BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE DOLANDIRICILIK SUÇU

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla (Bkz. ilgili yazımız…) günümüzde bilişim alanının gelişmesi nedeniyle daha çok karşılaşılır hale gelinmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) yapılan düzenlemeyle bu suçla beraber hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarının da birlikte oluşup oluşmayacağı konusundaki tartışamalara da son verilmiştir. Hal böyleyken öncelikli olarak TCK madde 245 fıkra 1’de […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÖN ALIM (ŞUFA) HAKKINDAN FERAGAT

Paylı mülkiyette ön alım hakkının ne olduğu ve ne şekilde kullanılması gerektiği daha önceki yazılarımızda kaleme alınmıştı (Bkz ilgili yazımız…). Bu yazımızda ise ön alım hakkını kullanmak istemeyen, bu haktan vazgeçen paydaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktarmaya çalışacağız. Payını satmak isteyen paydaş ya da bu payı almak isteyen kişi, diğer paydaşların ön alım haklarını […]

Devamını Oku

AVUKATLIK ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENMEK ZORUNDADIR ?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği avukatlık sözleşmesine belirli bir vade konularak taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Bu durumda vade kararlaştırılmış olduğundan herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Ancak vekil ile müvekkil arasında imzalanan avukatlık sözleşmesinde avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceğine dair bir hüküm bulunmaması veya taraflar arasında herhangi bir sözleşme yapılmamış olma ihtimalinde, avukatın ücret alacağının ne zaman muaccel […]

Devamını Oku

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde, kambiyo senetlerine ilişkin takipte ise 5 gün içinde, itirazlarını icra müdürlüğüne bildirmezse takip kesinleşecektir. Takibin kesinleşmesinden sonra ise alacaklı, borçluya ait malların haczedilmesini icra müdürlüğünden talep edebilir hale gelecektir. Borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ederse, icra takibi durur. Bu ihtimalde takibe devam […]

Devamını Oku

EŞİ EVDEN KOVMAK BOŞANMA NEDENİ SAYILIR MI ?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) boşanma nedenlerini açıkça düzenlemiştir. Boşanmak isteyen tarafın haklı bir neden ileri sürmesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere ikiye ayırmıştır. Terk nedeniyle boşanma Kanun’da düzenlenen boşanma nedenlerinden birisidir. Terk nedeniyle boşanmanın esas unsuru eşlerden birisinin ortak yaşamı sekteye uğratmak amacıyla evi […]

Devamını Oku

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ – ESASLI ONARIM NEDENİYLE SONA ERME

  Kira sözleşmesi hakkındaki hususlar Türk Borçlar Kanunu 299 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre kanun koyucu kira sözleşmesinin tanımından başlamak suretiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesine kadar tüm konuları incelemiştir. Kira sözleşmesi hakkında en çok menfaat çatışmasının yaşandığı konu ise sona erdirilmesine dairdir. Buradan hareketle kanun koyucu kira sözleşmesinin sona erdirilmesi hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. […]

Devamını Oku

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Kefalet sözleşmesine dair hususlar  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme kefalet sözleşmesidir. Kefalet sözleşmesinin geçerliliği bir takım şartlara bağlıdır. Bu koşullar; Mevcut ve asıl bir borcun olması Yazılı şekilde yapılması Eşin rızasının alınmasıdır. Kanun’un açıkça düzenlediği üzere, […]

Devamını Oku

SOCIAL SECURITY PREMIUM SUPPORT

United Nations Conference on Trade and Development (“UNCTAD”) has made a 2015 World Investment Report which indicates that Turkey has become the largest recipient of Foreign Direct Investment (“FDI”) in West Asia, ahead of the United Arab Emirates. Turkey has tried to establish a series of legislative reforms to facilitate the reception of foreign investment. […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÖN ALIM (ŞUFA) HAKKI NASIL KULLANILIR?

Daha önceki bir yazımızda ön alım hakkının ne olduğunu açıklamıştık. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise ön alım hakkının ne şekilde kullanılabileceği üzerinde duracağız. Türk Medeni Kanun’un 734. maddesine uyarınca; ön alım hakkı, üçüncü kişi alıcıya karşı dava açılarak kullanılabilecektir. Davaya bakmaya yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir. Ön […]

Devamını Oku