ZARARI AZALTMA KÜLFETİ NEDİR?

Maddi tazminat, kişilerin diğer kişilerin fiillerinden doğan zararlarının giderilmesi için hükmedilen bir tazminattır. Maddi tazminat, durumun gereği, kusurun ağırlığı ve ortaya çıkan maddi zarar esas alınarak belirlenir. Öte yandan tazminat borçlusu ortaya çıkan “tüm zararı” değil, yalnızca fiilinin sebep olduğu zararı neden – sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilerek ödemekle yükümlüdür. Bu noktada tazminat alacaklısının birtakım sorumluluklarının […]

Devamını Oku

SAHTE SİGORTALILIK

Sahte sigortalılık, fiilen çalışma olmadığı halde, sigorta yardımlarından faydalanabilmek amacıyla kişilerin kendilerini sigortalı olarak göstermeleri halidir. Bu durum, hem vergi kaçırılmasına aracılık etmekte, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”) hacmini büyüterek Kurum açısından sıkıntılar doğurmaktadır. Sahte sigortalılık, SGK tarafından yapılan denetlemelerle ortaya konur. Sigortalılığının sahte olduğu düşünülen kişiler hakkında Kurum tarafından tebligat gönderilir. Ayrıca, sahte […]

Devamını Oku

SUÇU ÜSTLENME SUÇU

Suçu üstlenme suçu, gerçeğe aykırı olarak yetkili makamlara suça katıldığını veya suçu işlediğini öne sürerek beyanda bulunmaktır. Söz konusu suç, adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir ve amaç adliyelerin saygınlığının korunmasıdır. Suçun konusunu, failin işlemediği halde üstlendiği suç oluşturur. Üstlenilen suç, başkası tarafından işlenen bir suç olabileceği gibi, hiç işlenmemiş bir suç da olabilir. Burada […]

Devamını Oku

KASAP VE BALIKÇILARIN İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Kasap ve balıkçılar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığından da daha önceki bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız) söz etmiştik. Kasap ve balıkçılar, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır, ancak İşyeri Açma […]

Devamını Oku

ORMAN NEREYE DENİR?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 1. maddesinde orman tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Tabi olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaçcık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılırlar…” Tanımdan çıkarılacak başlıca sonuç, bir yerin üzerinde bitki örtüsü olmasa dahi, o yerin toprağının orman niteliği varsa o yere orman denileceğidir. Orman olup olmadığının tespiti, kadastro çalışmaları sonucu ortaya çıkar. […]

Devamını Oku

SİLAH TAŞIMA RUHSATININ KAYBEDİLMESİ

  Silah sahibi olmak için alınabilecek 2 türlü ruhsat vardır, bulundurma ruhsatı ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir ve nasıl alınacağına dair esaslardan daha önceki bir yazımızda (Bkz.İlgili yazımız…) bahsetmiştik. Taşıma ruhsatı ise, ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir. Taşıma ruhsatı alınması birtakım şartlara bağlıdır. Taşıma ruhsatını alabilecek kişiler […]

Devamını Oku

BAĞLI TACİR YARDIMCILARI

Tacirler, bazı durumlarda ticari işletmelerine ilişkin işler bakımından yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hallerde tacir, kendisine tacir yardımcı(lar)sı atayarak, iş yükünü hafifletebilir. Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere 2’ye ayrılır. Bağlı tacir yardımcıları ise ticari temsilci ve ticari vekilden oluşur. Bağımsız tacir yardımcıları ise simsar, acente ve komisyoncudur. Bununla birlikte Türk […]

Devamını Oku

YABANCILARA SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ

Yabancıların çalışma izinlerinin nasıl olduğunu ve nasıl alındığını (Bkz.ilgili yazımız…) ve diğer çalışma izni türleri olan süreli çalışma iznini (Bkz.ilgili yazımız…) ve istisnai çalışma iznini (Bkz.ilgili yazımız…) daha önceki yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise yabancılara süresiz çalışma izni verilmesi ve süresiz çalışma izninin niteliğini inceleyeceğiz. Süresiz çalışma izni; Türkiye’de en az sekiz yıl yasal ve […]

Devamını Oku

TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ

Trafik cezaları nitelik bakımından değerlendirildiğinde idari para cezalarındandır (Bakınız ilgili yazımız…). Her idari işlem gibi trafik cezalarına da itiraz edilebilir. Trafik cezaları iki şekilde kesilir. İlk durum doğrudan yüz yüze, ikinci durum ise gıyaben plakaya kesilir. Gıyaben plakaya kesilmesi ihtimalinde trafik cezası ilgiliye tebliğ edilir. İtiraz süresi ise ceza yüz yüze kesildiyse cezanın kesildiği tarihten […]

Devamını Oku

İRSALİYELİ FATURA NEDİR?

Sevk irsaliyesi, satışı gerçekleştirilen malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenen ve malla birlikte nakli gerçekleştirilen belgedir. Taşıma esnasında malla birlikte bulundurulmayan sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılır. Ancak, vergi mükellefleri eğer gerekli görürlerse, sevk irsaliyesini ve faturayı ayrı ayrı düzenlemek yerine “irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge düzenleyebilirler. İrsaliyeli fatura, 211 sayılı […]

Devamını Oku