EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (IV) – SOSYAL ŞİDDET

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz yazımızı incelemek için lütfen (Bkz..). Bu yazımızda ise evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan hususlardan biri olan sosyal şiddetten bahsedeceğiz. Eşlerden birinin, diğer eşin yaşam tarzına ve yaşam tarzının tezahürü olan davranışlarına müdahalede bulunması sosyal şiddet olarak tanımlanabilir.  Yargıtay içtihatları doğrultusunda, hangi davranışların […]

Devamını Oku

ÇOCUĞUN ANNENİN SOYADINI KULLANMASI

Babanın soyadı aile soyadı olduğundan çocuk doğumuyla birlikte babasının soyadını alır. Çocuk, anne ve babasının boşanma işlemi gerçekleştiğinde kural olarak babanın soyadını almaya devam eder. Bu yazımızda ise çocuğun, anne ve babasının boşanmasından sonra sadece annesinin soyadını alabileceği durumdan bahsedeceğiz. Kadın boşandıktan sonra kendi soyadını kullanabileceği gibi bazı hallerde eşinin soyadını da kullanmaya devam edebilir. […]

Devamını Oku

BOŞANMA HALİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI VE TAZMİNATLARI

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 219. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, maluliyet aylığı, yaşlılık aylığı, işsizlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, işten çıkarılma karşılığı alınan tazminatlar, dul ve yetim aylığı ve isteğe bağlı yapılan sigortalılık sonucu emekli olanların aldığı aylıklar, edinilmiş mal sayılmaktadır. Yukarıda belirtilen işçilik alacak ve tazminatlarının […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (III) – CİNSEL ŞİDDET

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz yazımızı incelemek için lütfen (Bkz…). Bu yazımızda ise evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan çok önemli hususlardan biri olan cinsel şiddetten bahsedeceğiz. Evlilik birliğinde cinsel şiddet, eşlerden birinin cinsel sadakate aykırı davranışlarda bulunarak evlilik birliğinin sarsılmasına yol açması olarak tanımlanabilir. Yargıtay içtihatları doğrultusunda, […]

Devamını Oku

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadına yönelik şiddete ilişkin olarak, hem 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la iç hukukumuzda, hem de İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile uluslararası hukuk boyutunda düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Sözleşmesi kapsamında kadına şiddete ilişkin yazılarımız için (Bkz…), (Bkz…) Kamusal veya özel alanda fiziksel, […]

Devamını Oku

NİKAH İŞLEMLERİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere on sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece vesayet altına alınmamış olan kişiler başka bir kimsenin iznine veya rızasına bağlı olmaksızın evlenebilirler. Evlenme, belediyelere bağlı evlendirme dairelerinde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile müftülüklere de evlendirme memurluğu yetkisi verilmiştir. […]

Devamını Oku

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Haysiyetsiz hayat sürme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun”) 163. maddesinde düzenlenen özel ve aynı zamanda nisbi boşanma sebeplerinden biridir. Haysiyetsiz hayat sürmek; toplumun ahlak, namus, şeref, haysiyet gibi kavramlarla ilgili genel algısına ve anlayışına aykırı hayat sürmek olarak tanımlanabilir. Yargıtay kararları doğrultusunda, eşlerden birinin randevu evi işletmesi, kumarbazlık, alkol ve/veya uyuşturucu bağımlılığı, homoseksüellik ve […]

Devamını Oku

SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA

Suç işleme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“Kanun”) 163. maddesinde düzenlenen özel ve aynı zamanda nisbi boşanma sebeplerinden biridir. İlgili maddeye göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ve bu suçun işlenmesinden dolayı ortak hayat çekilmez hale gelmişse diğer eş boşanma davası açabilmektedir. Başta rüşvet, zimmet, irtikap, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kasten adam […]

Devamını Oku

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI

Boşanma davası sırasında veya sonrasında mahkeme tarafından hükmedilen yoksulluk nafakasına ilişkin önceki yazılarımız için lütfen (Bkz…); (Bkz…) Bu yazımızda, yoksulluk nafakasının kaldırılmasından bahsedeceğiz. Yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması, Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıdaki hallerde yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılması mümkündür: – Nafaka alacaklısının evlenme olmaksızın başkasıyla birlikte yaşaması durumunda, nafaka borçlusu mahkemeye başvurarak […]

Devamını Oku

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA (II) -EKONOMİK ŞİDDET-

Evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasına ilişkin genel hükümlerden bahsettiğimiz (Bkz…) ve duygusal şiddeti anlatmaya çalıştığımız yazılarımızı incelemek için lütfen (Bkz…). Bu yazımızda evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan hususlardan biri olan ekonomik şiddetten bahsedeceğiz. Evlilik birliğinde ekonomik şiddet, eşlerden birinin diğer eşi ekonomik olarak mağdur etmesi veya mağdur etme tehdidinde bulunması olarak […]

Devamını Oku