İHTİYATİ TEDBİRDE “ÖLÇÜLÜLÜK” ve “TALEPLE BAĞLILIK” İLKELERİNİN UYGULANMASI

İhtiyati tedbirin geçici bir hukuki koruma olduğundan ve bu bağlamda özelliklerinin, şartlarının neler olduğundan bir diğer yazımızda detaylı olarak bahsetmiştik, lütfen bakınız (Bkz.İlgili yazımız…). Bu yazımızda ise hakimin mevcut bir davada veya ileride açılacak bir dava için ihtiyati tedbir uygulaması halinde; ölçülülük ve taleple bağlılık ilkelerine uygun bir şekilde karar vermesi gerektiğinden bahsedeceğiz. “Ölçülülük” ilkesi; […]

Devamını Oku

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 116. maddesi: “(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan […]

Devamını Oku

ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) çocuk düşürtme suçu, çocuk düşürme suçu ve kısırlaştırma suçları birbirinden farklı suçlar olup, kanun koyucu her suç bakımından ayrı cezalar tayin etmiştir. Çocuk düşürtme suçu TCK  madde 99’da düzenlenmiştir. Bu suç  bakımından, kanun koyucu, suçu oluşturan fiilde gebe kadının rızasının bulunup bulunmaması durumuna göre bir ayrım yapmıştır. Bu ayrım şu şekildedir; gebe […]

Devamını Oku

TÜKETİCİYE SİPARİŞ ETMEDİĞİ BİR MALIN GÖNDERİLMESİ VEYA HİZMETİN SUNULMASI

Tüketiciye sipariş etmediği bir malın gönderilmesi veya hizmetin sunulması halinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; tüketicinin malı koruma ya da geri gönderme gibi bir yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği gibi tüketicinin söz konusu malı kullanmış olması da sözleşmenin kurulması bakımından herhangi bir kabul anlamı taşımayacaktır. Satıcı, bu konuya ilişkin olarak tüketiciye karşı bir hak da ileri […]

Devamını Oku

SÜT İZNİ TOPLU KULLANILABİLİR Mİ?

Çalışan kadınların doğum yapmaları halinde çalışma ve süt izni hakları, bu hakların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi ile güvence altına alınması, bu maddenin de “kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi” hükmüne dair açıklamalarımızı bir diğer yazımızda yapmıştık. (Bkz.İlgili yazımız…) Peki ama işçi İş Kanunu’yla […]

Devamını Oku

ARABULUCULUK (II)

ARABULUCULUK HİZMETİNDEN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ? Nasıl ki bir kişinin, bir davayı açmak ve açtığı davadan feragat etmek hakları mevcutsa aynı şekilde arabuluculuk hizmetinden vazgeçmek hakkı da mevcuttur. Kişi bunu serbestçe yapabilir. ARABULUCULUK NE KADAR GÜVENLİDİR? Arabuluculuk sistemine eşitlik ve gizlilik ilkeleri hakimdir. Arabulucu, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü kişidir. Uyuşmazlık konusunun taraflarına eşit mesafede durarak […]

Devamını Oku

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Kredi kartının kötüye kullanılması suçu; yasalara uygun bir şekilde hazırlanmış kartın, kart sahibinin rızası olmaksızın kullanılmasıyla işlenir. Kartı; kart sahibinin kendisinin vermiş olması, kartın yerde bulunması veya çalınması suretiyle bir başkasının eline geçmesinde kart sahibinin rızası hilafına her üç ihtimalde de suç işlenmiş kabul edilir. Diğer bir deyişle kartın ne şekilde ele geçirildiği, suçun işlenişine […]

Devamını Oku

MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 22 Aralık 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılıp yerine 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanunu getirilmiştir. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz marka lisans sözleşmesi ve türleri konusuna ilişkin her iki düzenleme bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle her iki düzenlemede de konu aynı şekilde ele alınmıştır. […]

Devamını Oku

KİRAYA VERENİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI (I)

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 229’a göre kiraya verenin, bir şeyi kullanmayı ve yararlanmayı kiraya verdiği kimseye (kiracıya) bırakması gerekmektedir. Yazımızın devamında bahsedeceğimiz hususlar özel olarak belirli süreli, belirsiz süreli, konut, işyeri kira sözleşmesi ayırımı yapılmadan genel hükümler üzerinden kaleme alınmıştır. Kiraya veren kimsenin sorumluluğu farklı maddelerde tek tek düzenlenmiştir. Teslim Borcu (TBK madde 301): […]

Devamını Oku

ARABULUCULUK (I)

ARABULUCULUK NEDİR? ARABULUCU KİME DENİR? Arabuluculuk; tarafların arasındaki ihtilafların, taraflar arasında uyuşma ve anlaşma sağlamak amacıyla arabuluculuk hususunda uzmanlık eğitimi almış, bağımsız ve tarafsız, Hukuk Fakültesi mezunu bir üçüncü kişinin yardımı ile çözülmesini öngören uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Dikkat çekmek istediğimiz önemli bir husus, arabuluculuğun hakimlik ya da hakemlik olmadığıdır. Arabulucu; kişilerin aralarındaki uyuşmazlıkları bir çözüm […]

Devamını Oku