SİBER ZORBALIK SUÇ MUDUR?

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ve kasıtlı olarak savunmasız bir birey veya gruba teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme biçimi olarak tanımlanır. İngilizce “Cyber Bulling” kelimesi Türkçe’ye “siber zorbalık” olarak geçen bir kavram olup internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte günlük hayatta önemli bir sosyal soruna dönüşmüştür. Öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, sataşma, […]

Fazlasını Oku

ALAN ADLARI

 Alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir Internet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Alan adları IP adresi denilen, bilgisayarların (sunucuların/server’ların) birbirini tanımasını sağlayan numara sisteminin daha basitleştirilmiş ve akılda kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir. Daha teknik bir anlatımla bir bilgisayarın internet ağındaki adresi, kodudur. Alan adlarının […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yasa maddelerini incelemeye devam ettiğimiz bu yazımızda, kişsel verilerin aktarılması konusuna değineceğiz. Madde 8’de “(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5’inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7. maddesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini düzenlemektedir. Öncelikle madde metnine bakacak olursak: “(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, […]

Fazlasını Oku

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımıza devam edelim. Bu yazımızda “özel nitelikli kişisel veri”lerin işlenme şartlarından söz edeceğiz. Hemen yeri gelmişken belirtelim, genel olarak kişisel verilerin işlenmesinde ne gibi şartlar aranacağını hatırlamak için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz (Bknz. İlgili yazımız…) Yine temel kaynağımız olan KVKK’na bakacak olursak, bu yazımızın konusu 6. maddede […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Daha önce bilişim hukuku branşında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkındaki yazılarımızda KVKK’yı genel olarak değerlendirmiş (Bkz. ilgili yazımız…), kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki genel ilkelerden (Bkz. ilgili yazımız…) söz etmiştik. Özel ve önemli bir düzenleme olan KVKK’nu incelemeye devam etmekteyiz, bu yazımızda ise kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebileceğinden söz edeceğiz. Öncelikle […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GENEL İLKELER

Değerli okuyucularımız sizlere daha önceki bir yazımızda (Bkz. ilgili yazımız…) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında genel bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Bu yazımızda ise özel olarak kişisel verinin işlenmesinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu verilerin işlenmesindeki genel ilkelerin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bu konuda yeni yürürlük kazanmış bir kanunun varlığı, açıklamalarımızın dayanağının her defasında KVKK […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),  24.3.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Hükümleri 32. maddeye göre kademeli yürürlüğe girecektir. Buna göre; 8, 9, 11,13,14,15,16,17 ve 18’inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlük kazanır. Kişisel veri tanımı ve onun korunması hakkındaki kuralların belirlendiği bu Kanun, kamuoyu tarafından uzun zamandır duyulan […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR ?

Kişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel veri kavramının salt ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasına yarar sağlayan bilgilerden ibaret olmadığı, bunların yanında kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik… tüm bilgilerini kapsadığının kabulü gerekmektedir.(Bakınız bu […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU VE ŞİKAYET

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7/4/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da geçen ilgili kişi, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusu gibi kavramları daha önceki yazımızda (Lütfen bakınız…) açıklamış, bu kapsamda ilgili kişinin sayılan haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurması gerektiğini belirtmiştik. Bugünkü yazımızda ise kişisel verisi işlenen kişinin söz konusu haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurma […]

Fazlasını Oku