OTOPARKLARIN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Otoparklar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığından (Bkz. İlgili yazımız) da daha önceki bir yazımızda söz etmiştik. Otoparklar sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında Yönetmelik‘te genel şartların […]

Devamını Oku

BONODA VADE

Dahal evvel bir yazımızda (Bkz. İlgili yazımız…) bononun geçerlilik şartlarından bahsetmiş, bononun nasıl düzenlenmesi gerektiğini siz değerleri okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise bonoda vade hususunu inceleyeceğiz.(Bkz: İlgili yazımız…) Bonoda belirli bir vade belirlenebileceği gibi; vade, görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, keşide gününden belirli bir sonra ödenecek şekilde de kararlaştırılabilinir. Bu vadelerden biri kararlaşırılabilmekle beraber […]

Devamını Oku

WORK PERMIT IN TURKEY

If international agreements are not agreed otherwise,foreigners working in Turkey are subject to permission. Generally permission is taken before starting work but according to Law on Work Permits of Foreigners Article 4 other cases are settled too: “Unless not stipulated to the contrary by bilateral and multilateral agreements in which Turkey stands as a party, […]

Devamını Oku

KARDEŞLERİN NAFAKA ÖDEMESİ

Yardım nafakası, yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düştüğü kabul edilecek kişilere altsoyları, üstsoyları veya kardeşleri tarafından ödenecek olan nafakadır. Yardım nafakasının temelinde aile içi yardımlaşmanın toplumsal bir nitelik kazanması yatmaktadır. Kardeşlerin, üstsoyun ve altsoyun karşılıklı olarak nafaka yükümlülüğü mevcuttur. Altsoy ve üstsoyun her ihtimalde nafaka yükümlülüğü mevcuttur ancak kardeşler bakımından nafaka talebinde bulunulabilmesi için kardeşin refah […]

Devamını Oku

ALIM – SATIM KOMİSYONCULUĞU

Alım – satım komisyoncusu, kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım – satımını üstlenen kimsedir. Komisyon sözleşmeleri vekalete dayanır. Bu nedenle komisyoncu ile müvekkil arasında bir dolaylı temsil ilişkisi olduğu kabul edilir. Alım – satım komisyonculuğunda süreklilik unsuru aranmaz. Komisyoncunun, komisyonculuk sözleşmesine dayanan birtakım borç ve yükümlülükleri bulunur. Söz konusu yükümlülükleri […]

Devamını Oku

KURUMİÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN ŞARTLARI

Daha önceki bir yazımızda geçici görevlendirmenin ne olduğundan bahsetmiştik. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise kurumiçi geçici görevlendirmenin şartlarından ve usulünden bahsedeceğiz. Geçici görevlendirmenin esas amacı kamu hizmetlerinin kesintisiz, verimli bir şekilde yürütülmesi ve gerekli hizmetlerin ifa edilebilmesi olduğundan belirli şartlara bağlanmıştır. Bu anlamda geçici görevlendirilen kişinin süreli hizmetine duyulan ihtiyaç somut olarak ortaya konulmalı […]

Devamını Oku

ŞÜPHELİNİN SAVUNMA HAKKI

Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye “şüpheli” denir. Şüpheli, soruşturma sırasında birtakım haklara sahiptir, söz konusu haklar yargılama süresince şüphelinin zarar görerek mağdur konumuna düşmesini engelleme amacını taşır. Bu haklardan en önemlisi elbette savunma hakkıdır. Savunma hakkı, şüphelinin devlet veya kişiler tarafından kendisine yöneltilen eylem ve işlemlere karşı kendisini korumasını sağlayan yasal imkanları içerir. […]

Devamını Oku

ORMAN NİTELİĞİ NE ZAMAN SON BULUR?

Orman  alanlarına duyulan ihtiyaç, ormanlara bağlı yaşayan kişilerin çokluğu, tarım işletmeciliğinin ormandan daha fazla gelir getirmesi gibi sebeplerle, orman alanları tarım alanlarına dönüştürülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla ihtiyaçların karşılanabilmesi için orman alanlarıyla ilgili çok çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Şayet bir yerin orman olarak muhafazında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmüyorsa, tam aksine bu yerlerin tarım alanlarına […]

Devamını Oku

KAPALI FATURA – AÇIK FATURA

Kapalı ve açık fatura ayrımı, kanuni bir ayrım olmayıp ticari örf ve teamüllerle belirlenmiştir.  Söz konusu teamül şu şekildedir: “Ticaret Odasının tespit ettiği teamüle göre; faturanın altına pul yapıştırılarak imza edilmesi halinde kapalı fatura, pulun faturanın üst kısmına yapıştırılarak imza edilmesi halinde açık fatura söz konusu olmaktadır.” [1] Kapalı fatura satışın peşin yapıldığı anlamına gelmektedir. […]

Devamını Oku

KİRA SÖZLEŞMESİNİN GEREKSİNİM NEDENİYLE FESHİ

Konut veya çatılı işyeri kiralarında fesih kural olarak kiracının, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmasıyla sona erer. Ancak bazı istisnai hallerde kiraya verene dava yoluyla tahliye hakkı tanınır, bu hallerden biri de kiralayanın gereksiniminin bulunmasıdır. Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1. maddesine göre kiraya verenin; Kendisi Eşi Altsoyu Üstsoyu Kanun gereği […]

Devamını Oku