EVLİLİK YAŞI

Evlilik ve aile literatürü incelendiğinde her iki kavram açısından da evrensel bir tanımın olmadığı görülmektedir. Evlilik demografi sözlüğünde, karşı cinsten iki birey tarafından oluşturulmuş, resmi, dini veya ülkesel farklılıklara göre geleneksel olarak başka türlerde gerçekleştirilen meşru bir birliktelik olarak tanımlanırken, Birleşmiş Milletler tarafından verilen tanım kadın ve erkeğin yasal birleşmesi olarak ifade bulmuştur. Bu tanımdaki […]

Fazlasını Oku

ORTAK VELAYET

Velayet; çocuğun ergin bir birey olana kadar fiziksel ve ruhsal gelişiminde anne ve babaya istisnai durumlarda da evlat edinene verilen hak ve yükümlülüklerin bütünüdür. Velayet Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) tanımlanmamıştır lakin çocuğun üstün menfaati göz önünde tutularak genel anlamda düzenlenmiştir. Bugünkü konumuz ise eşlerin boşandıktan sonra çocuk üzerinde ortak velayet hakkına sahip olup olamayacağıdır. Gelişmiş […]

Fazlasını Oku

AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA

Evlilik birliğini zedeleyerek boşanmaya neden olacak olgular arasında yer alan eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması, Türk Medeni Kanunu (“TMK”) gereğince evlenme engellerinden olup, akıl hastası bir kişinin evlenebilmesi için, sağlık kuruluşlarından evlenmesinde sakınca olmadığına dair bir rapor alması gerekmektedir. Ancak bugünkü yazımızın konusu yukarıda bahsettiğimiz konudan farklı olarak, evlilikten sonra ortaya çıkan akıl hastalığı ile […]

Fazlasını Oku

BABALIK DAVASI

Türk Medeni Kanunu (“TMK”), çocuk ile baba arasında soybağının kurulması ve aynı zamanda çocuğun haklarının korunması amacıyla babalık kurumunu düzenlemiştir. TMK 301. madde ve devamı hususunda da belirtildiği üzere babalık davası; eşler arasında resmi nikah olmaksızın doğan çocuğun babasının saptanması için babaya ve yahut baba öldüyse mirasçılarına karşı açılması gereken bir davadır. Babalık davasını, evlilik […]

Fazlasını Oku

BAKİRE ÇIKMAMA BOŞANMA SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

Bugünkü yazımızda başlıktan da anlaşılacağı üzere bakire çıkmamanın boşanma sebebi olarak sayılıp sayılamayacağını inceleyeceğiz. Türk Medeni Kanunu’muzda (“TMK”) 166. maddede  evlilik birliğinin temelden sarsılma sebeplerine yer verilmektedir fakat bu sebepler sınırlı sayıda değildir. Uygulamada, duygusal şiddetin bir görünümü olarak evlilik birliğinin sarsılma sebeplerinden biri şeklinde bakire çıkmama hali kabul görmektedir. Kadının bakire olmaması sebebiyle boşanma […]

Fazlasını Oku

ÇOCUK (II)

Daha önceki bir yazımızda (Bknz……..) çocuk kavramının Türk Medeni Hukuku ve Türk Ceza Hukukunda nasıl düzenlendiğini ele almıştık, bu yazımızda ise 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (“ÇKK”) bakımından değerlendirme yapmaya çalışacağız. ÇKK’nın 1. maddesi gereğince çocuk, daha ergin yaşta olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişidir. Kanun’da çocuk hukuku ilkelerine uygun olarak ‘suçlu çocuk, suç işlemiş […]

Fazlasını Oku

EVLENDİKTEN SONRA MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILIR MI?

Türk Medeni Kanunu’na (“TMK”) göre eşler aralarında özel olarak başka bir rejim kararlaştırmadıkları müddetçe, evlilikte yasal olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi ise, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsamaktadır. Eşler tarafından tercih edilebilen bir diğer mal rejimi ise mal ayrılığı rejimidir. Mal ayrılığı rejiminde eşler kendi malvarlıkları üzerindeki […]

Fazlasını Oku

ALDATAN ANNEYE VELAYET HAKKI VERİLİR Mİ?

Daha evvelki yazılarımızda velayet hakkınız ne olduğunu (Bkz. ilgili yazımız…) velayet hakkının yer değiştirmesini (Bkz. ilgili yazımız…) boşanma davası sırasında doğan çocuğun velayetini (Bkz. ilgili yazımız…) siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu yazımızda ise aldatan anneye çocuğun velayet hakkının verilip verilememesi hususunu incelemeye çalışacağız. Öncelikle belirtmeliyiz ki; velayet hakkı belirlenirken mahkemenin göz önünde bulunduracağı tek husus […]

Fazlasını Oku

ALDATILAN EŞ, 3. KİŞİYE TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Aldatma, eşlerin evlilik içindeki karşılıklı sadakat yükümlülüklerinin ihlalini oluşturan bir fiildir. Aldatma başka bir deyişle zina kanunen sayılmış özel boşanma sebeplerinden olmakla birlikte aldatılan eşin, kişilik haklarının zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı (Bkz.İlgili yazımız…) ayrıca bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü evlilik içinde eşler arasında tanımlı bir yükümlülük olduğundan sadakat yükümlülüğünün ihlali gerekçesiyle 3. kişi aleyhine […]

Fazlasını Oku

KARDEŞLERİN NAFAKA ÖDEMESİ

Yardım nafakası, yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düştüğü kabul edilecek kişilere altsoyları, üstsoyları veya kardeşleri tarafından ödenecek olan nafakadır. Yardım nafakasının temelinde aile içi yardımlaşmanın toplumsal bir nitelik kazanması yatmaktadır. Kardeşlerin, üstsoyun ve altsoyun karşılıklı olarak nafaka yükümlülüğü mevcuttur. Altsoy ve üstsoyun her ihtimalde nafaka yükümlülüğü mevcuttur ancak kardeşler bakımından nafaka talebinde bulunulabilmesi için kardeşin refah […]

Fazlasını Oku