MÜTESELSİL KEFALET

Kefalet hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmesi ve geçerlilik şartlarına ilişkin yazımız için lütfen (Bkz..). Bu yazımızda, kefalet sözleşmesinin bir türü olan müteselsil kefaletten bahsedeceğiz. Müteselsil kefalet, TBK m. 586’da “Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya […]

Fazlasını Oku

2019 YILI KİRA ARTIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 347. maddesine göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az onbeş gün önce fesih bildiriminde bulunmadıkça, kira sözleşmesi aynı koşullarda bir yıl daha uzamış sayılmaktadır. Uzayan her yeni kira yılı için, kira sözleşmesindeki hükümler ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak kira artışı yapılması mümkün olmaktadır. Her […]

Fazlasını Oku

MUVAZAA NEDİR?

Muvazaa, bir hukuki ilişkide tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan ve tarafları bağlamayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşmadır. Muvazaalı işlemde irade ve beyan arasında uyuşmazlık bulunduğu için, söz konusu işlem geçersiz olmaktadır. Muvazaa, mutlak muvazaa ve nisbi muvazaa olarak ikiye ayrılır. Mutlak Muvazaa: Taraflar arasında gerçekte var olmayan ve tarafları kendi […]

Fazlasını Oku

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ

Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi, 13.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’yla (“Kanun”) düzenlenmiş ve Kanun’da kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere […]

Fazlasını Oku

SİTE YÖNETİMİ VE ÖZEL GÜVENLİK FİRMASININ HIRSIZLIK OLAYLARINDAN SORUMLULUĞU

Günümüzde artan konut ihtiyacı; mahalle ve apartman kültürünün terkini gerektirmiş ve özellikle büyükşehirlerde siteler, rezidanslar ve toplu konutlar inşa edilerek karşılanmaya çalışılmaya başlanmıştır. Bu türlü konutlarda sakinlerin su, ısınma, sosyal tesis, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması adına alınan hizmetlerin bedeli, genellikle site yönetimine aylık aidat ödenmesi yoluyla karşılanmaktadır. Bahsedilen hizmetlerden özel güvenlik hizmeti, genellikle site […]

Fazlasını Oku

VEKALETSİZ İŞ GÖRME

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526-531. maddeleri arasında düzenlenen vekaletsiz iş görmede; bir kimsenin, başka bir kimseye ait bir işin görülmesine, hukuki anlamda yetkisi bulunmaksızın müdahale etmesi söz konusudur ve böyle bir durumda, vekaleti olmaksızın başkasının hesabına iş gören kimse, o işi sahibinin menfaatine ve varsayılan iradesine uygun olarak görmekle yükümlüdür. Vekaletsiz iş görmede iş […]

Fazlasını Oku

KAT KARŞILIĞI (ARSA PAYI KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ

Kat karşılığı (arsa payı karşılığı) inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin yazımız için lütfen bakınız (Bkz….) Bu yazımızda ise, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin çeşitlerinden bahsedeceğiz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, sıklıkla karşılaştığımız üç tip uygulama şekli vardır: 1) Arsanın tamamının veya bir bölümünün, inşaat teminat ipoteği karşılığında müteahhide devredilmesi: Uygulamada ipoteğin kaldırılması taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır ve […]

Fazlasını Oku

KİRALANANIN TAHLİYESİ İÇİN YOLLAR

Bu yazımızda, konut ve işyeri kiralarında kiraya verenin kiracısının tahliyesini sağlamak için sahip olduğu hukuki imkanlardan bahsedeceğiz. 1. Fesih yoluyla tahliye imkanı Genel kira hükümlerinden farklı olarak, konut ve çatılı işyerlerinde kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip değildir. İster belirli süreli, ister belirsiz süreli bir kira sözleşmesi olsun kiraya verenin fesih […]

Fazlasını Oku

KAT KARŞILIĞI (ARSA PAYI KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ihtiyaç duydukları konutların inşaatı için yeterli finansmana sahip olmayan arsa sahiplerinin, arsalarını bir müteahhide devredip, meydana gelen inşaattan bir kısım bağımsız bölüme sahip olduğu sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler ülkemizde oldukça yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin (yüklenici) borcu inşaatı, sözleşmede belirtilen şartlarda bitirmek ve anlaşılan bağımsız bölümlerin devrini […]

Fazlasını Oku

SÖZLEŞMELERİN KURULUŞUNA YÖNELİK İRADE AÇIKLAMALARI (II)

Sözleşmenin kuruluşuna hizmet eden irade beyanlarının ilki olan öneri, bir diğer adıyla icaba ilişkin açıklamalarımızın yer aldığı bir diğer çalışmamızı lütfen inceleyiniz (Bkz. İlgili Yazımız…). Bu yazımızda ise kabul üzerine açıklamalarda bulunacağız. Kabul; sözleşmenin kurulması amacıyla yapılan öneriye karşı, muhatap tarafça öneriyi yapan tarafa öneriye uygun şekilde yöneltilen irade açıklamasıdır. Öneri beyanına uygun irade bildirimi […]

Fazlasını Oku