İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU İLKESİ

Kusursuz sorumluluk sosyal devlet anlayışının uzantısı olan ve idare hukuku kapsamında oluşturulmuş bir prensiptir. Burada belirtmek gerekir ki kusursuz sorumluluk idarenin sorumluluğu alanında tamamlayıcı yani ikincil niteliktedir. Asıl olan idarenin kusur sorumluluğudur. Ancak idarenin faaliyet alanı genişledikçe, bu faaliyetler sonucu meydana gelebilecek zarar veren olay ile idarenin kusuru arasında bağlantı kurulması veya bunun kanıtlanması güçleşmiştir. […]

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE GİDER VE AİDAT ÖDEMELERİ

Kat mülkiyetinin devri halinde özellikle ortak gider ve avans paylarının (aidatların) ödemeleri hakkında uyuşmazlık çıkmaktadır. Burada belirleyici olan ilk ölçüt Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenen 20. maddedir. Düzenlemeye göre kat maliklerinin her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadığı sürece; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ödeme yapmaktan kaçınamayacaklardır. […]

Devamını Oku

TİCARİ İŞ NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 3. ve 19. maddelerinde hangi işlerin ticari işlerden sayılacağı belirtilmektedir. Ticari işlerin neler olduğunu aşağıda maddeleriyle beraber açıklamak isteriz: =►İşin TTK’da Düzenlenmiş Olması: TTK’da düzenlenen işler, ister tacirler ister tacir olmayanlar tarafından/arasında yapılsın, sıfatlara önem atfedilmeksizin o işler ticari iş sayılmaktadır (kambiyo senedi düzenlemek gibi). Bu husus TTK madde 3’te şu […]

Devamını Oku

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Türk vatandaşlığını kazanma hususu iki şekilde mümkündür. Bunlar doğumla kazanılan vatandaşlık, sonradan kazanılan vatandaşlık olarak 2’ye ayrılmaktadır. Doğumla kazanılan vatandaşlık, doğum anından itibaren hüküm ifade edecektir. Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde düzenlendiği üzere Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk, Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik birliği dışında […]

Devamını Oku

EVLENME İZNİ KAÇ GÜNDÜR ?

Evlenme izni 4857 Sayılı İş Kanunu Ek Madde 2’de mazeret izni başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. Dolayısıyla işçi evlilik durumunda ücretinden kesinti yapılmadan 3 gün mazeret izni kullanma […]

Devamını Oku

UYUŞTURUCU MADDE SUÇUNUN TEKRARLANMASI

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler tek kullanımda dahi bağımlılık yapabilen, ülkemizde üretimi, kullanımı, ticareti yasaklanmış doğal ya da sentetik maddelerdir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin insanların sosyo ekonomik yaşamını felç eden özelliklerinin yanında araştırmalarla bağımlılıları suça teşvik ettiği de kanıtlanmıştır. Bunun gibi çok sayıda olumsuz etkileri olan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin toplumsal düzen için potansiyel tehlike olması, […]

Devamını Oku

EMPLOYMENT OF EXPATRIATES

Under contemparary globalization, as a natural consequence labor markets have become increasingly integrated. In this manner, emerging markets and developing countries organized the new labor migration policies rapidly. Moreover, the existing ones have been re-organized. The only purpose of these changes is managing international labor mobility more effectively and easily. In 2003, Turkey has regulated […]

Devamını Oku

EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ YAZILI OLMAK ZORUNDA MI ?

Gayrimenkul sektörü son yıllarda hızla gelişme göstermektedir. Gelişen bu sektör beraberinde birçok uyuşmazlığı da gündeme getirmiş ve sektörel ihtilaflar eskiye nazaran yargıyı daha fazla meşgul etmeye başlamıştır. Bu sebeple birçok içtihat oluşturulmuş ve kanuni düzenleme yapılmıştır. Emlak komisyoncusu, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlenen kişidir. Bu işi meslek edinen […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİ – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”’ten başka Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı gündemdeydi. Tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kişisel verilerin saklanması ve […]

Devamını Oku