6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUMA TEDBİLERİ

Anayasal haklarımız içinde yaşamayı ve bedensel bütünlüğü koruma altına almayı güvenceleyen haklar vardır. Bu doğrultuda kadına yönelik her türlü şiddet, anayasal hakkın da ihlalidir. Hal böyleyken devletin sorumlulukları şiddetin cezalandırılmasından öte, gerçekleşmeden önce önlenmesi ve süren şiddetin sona erdirilmesini de kapsamaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı kadınların, çocukların, […]

Devamını Oku

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNİN SINAV KAĞIDINI İNCELEMEK İSTEMESİ

Öğrencilerin kendileri hakkında verilen notlar için itiraz edebileceklerini (Bakınız yazımız…) ve itirazlarının reddedilmesi halinde idare mahkemesinde not tespit davası açabileceklerini daha önceki yazılarımızda belirtmiştik (Bakınız yazımız…). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişikliklerle birlikte artık sınav kağıdına öğrencinin dışında veli de itiraz edebilmektedir. Velilerin yapmış olduğu itirazlar bu konu hakkında kurulacak olan komisyonlar tarafından incelenecektir. Öğrenci […]

Devamını Oku

KAYNANAYLA YAŞAMAK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR ?

4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) 166. maddesinde genel boşanma sebepleri düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davasını açabilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. Söz konusu maddede gösterilen boşanma sebebi nisbi boşanma sebebidir. Bir başka ifadeyle, eşlerden biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası açtığında hakimin […]

Devamını Oku

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Üniversitede okuyan birçok öğrencinin vize ve final sınavlarından aldığı notlardan yakınarak, alması gereken nottan daha düşük bir not aldığını ileri sürdüklerini görmekteyiz. Sınav sonuçlarının beklenenden düşük gelmesi öğrencinin hata(lar)sından kaynaklanabileceği gibi, öğretim görevlilerinin maddi veya esasa ilişkin hatalarından da kaynaklanabilir. Peki üniversite öğrencileri sınav sonuçlarına nasıl itiraz edecektir? Her üniversitenin “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve […]

Devamını Oku

SES KAYITLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Hukuki bir ihtilafta taraflar haklılığını ispat etmek için çeşitli vasıtalar kullanmak durumundadırlar. İddiayı ispat, hakimi bir vakıanın varlığına ya da yokluğuna ikna etmek anlamına gelmektedir. İspatı en önemli unsuru ise “delil”dir. Delil ise hukuki ihtilafın sebebi olan vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda hakimde bir kanı oluşturmaya yarayan ispat aracıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, hakimde bir kanı […]

Devamını Oku

İLAMIN İCRASI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKEN HALLER

Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı belgelerden birinin bulunması gerekmektedir. Kararın temyiz edilmiş olması kural olarak ilamın icrasını durdurmamaktadır. Dolayısıyla ilamın icrası için kesinleşmesi gerekmez. Ancak ilamı temyiz eden borçlu icranın durdurulması için Yargıtay’a başvurabilir veyahut başka şikayet ve itirazları varsa, belirli şartlar dahilinde icra hukuk […]

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİ SONRASI SORUMLULUK

Türk Ticaret Kanunu’nun  503’üncü ve devamı maddelerinde limited şirketlerin kuruluşu düzenlenmekte, 519’uncu maddesinde de pay defterinin tutulacağı, bu deftere; ortakların ad ve soyadlarının, pay miktarlarının, yapılan ödemelerin, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili değişikliklerin kaydedileceği hükme bağlanmaktadır. Aynı Kanun’un 520’nci maddesi hükmüne göre ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter onaylı […]

Devamını Oku

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKİM TARAFINDAN ALINAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Ev içi şiddet dünya çapında kabul edilmiş, toplumsal bir sorundur. Bu sorunun çözümü için birçok devlet kapsayıcı yasal düzenlemeler yapmıştır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa da bu yasalardan bir tanesidir. Yasa 20.03.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 4320 sayılı Yasa’nın geliştirilmiş hali olan bu Kanun, şiddet gören veya görme tehlikesi […]

Devamını Oku

TRAFİK KAZALARINDA SÜRÜCÜLERİN ASLİ KUSURLU SAYILDIĞI HALLER NELERDİR ?

Trafik kazalarının birçok sebebi bulunmakla birlikte, kusur oranının büyük payı sürücülerdedir. Zira kaza istatistikleri incelendiğinde de trafik kazalarında en fazla kusur oranının % 95’i aşkın bir oranla sürücülerde olduğu görülebilir.1 “13 TUİK 2012 verilerine bakıldığında da en fazla sürücü, sonra sırasıyla yaya ve yol kusuru bildirilmektedir. Kazaya en fazla neden olan sürücü kusurları sırasıyla kavşaklarda […]

Devamını Oku

KAÇAK İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİDİ NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİM?

İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar “kaçak yapı” olarak adlandırılmaktadır. İmar mevzuatına aykırılık ise genellikle yetkili idareden ruhsat alınmadan yapıya başlanması, ruhsat alınmasına rağmen ruhsat eki projelerine aykırı olarak ruhsatsız yapı inşa edilmesi şeklinde kendini göstermektedir. Ülkemizde sadece İstanbul’da binlerce kaçak yapı bulunmakta olup çarpık yapılaşmayı durdurmak ve sona erdirmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi […]

Devamını Oku