TAŞINMAZIN GEÇ TESLİMİNDEN KAYNAKLI KİRA TAZMİNATI

Son yıllarda oldukça yaygın olarak maket üzerinden konut projeleri ile taşınmaz satışları yapılmaktadır. Taşınmaz satış vaadlerine ilişkin sözleşmelere, taşınmazların teslimiyle ilgili sınırlayıcı süreler de konulmaktadır. Hatta bazı yüklenici firmalar teslim sürelerine uyulmaması halinde birtakım bedeller ödemeyi de bu sözleşmeler ile kayıt altına almaktadır. Bu şekilde, bir yandan yüklenicinin asli edim yükümlülüğü olan işi zamanında bitirip […]

Devamını Oku

UZLAŞMA NEDİR VE NASIL YAPILIR ?

Uzlaşma ceza yargılamasında suçtan zarar gören kişinin suçun şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Şikayetten vazgeçmek de ceza yargılamasını sona erdiren sebeplerden birisidir ancak uzlaşma ile şikayetten vazgeçmek farklıdır. Zira uzlaşmadan önce şikeyetten vazgeçilirse, uzlaşmadan yararlanılamaz. Her suçta uzlaşmadan yararlanmak mümkün değildir. Kanunda belirtilen ve soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan aşağıdaki suçlarda […]

Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR!

Asgari geçim indirimi 2008 yılı öncesinde aktif olarak işleyen vergi iadesi sisteminin yerine gelen bir ödeme sistemidir. Dolayısıyla, işveren tarafından işçi ücretleri hesaplanırken asgari geçim indiriminin de giydirilmiş ücrete eklenmesi suretiyle yapılan hesaplama son derece haksız ve hatalı bir uygulamadır. Zira giydirilmiş ücret, işçilere verilen para, yemek, yakacak … gibi ödemelerin, primlerin ve ikramiyelerin çıplak […]

Devamını Oku

İSİM EKLETME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi […]

Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi (“AGİ”), işçilerin gelir vergisinden indirim tutarı olarak tanımlanmaktadır. Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; […]

Devamını Oku

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ İLE İNFAZININ ERTELENMESİ

Hapis cezasının ertelenmesi ile hapis cezasının infazının ertelenmesi birbirinden farklı kavramlardır. Hapis cezasının infazının ertelenmesi, mahkeme tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesidir. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda hapis cezası ertelenen süre boyunca uygulanmayacak ve kişi o süre içerisinde hapse girmeyecektir. Hapis cezasının infazının ertelenmesi kesinleşen bir hapis cezasının uygulanmasının İnfaz Kanunu uyarınca bir süre ertelenmesi iken, […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE KİRA YARDIMI

29071 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (29071 sayılı Yönetmelik) 11. maddesi gereğince; anlaşma ile tahliye edilen kentsel dönüşüm uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici […]

Devamını Oku

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİNİN HAKLARI NELERDİR ?

İnternetin hayatımızın her alanına hızla yayılmasıyla birlikte internetten alışveriş siteleri de oldukça yaygınlaşmış ve günümüzde birçok kişi internetten alışveriş yapmaya başlamıştır. Ancak internet üzerinden alınan ürünlerin bazen beklenildiği gibi çıkmadığı ancak bu konuda ne yapacağını bilmeyen tüketicinin herhangi bir hak talebinde bulun(a)madığı görülmektedir. Dolayısıyla bu yazımızda internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu […]

Devamını Oku

VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI, RAPORLARI, BİLGİ ve BELGELER

Vergi inceleme tutanakları ve raporlarının delil niteliği nedir? Tespit edilen belge, bilgi ve kayıtların kanıt olarak değer taşıyabilmeleri için inceleme tutanağının usul ve şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bulunması gereklidir. Danıştay kararlarında inceleme tutanağının geçerli olabilmesi için şu koşullar aranmaktadır : ▪►Mükellef veya yetkili adamının imzasını taşımalıdır, ▪►İhtirazi kayıt konulmamış olmalıdır, ▪►İhtirazi kayıt konulmuşsa, ileri […]

Devamını Oku

HAPİS CEZASININ İNFAZININ ERTELENME SEBEPLERİ

1. Akıl Hastalığı Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57’nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. 2. Diğer Hastalıklar Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam […]

Devamını Oku