İCRA BORCUNUN TAKSİTLE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜ?

Borçlu, borcunu satış talebinden önce öderse, haciz düşer. Borçlu borcunu tek seferde ödeyebileceği gibi muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ederek ve ilk taksidi de peşin ve  derhal verirse taksitle ödeme imkanı da mevcuttur. Taksitle ödemenin iki şekilde gerçekleşebileceğini ifade edebiliriz: İki tarafın anlaşmasıyla taksitle ödeme Borçlunun tek taraflı müracaatıyla taksitle ödeme İki tarafın anlaşmasıyla taksitle ödeme, […]

Devamını Oku

İFLASIN ERTELENMESİ

İflasın ertelenmesi, borca batık durumdaki bir şirketin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün olduğu hallerde şirketin iflasının bir süreliğine önlenmesine hizmet eden bir kurumdur. İflasın ertelenmesi kurumu, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenmiştir: “… idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya  kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini […]

Devamını Oku

ESNAF – TACİR AYRIMI

Esnaf ile tacir kavramları uygulamada çok sık karıştırılsa da çok farklı şekilde hukuken düzenlenmiştir. Esnaflık 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda, tacirlik ise Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kişinin, esnaf veya tacir olmasına tanımlı kanunen değerlendirilmiş ayrı ayrı sonuçlar vardır. Esnaf, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3/A. Maddesinde: “İster gezici ister sabit bir […]

Devamını Oku

SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI

Ceza sorumluluğu kişilerin işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulabilmeleri için gereken sorumluluktur. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan hallerin varlığında kişi işlediği suçlar bakımından sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun mevcut olabilmesi için birtakım şartların varlığı aranır: İsnat Yeteneği Kusurluluk İsnat yeteneği; unsurları anlama, tanımlayabilme ve düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle kişinin iradi olarak hareket […]

Devamını Oku

SAHTE (NAYLON) FATURA NEDİR?

Uygulamada naylon fatura olarak da biline sahte fatura, kısaca faturanın herhangi bir ticari / hukuki ilişkiye dayanmadan düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Sahte fatura 2 şekilde düzenlenir: Fatura hiç bir temel borç ilişkisi bulunmadan tamamen sahte olarak doldurulmaktadır. Faturada satılan malın veya satış bedelinin miktarında gerçeğe aykırı bilgiler bulunmaktadır. Bu faturalar görünürde gerçek bir fatura olarak gözükmekle […]

Devamını Oku

İSTENMEYEN (SPAM) MESAJLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Bazı kişiler veya kurumlar tarafından işletmeyi tanıtmak veya bir ürünü satmak, tanıtmak ve pazarlamak amacıyla elektronik posta veya telefon aracılığıyla mesajlar gönderilmektedir. Söz konusu mesajların hukuki niteliği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Işığında Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Belirtmemiz gerekir ki, adı geçen yönetmelik kamu kurumu niteliğindeki meslek […]

Devamını Oku

LOKANTA VE KAFETERYALARIN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından başka bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Lokanta ve kafeteryalar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığını da (Bkz. İlgili yazımız) daha önce açıklamıştık. Lokanta ve kafeteryalar, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi […]

Devamını Oku

UYARMA

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise uyarma cezasından bahsedeceğiz. Uyarma, memura görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezası memurun hiyerarşik amiri tarafından verilir, memuriyetle alakalı […]

Devamını Oku

GAİPLİK

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun bir süre haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli ihtimaller bulunuyorsa hakkında gaiplik kararı verilebilir. Gaiplik kararı iki hal için verilebilir ve her iki hal için de uygulanacak süreler farklıdır: Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma Uzun süre haber alınamama Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişi için, ölüm tehlikesinin üzerinden […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI NELERDİR?

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteydi ancak; 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri özel bir kanunda hüküm altına alınmış oldu. Bu yazımızda ise, bilirkişi […]

Devamını Oku