiraz ettim . fakat banka avukatı şimdi iik 76 ya göre 3 ay tazyik hapis cezası için karar çıkartacağından söz ediyor.
  bende itiraz ettiğim için ve mal beyanının artık zorunlu olmadığını okuduğum için mal beyanında bulunmamıştım.itiraz etiğim için bana itirazımın sonucu bildirilene kadar mutlaka mal beyanı gereklimi? bu durumda ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

  1. Merhabalar, mal beyanını dert etmeyin çünkü fiilen işleyen bir tazyik yok. Yine de mal beyanında bulunmanızda bir sakınca da yok.

 73. Merhaba suan bir isyerinde sigortali olarak calisiyorum maasimda 3 ay surecek bir haciz var ve bir hacizlik dosyam daha var avukat ariyor odeyemiyorum siraya gir deyince maasinami guvendin diyor bugun yine aradi yakalatma karari cikaricam dedi ama bana eve bir kagit daha henuz gelmedi hapis cezasi verebilirmi 3 ay zarfinda aleyhime ne olur mal beyani kalkti diyorlar ustume hicbirsey yok evde 1 dolap unite supurge benim ustumden alinmis urunlernbunlari bildirmem gerekirmi. Suan icra dosyasi edevletimde gozukmuyorr

  1. Merhabalar, hala mal beyanında bulunabilirsiniz bunda sıkıntı yok. Üç beş mal dışında malınız olmadığını belirtirsiniz dilerseniz. Dilerseniz hakkınızda dava açarlarsa o zaman da bildirebilirsiniz. Ki zaten eğer e devlette dedikleri dosya gözükmüyorsa açılmamış demektir.

 74. Merhaba manevi tazminat davasını kazanmamdan dolayı bugün icraya verdim yazılarınızı okudum ama net olabilmek adına,

  Karşı taraf mal beyanında bulunmazsa ,bulunursa üzerinde maaşı yoksa yada malım yok derse (malları başkasının üstüneyse) işleyiş nası olur teşekkür ederim

  1. Merhabalar, bulunmazsa şikayet etme hakkınız var ama bir şey çıkmıyor sadece uyarılıyor borçlu, maaşı malı yoksa oluncaya kadar bekleyeceksiniz. Hacze gidilebilinir.

 75. iki hafta önce mal beyanında bulunmak için Ankara icra dairesine gittim lakin taşınma aşamasında oldukları için kimseyle görüşemedim, hapis cezası almamam için ne yapmam lazım, öncesinde bi uyarı gelirmi…
  7 günlük süre geçti malesef

  1. Merhabalar, merak etmeyin bir sıkıntı olmayacaktır. Mal beyanının kendisi zaten sıkıntı oluşturmuyor artık.

 76. Merhaba bir arkadaşımın nişanlısına arkadaşımla beraber kefil oldum ben senette 2.kefil olarak görünüyorum ama hiç ödememişler senet tarihi 14.03.2017 ve sadece bana icra kağıdı geldi arkadaşımla nişanlısı mal beyanında bulunacaklarmış ama ben bulunmak istemiyorum çünkü babam öldüğü için evin hissesi var üzerimde. Mobilya almışlardı bende kefil oldum arkadaşım sigortalı çalışan nişanlısı ise bayan kuaförü bana her ay 500er tl odeyeceklerini söylediler ödeseler bile yine her ay ben yinede sıkıntı yaşar mıyım bu borcu ödemek istemiyorum bu şekilde borç üstüme kalsa bile maaşımdan mi kesilir evimin elden gitmesini istemiyorum toplam borç 6.440 tl mobilyacı da yapılan sözleşme de el yazısı ile hiç bişey yapmadım sadece senede imza attım e devlette 19.07.2017 tarihli icra takibi görünüyor bu konu ile alakalı ne yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten

  1. Merhabalar, kefil olarak yer aldığınız için siz de borçlu olarak takipte yer alıyorsunuz. Dolayısıyla maaşınıza haciz gelmesi de mümkün, ev hisseniz üzerine haciz konulması da mümkün. Fakat borç miktarı çok olmadığı için arkadaşlarınızın maaşından kesilerek ödeneceği söylendiğinden hızlıca kapanabilecektir dosya.

 77. İyi akşamlar size bir sorum olacak örneğin icra kağıdı elimize geldi fakat davalının üzerinde hiç bir malvarlığı yok.Bu durumda anne-babası nın üzerindeki mal varlığına haciz gelir mi

 78. Merhaba bankaya olan borcum dan dolayı icra daire sinden tebliğ geldi ve bende mal beyanında bulunmadım ve mahkeme bana 3 ay hapis tazyiki ne kadar vermiş. Bende kararı alîr almaz mal beyanında bulundum. Bu hapis cezası dosyadan düşer mi.

 79. İsyerime icra dairesinden icra memuruyla avukatlar geldiler. Şu anda durumum olmadığını bildirdim. Tutanağa su an da durumunun kötü olduğunu ve durumum olduğunda dosya borcunu kapatmaya çalışacağım diye yazilarak haciz işlemi sonlandirildi. Alttaki taksitlendirme ve diğer kısımlar kalem le aşağı doğru bir kaç çizgiyle cizildi. Bu tutanağı icra memuru ve avukatlar ve ben imzaladım. Bu durumda bir taahhüt altına girmiş olurmuyum. Bu tür durumlarda imzalama husunda ne yapmam gerekiyor. Ayrıca sözlü olarak konuştuk maaşımda başka bir haciz olmadığını bildirdim.Muvafakat istediler veremiyecegimi söyledim ve gittiler.

 80. merhabalar.benim hakkımda 6 bankadan açılan icra dosyaları var.bazıları başka illerden açılmış.bana gelen tebligatlara itirazetmedim. mal beyanındada bulunmadım hiçbirine. bugün tlfnla arayan hukuk bürosu mal beyanında bulunmadım diye bana ceza isteyeceklerini 3 aya kadar ceza alacağımı ima ederek beni tehdit ederek tlfnu kapadı. ne yapmam gerekiyor.şimdiden teşekkür ederim.emekliyim .hiç mal varlığımda yok.

 81. Merhabalar bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Mal beyanında bulunulmadıgı durumunda hapis cezası verileceği yazıyor. Sürenin gecmesinden sonra karakola gidip mal beyanında bulunulması durumunda hapis cezası ortadan kalkarmı? Yoksa mal beyanında süre geçtikten sonra bulunulsada ceza kaçınılmaz mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.

 82. Merhaba
  Kredi borcundan dolayı icralık oldum avukat ile anlaşma yaptık fakat taksitler kredi taksitlerinin 4 katı oldu taksit sayımı dayukseltmıyorlar heray borç bularak oduyorum fakat tıkanma noktasına geldim çalıştığım işyeri maaşımı borçlu olduğum bankaya yatırıyor ordanda yuzde25 kesinti oluyor ben bu taksitleri nasıl düşüre bilirim icraya dairesine gitsem birşey değişirmi

  1. Merhabalar, icra dairelerinden sadece toplam bir ödeme yaparak dosyanızı kapattırabilirsiniz. Onun dışında alacaklı ve yahut alacaklı vekiliyle dosya hakkında mutabakata varabilirsiniz.

 83. 1. Sorum Farklı farklı icra müdürlüklerinden 4 farklı dosyam varmış e devlete girdim ve yeni görüyorum 1 sene olmuş hepsi açılalı durumları açık olarak görünüyor ben İstanbuldayım ama örneğin İzmir icra müdürlüğü Tokat icra müdürlüğü gibi gibi 4 düde farklı şehirler ben bu müdürlüklere mal beyanımı nasıl bildirebilirim uzaktan bildiriliyor mu?
  2. Sorum 22 yasında bayanım hiçbir malım mülküm maaşım anlayacağınız hiçbir gelirim yok taahhüt filanda imzalamadım etmedim mal beyanını da böyle bildireceğim peki bikdirdikten sonra beni nasıl bir süreç bekler ödeyecek imkanım yok malım mülküm olmamasına rağmen hapse girer miyim

  1. Merhabalar bulunduğunuz ilin icra muhabere bürosundan ilgili icra müdürlüklerine göndermek istediğiniz talepleri gönderebilirsiniz.

 84. Merhabalar benim kamyonum vardı kaza yaptım taşıdığım mal 135 milyar Mış icradan kağıt geldi ve mal beyanında bulunun dyo benim malım Yok dedem den kalan miras ev var babam vefat etti şuan içinde kiralık aracım var ne yapmam lazım birde itiraz etsem ne olur

 85. Eşimin yüklü miktarda sgk borçu ve bugün sgk ödeme emri geldi 7 gün içersinde. İş yeri sahibi olan eşimin iş yerine haciz gelirmi ? Bilgisayarlar elektirınik aletler var. Ama bunlara haciz gelir ise işyerinde çalışılamaz. Kargo şirketi olduğu için araçlara haciz gelirmi? Sgk taksitlendirme yapmıyormu? Eve haciz gelirmi gelirse önceden haber veriyorlarmı ? Çok soru sordum ama cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Merhabalar, 7 gün içerisinde dosyanın açıldığı ilgili icra müdürlüğüne gidip borca itiraz edebilirsiniz. Borca itirazınızı yaptıktan sonra takip durur. Bu yüzden borç kesinleşmez! Bu takdirde davacı tarafın itirazın iptali ve yahut itirazın kaldırılması davası açması gerekmektedir. 7 gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde borcunuz kesinleşmiş olur. Bu durumda evinize de iş yerine de hacze gelebilirler.

 86. Ve e devletten bakıyorum hiç bişey yok icra mahkemesi falan bu olmadan nasıl icra yada hapis diyebilir bana hakkı varmı buna şikayet etmelimiyim