BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİNİN İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğuna ve nasıl açıldığına (Bkz. İlgili yazımız) da daha önce değinmiştik. Bu sayılan işyerleri, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla […]

Devamını Oku

ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR NELERDİR?

Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) bazı suçların takibi şikayete bağlanmıştır. Suçtan zarar gören kişi şikayetçi olmadığı veya şikayetten vazgeçtiği durumda şüpheli ya da sanık hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. TCK m.73’e göre şikayete bağlı bir suçun soruşturulması ve kovuşturulması için 6 ay içerisinde şikayetin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim […]

Devamını Oku

ÇOCUK (I)

Her ne kadar toplumumuzda 18 yaşın altındaki bireylere genel olarak çocuk denilmekteyse de bizler bugünkü yazımızda hukukumuzda “çocuk” kavramından ne anlaşıldığını incelemeye çalışacağız. Temel yasalarımızdan yola çıkacak olursak çocuk; Türk Medeni Hukuku bakımından çocuk kime denir sorusuna Türk Medeni Kanunu’ndan (“TMK”) yola çıkarak yanıt vermek mümkün. Gerek yeni gerekse eski TMK’nın farklı maddelerinde çocuk ibaresi […]

Devamını Oku

EVLENDİKTEN SONRA MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILIR MI?

Türk Medeni Kanunu’na (“TMK”) göre eşler aralarında özel olarak başka bir rejim kararlaştırmadıkları müddetçe, evlilikte yasal olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi ise, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsamaktadır. Eşler tarafından tercih edilebilen bir diğer mal rejimi ise mal ayrılığı rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde eşler kendi malvarlıkları üzerindeki […]

Devamını Oku

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASINDA GÖREV, YETKİ ve SÜRE

Daha önceki yazılarımızda arsa payı düzeltilmesi davasının ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) ve söz konusu davanın taraflarını (Bkz. ilgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise arsa payı düzeltilmesi davasında görev ve yetki hususunu, davada dikkat edimesi gereken süreleri irdeleyeceğiz. Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda (“KMK) açıkça “…Bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” dendiğinden, KMK […]

Devamını Oku

FAZLA ÖDENEN FAİZLERİN BANKALARDAN GERİ ALINMASI

Rekabet Kurulu 08/03/2013 tarihli kararında, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007 ve 22/09/2011 tarihleri arasında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olarak kartel şeklinde (uyumlu hareket) hareket ederek faiz oranlarında müşteriler aleyhine değişiklik yaptığını fark etmiştir. Bu nedenle söz konusu 12 banka hakkında idari para cezasına karar vermiştir. Rekabet Kurulu’nca verilen bu kararın iptali için bankalar […]

Devamını Oku

İSİM EKLETME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi […]

Devamını Oku

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi […]

Devamını Oku

KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLI TAHLİYE)

Koşullu salıverilme,  cezasının bir kısmını cezaevinde geçiren hükümlünün iyi hal koşulundan yararlanarak cezasının kalan kısmını dışarıda belli birtakım şartlara uyarak geçirmesini sağlar. (Bkz. koşullu salıvermenin geri alınması ile ilgili yazımız…) Şartlı salıverilmede aranan “iyi hal” kavramı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun madde 87’de şu şekilde düzenlenmiştir: “Hükümlünün, Kanunun 107. maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz […]

Devamını Oku

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımıza devam edelim. Bu yazımızda “özel nitelikli kişisel veri”lerin işlenme şartlarından söz edeceğiz. Hemen yeri gelmişken belirtelim, genel olarak kişisel verilerin işlenmesinde ne gibi şartlar aranacağını hatırlamak için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz (Bknz. İlgili yazımız…) Yine temel kaynağımız olan KVKK’na bakacak olursak, bu yazımızın konusu 6. maddede […]

Devamını Oku