TİCARİ VEKİL

Tacir bazı durumlarda ticari işletmesine ilişkin işler bakımından yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu hallerde tacir, tacir yardımcıları atayarak iş yükünü hafifletebilir. Tacir yardımcıları, bağlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olmak üzere 2’ye ayrılır. Bağlı tacir yardımcıları ise ticari temsilci ve ticari vekilden oluşur. Bu yazımızda ticari vekili inceleyeceğiz. Ticari vekil, Türk Borçlar Kanunu’nun 551. maddesinde […]

Devamını Oku

İŞYERİNDE ALKOL VE UYUŞTURUCU YASAĞI

İş Kanunu, hem işverene hem de işçiye borç ve sorumluluklar yüklemiş, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi haline bunlara birtakım sonuçlar bağlamıştır. Bu sebeple işverenin yanında işçiler de mevzuata, sözleşmeye ve örf adet kurallarına uygun davranmakla yükümlü hale getirilmiştir. Aksi halde iş sözleşmesi işçi aleyhine haklı ya da geçerli nedenle feshedilebilecektir. İşçinin işyerinde uyması gereken kurallardan […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Daha önce bilişim hukuku branşında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımızda KVKK’yı genel olarak değerlendirmiş (Bkz. ilgili yazımız…), kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki genel ilkelerden (Bkz. ilgili yazımız…) söz etmiştik. Özel ve önemli bir düzenleme olan KVKK’nu incelemeye devam etmekteyiz, bu yazımızda ise kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinden söz edeceğiz. Öncelikle […]

Devamını Oku

REDDİ MİRAS – MİRASI REDDETME

Daha önceki yazılarımızda miras kalması halinde ne olacağını (Bkz. ilgili yazımız…), mirasçıların kimler olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…), saklı paylı mirasçıların kimlerden oluştuğunu (Bkz. ilgili yazımız…) mirastan feragatin ne anlama geldiğini (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise mirası reddetmenin hukuken ne demek  olduğunu ve sonuçlarını aktarmaya çalışacağız. Bilindiği üzere bir kimsenin vefatı üzerine miras, […]

Devamını Oku

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASININ TARAFLARI KİMLERDİR?

Daha önceki bir yazımızda arsa payının düzeltilmesi davasından genel hatlarıyla bahsetmiştik (Bkz. İlgili yazımız…). Bu yazımızda arsa payının düzeltilmesi davasının taraflarını açıklamaya çalışacağız. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (“KMK”) 3. maddesine göre arsa paylarının, bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği iddiası ile dava açmak hak ve yetkisine sahip olanlar; kat malikleri veya kat irtifakı sahipleri […]

Devamını Oku

ALDATAN ANNEYE VELAYET HAKKI VERİLİR Mİ?

Daha evvelki yazılarımızda velayet hakkınız ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) velayet hakkının yer değiştirmesini (Bkz. ilgili yazımız…) boşanma davası sırasında doğan çocuğun velayetini (Bkz. ilgili yazımız…) siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise aldatan anneye çocuğun velayet hakkının verilip verilememesi hususunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki; velayet hakkı belirlenirken mahkemenin göz önünde bulunduracağı tek husus […]

Devamını Oku

İNTERNET SALONLARININ VE OYUN YERLERİNİN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önce (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. İnternet salonları ve oyun yerleri sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne anlama geldiğini ve nasıl açıldığını (Bkz. İlgili yazımız) da daha önce açıklamıştık. İnternet salonları ve oyun yerleri, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GENEL İLKELER

Değerli okuyucularımız sizlere daha önceki bir yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise özel olarak kişisel verinin işlenmesinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu verilerin işlenmesindeki genel ilkelerin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bu konuda yeni yürürlük kazanmış bir kanunun varlığı, açıklamalarımızın dayanağının her defasında KVKK […]

Devamını Oku

AYLIKTAN KESME CEZASI

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma şeklindedir. Bu yazımızda ise aylıktan kesme cezasından bahsedeceğiz. Aylıktan kesme cezası, memurun brüt aylığından 1/30’u ila 1/8’i arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasının disiplin boyutunun yanısıra […]

Devamını Oku

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilmektedir. Dolayısıyla, sözleşmede tahkime yer verilmemişse dahi  […]

Devamını Oku