GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Disiplin suçlarının hukuki mahiyetleri ile unsurlarından (Bkz. İlgili yazımız …), disiplin cezası türlerinden uyarma (Bkz. İlgili yazımız…), kınama (Bkz. İlgili yazımız…), aylıktan kesme (Bkz. İlgili yazımız…), kademenin ilerlemesinin durdurulması (Bkz.İlgili yazımız…), meslekten çıkarmaya (Bkz. İlgili yazımız…) ve disiplin suçlarında tekrara (Bkz.İlgili yazımız…) dair daha önceki yazılarımızda bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise görevden uzaklaştırmayı inceleyeceğiz. Disiplin […]

Devamını Oku

PARSELASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ham durumda bulunan arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleşen idari işlemler dizisine parselasyon işlemleri denir. Parselasyon işlemleri kadastro parselinin imar parselasyonuna dönüştürülmesini ifade eder. İmar planlarının ve parselasyonun asıl amacı  kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi suretiyle, düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehirleşmenin gerçekleştirilmesidir. Kadastro parseli, kadastro uygulaması sonucunda, arazi üzerinde mülkiyet durumu tespit edilerek oluşturulan […]

Devamını Oku

BABALIK DAVASI

Türk Medeni Kanunu (“TMK”), çocuk ile baba arasında soybağının kurulması ve aynı zamanda çocuğun haklarının korunması amacıyla babalık kurumunu düzenlemiştir. TMK 301. madde ve devamı hususunda da belirtildiği üzere babalık davası; eşler arasında resmi nikah olmaksızın doğan çocuğun babasının saptanması için babaya ve yahut baba öldüyse mirasçılarına karşı açılması gereken bir davadır. Babalık davasını, evlilik […]

Devamını Oku

SAHTE ÇEK

Türk Ticaret Kanunu’ndaki (“TTK”) yasal unsurları taşıyan bir çekin bankaya ibrazında, meblağının karşılıksız çıkması durumunda 5941 sayılı Çek Kanunu gereği karşılıksız çek keşide etmenin yaptırımları uygulanacaktır. Ancak, çek düzenleme yetkisi bulunmayan kişinin çek düzenleyip vermesi ya da banka tarafından hazırlanmış çek bilgileri kullanılarak sahte olarak düzenlenmiş çekin karşılıksız çıkması halinde, tüm yasal unsurları taşımış olsa […]

Devamını Oku

İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Bir iş yapılırken esas olan elbette kaza yapmamaktır. Ancak ne kadar tüm tedbirler alınırsa alınsın bazı hallerde kaza yapılması kaçınılmaz hale gelebilmektedir. İşverenlerin iş kazalarından kaynaklanan sorumlulukları ve bunun hukuki neticeleri konusunda bilgi sahibi olmaları gereği kadar, işçilerin de iş kazası geçirmeleri halinde haklarının neler olduğu hususunda bilinçlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Biz bu yazımızda iş […]

Devamını Oku

HAKSIZ YERE HAPİS YATMA BEDELİNİ KİMLER TALEP EDEBİLİR?

Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk süreleri hemen her dönemde üzerinde sıklıkla tartışılan bir konu olmuştur. Tutuklamalar tedbir niteliğinden çıkıp adeta bir cezalandırma aracı haline gelmiştir. Halbuki tutuklama bir koruma tedbiri olup, ceza muhakemesinin amacına ulaşmasını sağlamak için başvurulan sadece bir araçtır. Tutuklama kararı verilebilmesi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) aradığı bütün şartların […]

Devamını Oku

TENKİS DAVASI

Mirasbırakan sağlığında yaptığı paylaşımlarla saklı paylı mirasçılarının haklarını azaltmış veya yok etmiş ise bu saklı paylı mirasçıları tenkis davası adı verilen bir dava açarak bu paylaşımların kendileri ile alakalı kısmını iptal ettirebilirler. Burada saklı paylı mirasçı sadece saklı payına ilişkin kısmı dava edebilir. Bunun dışında kalan oranlar üzerinde eğer paylaşım hukuka uygunsa müdahale edilemez. Bu […]

Devamını Oku

TİCARİ TEMSİLCİNİN YETKİLERİ

Ticari temsilcinin kim olduğu, hukuki niteliği ve nasıl görevlendirileceğini daha önceki bir yazımızda (bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise ticari temsilcinin yetkilerinin kapsamına değineceğiz. Ticari temsilcinin yetkileri yönetim ve temsil olarak ikiye ayrılmaktadır. Yönetim, ticari işletmenin içe yönelik işlerini, temsil ise üçüncü kişilerle ilişkilerini kapsamaktadır. Ticari temsilci yönetim yetkisi kapsamında işletmenin amacına uygun olan, olağan […]

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yasa maddelerini incelemeye devam ettiğimiz bu yazımızda, kişsel verilerin aktarılması konusuna değineceğiz. Madde 8’de “(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5’inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık […]

Devamını Oku

KAÇAK ELEKTRİK

Kaçak elektrik bir sayaçtan aleni olmayan şekilde ve elektrik sayacına zarar verecek bir sistemle elektriğin sayaçtan gizlice geçmesi durumunda hesaplanmayan ve kullanımı yasak iken kullanılan elektriktir. Kaçak elektrik kullanımının tespitinin ardından işlemlerin başlatılmasıyla kaçak elektrik cezası uygulanabilmektedir. Elektrik hırsızlığı suçu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 142. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Hırsızlık Suçunun […]

Devamını Oku