ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Asgari geçim indirimi (“agi”), işçinin ve ailesinin asgari geçim düzeyini sağlayacak olan ücret kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. (Bkz İlgili yazımız..) Agi, 2008 yılından önce uygulanan, fiş/fatura biriktirip ilgili kuruma göndererek vergiden düşülmesi sistemenin revize edilmiş hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler; tevkifata tabi […]

Devamını Oku

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR?

Miras hukukunda gösterilen kurallara uyulmadan düzenlenen bir vasiyetname hukuken geçerli olmamaktadır. Bu sebeple düzenleniş şekli göz önünde bulundurularak vasiyetnamenin kaleme alınması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vasiyetname düzenleyebilmek için Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) koyduğu alt yaş sınırı 15’tir. Ayrıca daha önce saklı pay hakkı bulunan mirasçılara ilişkin yazımızda (Bkz ilgili yazımız…) bahsettiğimiz üzere vasiyetname ile […]

Devamını Oku

ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ

1. İzinler Çalışma hayatının içerisinde yer alan kadınların doğum yapmaları halinde çalışma ve süt izni yapma hakları doğmaktadır. Bu husus analık halinde çalışma ve süt izni başlığı altında 4857 Sayılı iş Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddedeye göre, 1.1. Çalışma İzni • Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere […]

Devamını Oku

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ TAHLİYESİ

Kentsel dönüşüm, yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen projeler bütünüdür. Bu projelerin sağladığı birçok avantajla beraber pratikte birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Anılan sorunlardan birisi de kat malikinin kiracısını tahliyesi meselesidir. Bundan sonraki açıklamalarımız bu sorun hakkında olacaktır. Tecrübe edildiği üzere birçok kat maliki dairelerinin ‘riskli yapı’ tanımı altında kentsel dönüşüm […]

Devamını Oku

MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI

Daha önceki bir yazımızda meşru müdafanın ne olduğunu kaleme almıştık. (Bkz. İlgili Yazımız….) Bu yazımızda ise bir hukuka uygunluk sebebi olan meşru müdafada sınırın aşılmasını inceleyeceğiz. Meşru müdafaada sınırın aşılması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 27/2 maddesinde; “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” […]

Devamını Oku

E-FATURA NEDİR?

Gelişen teknolojiyle beraber hükümetler yeni uygulamalarla çağın gidişatına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanan birçok uygulamadan birisi de e-fatura uygulamasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“GİB”) yeni düzenlemesi gereğince 10 milyon TL ve üzeri brüt satış cirosuna sahip tüm şirketler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş yapmakla yükümlüdür. 1 Ocak 2016 tarihi […]

Devamını Oku

HGS CEZALARINA KARŞI EMSAL YARGI KARARLARI

Hızlı Geçiş Sistemi (“HGS”) kullanan sürücüler son dönemlerde yüksek miktarda ve sayıda HGS cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu cezaların birçoğu, hesabında para olmadığı halde HGS’yi kullanan veya sistemdeki bir sorun nedeniyle plakası okunamayan sürücülere kesilmektedir. HGS cezalarına karşı ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (“KGM”) itiraz edilebiliyorsa da birçok sürücü buradan olumlu bir sonuç elde edememektedir. […]

Devamını Oku

SAHTE DİPLOMALI ÇALIŞTIRDIĞINI FARK EDEN İŞVEREN

Sahte diploma düzenleyenin ceza hukuku anlamında sorumluluğunu başka bir yazımızda ele almıştık. (Bkz. İlgili yazımız….) Sahte diplomalı bir kimseyi iş yerinde çalıştıran işveren, şayet danışıklı olarak işçisiyle beraber bu sahte diplomayı düzenlemişse yahut işine geldiği için kedi menfaatine uygun olarak düzenlenmesine göz yummuşsa yazımızda anlattığımız her suça ortak olmaktadır. Şeriklik iradesi cezalandırmayı gerektirmektedir. Fakat işveren, […]

Devamını Oku

ŞİRKETLER NASIL BİRLEŞİR?

Şirketlerin birleşmesi, en az bir şirketin ortaklarının başka bir şirkete geçmesi karşılığında işletmesini aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak (kül halinde) o şirkete devrederek tasfiyesiz dağılması yahut en az iki ticari şirketin, ortaklarının yeni kurulan bir şirkete alınmaları karşılığında malvarlıkları veya işletmelerini aktif ve pasifleriyle bütün olarak bu şirkete devrederek sonucunda iki veya daha çok […]

Devamını Oku

TACİRLER ARASI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”), kiracının daha güçsüz olan taraf gözükmesi sebebiyle kiracıyı korumaya yönelik hükümler içermektedir. Bilindiği gibi TBK; konut ve işyeri kiraları ile tacirler ve tacir olmayanlar arasında akdedilen kira sözleşmeleri arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Ancak, iki tarafını da tacirlerin oluşturduğu kira sözleşmelerinde, taraflardan birinin daha güçsüz olduğunu söylemek mümkün değildir. Kiracıları koruyacak […]

Devamını Oku