KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR ?

Kişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel veri kavramının salt ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasına yarar sağlayan bilgilerden ibaret olmadığı, bunların yanında kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik… tüm bilgilerini kapsadığının kabulü gerekmektedir.(Bakınız bu […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU VE ŞİKAYET

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7/4/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da geçen ilgili kişi, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusu gibi kavramları daha önceki yazımızda (Lütfen bakınız…) açıklamış, bu kapsamda ilgili kişinin sayılan haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurması gerektiğini belirtmiştik. Bugünkü yazımızda ise kişisel verisi işlenen kişinin söz konusu haklarını kullanabilmesi için veri sorumlusuna başvurma […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ İHLAL EDİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Önceki yazılarımızda kişisel veri kavramını açıklamış, kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını kullanabilmeleri için izleyecekleri başvuru yolu ve itiraz sürecini açıklamıştık. (Bakınız ilgili yazılarımız…) Bugünkü yazımızda ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirlenen yükümlülüklere aykırı davranan kişi ve kurumlar hakkında uygulanacak yaptırımları inceleyeceğiz. Kişisel veri kavramını hatırlamak gerekirse; kişisel veri Kanun’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NELERİ KAPSAR?

Daha önceki yazımızda kişisel verilerin neleri kapsadığını, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile birlikte açıklamaya çalışmıştık. (Bkz. İlgili yazımız…) Bu yazımızda ise KVKK’nın içeriğine girmeye çalışacağız. Öncelikle belirtelim, KVKK madde 5 ile kişisel verilerin, kişisel veri sahibi kişilerin açık rızası olmadan kayıt altına alınması net bir şekilde yasaklanmış bulunmaktadır. Aynı doğrultuda […]

Fazlasını Oku

KİŞİSEL VERİ – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması, hem gerçek hem tüzel kişileri belirlenebilir kılan, teşhisi kolaylaştıran, bu kişilere özgü ve hususi bilgilerin hukuki manada korunması anlamına gelmektedir. Kişisel verilerin korunmasını amaçlayan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”’ten başka Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı gündemdeydi. Tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kişisel verilerin saklanması ve […]

Fazlasını Oku

MAL VE/VEYA HİZMET VERİLMEDEN POS CİHAZI KULLANIMI

Ticari ilişkilerin bankalar aracılığıyla sürdürülmesi sonucu, hayatımıza kredi kartları ve pos cihazları daha çok dahil olmaya başlamıştır. Pos cihazları bankalar tarafından üye işyerlerine sözleşme karşılığı verilmektedir. Kart sahipleri ise mal ve hizmet satın almak için nakit kullanmadan kredi kartını ya da bankamatik kartını pos cihazından geçirerek bankaya borçlanmakta; üye işyeri sahibi ise bankadan alacaklı hale […]

Fazlasını Oku

BİTCOİNLER SİBER SUÇLARIN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR MI?

Bitcoin kullanabilmek için öncelikle bir cüzdan oluşturmak gerekmektedir. Şahıslar arasındaki sözleşmelerin ifasında, değiş tokuş yapılırken, açık artırmada paranın kullanıldığı aşamalarda, alışveriş esnasında, bitcoin satın alma sitelerinde … kullanılan bitcoinler için oluşturulan bu cüzdan, istemcisi tarafından şifrelenmektedir. Şifreleme işleminden sonra ise bitcoin alıp göndermeye başlanabilmektedir. Bitcoin sistemi ağ kullanıcılarına geri ödeme ya da istenmeyen ödemeler gibi en […]

Fazlasını Oku

BİTCOİN NEDİR?

Hem parayı gönderen hem de alan aleyhine bankalar üzerinden gerçekleştirilen para transferi işlemlerinden kesilen komisyon ücretleri, transfer sürelerinin vakit alıcı özelliği (özellikle yurtdışı ödemeleri için) gibi sebeplerle bitcoin sistemi günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Bitcoin (BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş… ile ilişiği olmayan, herhangi bir merkezden üretil(e)meyen elektronik bir para birimidir. Kısacası tamamen özgür bir alandadır. Bitcoin, […]

Fazlasını Oku

3D YAZCILARIN YARATABİLECEĞİ HUKUKİ İHTİLAFLAR

3 boyutlu (3D) yazıcılar ile dijital dosyadan 3 boyutlu nesne yazdırılırken katkı maddelerinin eklenmesiyle katı nesneler meydana getirilmektedir.  3D yazıcıların ortaya çıkışı yeni olmasa da, fiyatlarının düşmesi sebebiyle popülaritesi ve kullanımı oldukça artmış, kolayca ulaşılabilir bir hal almıştır. Özellikle sanayide, yedek parça, maket… üretiminde kullanılan 3D yazıcılar, tıp alanında da ortez ve protez üretiminde kullanılmaktadır. […]

Fazlasını Oku

DRONE’LARIN HUKUKİ İNCELEMESİ

Drone’lar (Bkz. Drone Nedir? başlıklı yazımız) için özel bir düzenleme henüz oluşturulmuş olmasa bile, gerçekleşmesi muhtemel bazı uyuşmazlıkları hukukun genel ilkelerine göre çözebilmek mümkündür. Drone’ları özel mülkiyete konu bir bina ya da arazi üzerinde kullanmak özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yol açabilir. Özel mülkiyet içerisinde kullanılmasa dahi herhangi bir şekilde hernagi bir amaçla kişilerin rızası […]

Fazlasını Oku