2/B YA DA ORMAN SAHASI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZLAR

Daha evvel ormanın ve 2/B arazilerinin tanımı yaptığımız yazıları siz değerli okuyucularımızla paylaşmış, gerekli hukuki açıklamaları yapmıştık. (Bakınız ilgili yazılarımız…) Bu yazımızda ise sahip olunan bir taşınmazın 2/B ya da orman sahası içerisinde bulunması durumunda  neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Çok sayıda vatandaşın karşılaştığı üzere, bir taşınmaz satın alındıktan sonra, o taşınmazın bulunduğu arazinin vasfı […]

Devamını Oku

KUAFÖR VE BERBERLERİN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Kuaför ve berberler sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğundan ve nasıl açıldığından (Bkz. ilgili yazımız) da daha önceki bir yazımızda söz etmiştik. Kuaför ve berberler sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi […]

Devamını Oku

TSK EMEKLİLERİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR Mİ?

Silah sahibi olmak için alınabilecek 2 türlü ruhsat vardır, bulundurma ruhsatı ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir ve nasıl alınacağına dair esasları daha önceki bir yazımızda (Bkz.İlgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise diğer ruhsat türü olan taşıma ruhsatına ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri (“TSK”) emeklilerinin silah taşıma ruhsatı almalarına değineceğiz. Taşıma […]

Devamını Oku

KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA YOLUYLA CEZASIZLIK

Kısa süreli hapis cezalarının bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu 50. maddesinde sayılan seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkündür. Öngörülen yaptırımlardan biri de kamuya yararlı bir işte çalıştırmadır. Söz konusu yaptırıma hükmedilebilmesi için suçlunun; Kişiliği, Sosyal ve ekonomik durumu, Yargılama süresince pişmanlığı, İşlediği suçun niteliği göz önüne alınır. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma; çocuk veya yaşlı bakımevleri, park […]

Devamını Oku

YALAN TANIKLIK (II)

Yalan tanıklık konusunda temel açıklamalar için lütfen ilgili (Bkz. ilgili yazımız…) yazımızı okuyunuz. Yalan tanıklığın mahkemede yemin edildikten sonra işlenmesi hali suçun nitelikli hali olarak Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 272/2.maddesinde düzenlenmiştir: “Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç yıla […]

Devamını Oku

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca bir arsa payı, arsanın  bağımsız bölümlerine tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına denilmektedir. Belirtmek gerekir, arsa payı ancak bağımsız bölümler için mümkün olabilmektedir, ortak alanlar içinse arsa payı kavramını kullanmak mümkün değildir. Kişilerin sahibi olduğu arsa paylarının belirlenmesiyle beraber, pay sahipleri, payları oranında söz sahibi olmaktadırlar. Çoğu zaman; […]

Devamını Oku

GAİBİN İFLASI NASIL İSTENİR?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa mahkeme kararıyla bu kişi hakkında gaipliğine hükmedilir. Gaiplik kararının hukuki niteliği ve kapsamı hakkında (Bkz.İlgili yazımız…), gaiplik kararı verilen kişinin miras hakları hakkında (Bkz.İlgili yazımız…) daha önce yazılar yazarak sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise gaibin […]

Devamını Oku

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranış neticesinde bir zarar meydana getiren iradedir. Taksirle adam öldürme suçu ise, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir şekilde hareket ederek ölüme sebep olmak anlamına gelmektedir. Öldürme kastı bulunmaksızın, yalnızca özensiz hareket ederek ölüme sebep olunan hallerde taksirle adam öldürme suçunun işlendiğini ifade etmek doğru olacaktır. Eğer fail, […]

Devamını Oku

ALDATILAN EŞ, 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Aldatma, eşlerin evlilik içindeki karşılıklı sadakat yükümlülüklerinin ihlalini oluşturan bir fiildir. Aldatma başka bir deyişle zina kanunen sayılmış özel boşanma sebeplerinden olmakla birlikte aldatılan eşin, kişilik haklarının zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı (Bkz.İlgili yazımız…) ayrıca bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü evlilik içinde eşler arasında tanımlı bir yükümlülük olduğundan sadakat yükümlülüğünün ihlali gerekçesiyle 3. kişi aleyhine […]

Devamını Oku

BİLİRKİŞİLİKTEN ÇIKARMA

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteyken 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile özel bir düzenlemeye kavuşmuş; bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri ayrıntılı hükme bağlanmıştır. Daha önceki yazılarımızda bilirkişiliğin temel […]

Devamını Oku