MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ VE TÜRLERİ

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 22 Aralık 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılıp yerine 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanunu getirilmiştir. Bugünkü yazımızda bahsedeceğimiz marka lisans sözleşmesi ve türleri konusuna ilişkin her iki düzenleme bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle her iki düzenlemede de konu aynı şekilde ele alınmıştır. […]

Fazlasını Oku

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ NEDENLE FESHİ

Franchising sözleşmeleri, herhangi bir kanunda özel olarak düzenlenmiş olmadığından Sözleşmeler Hukuku’nun kuralları genel mahiyet itibariyla bu sözleşme türünde de uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte, franchising sözleşmesi ile benzer nitelik ihtiva eden acentelik sözleşmeleri gibi dikey sözleşmelere uygulanan kurallar, bu sözleşme türünde de uygulanabilecektir.(İlgili yazımız için bknz…) Franchising sözleşmesi, belirli veya belirsiz süreli olarak yapılabilmektedir ancak […]

Fazlasını Oku

İCRACI SANATÇILAR VE HAKLARI

  Sanat eserleri icra edildiği sürece halka ulaşabilmekte, anlam kazanabilmektedir. Bir eseri yorumlama, çalma, söyleme, anlatma ve tanıtma yollarıyla kitlelere ulaştıran kişiye “icracı sanatçı” denmektedir. İcracı sanatçılar yaptıkları faaliyetlerle bir eser meydana getirmezler,  yalnızca kendi kabiliyetleri ve icraya yönelik yetenekleri doğrultusunda esere hayat verirler. Eser icracı sanatçının duygu, düşünce ve sezgileriyle bütünleşerek iletilir. Dolayısıyla icracı […]

Fazlasını Oku

LİSANS SÖZLEŞMESİ

Lisans sözleşmeleri yalnızca patent hakları için değil, içeriğine uygun olduğu tüm sınai mülkiyet hakları ve hatta fikri mülkiyet hakları için de yapılabilmektedir. Ancak lisans sözleşmesine konu olan her hakkın kendine özgü nitelikleri olacağından, sözleşmenin niteliği de buna uygun şekilde değişiklik arz edecektir. Teknik veya endüstriyel bir buluş için patent elde edildiğinde patent sahibi mutlak bir […]

Fazlasını Oku

ESER SAHİBİNİN ADININ BELİRTİLMESİ HAKKI

Eser, sahibinden ayrı olarak düşünülemeyen fikir ve sanat ürünüdür. Bu nedenle eserden bahsederken eser sahibinden de bahsedilmesi gerekmektedir. Bu durum eser sahibinin hem şahsi ve fikri çıkarlarını hem de ekonomik çıkarlarını doğrudan etkiler. Örneğin eser yayınlandıktan sonra kamuoyunda olumlu bir ilgi uyanabilir ve bu ilgi, eser sahibine yeni siparişlerin gelmesine ya da reklam anlaşmalarının yapılmasına hizmet […]

Fazlasını Oku

ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR ? (II)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser sahibinin manevi haklarını önceki yazımızda açıklamıştık. Bugünkü yazımızda ise eser sahibinin mali haklarını açıklamaya başladığımız ilgili yazımızın (Bakınız, Eser Sahibinin Mali Hakları Nelerdir?) devamını getireceğiz. Çoğaltma Hakkı Bir eseri çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.¹ Çoğaltma, aslın aynen kopyalanmasıdır. FSEK m. 22/II’de çoğaltma çeşitlerine bazı örnekler verilmiştir. […]

Fazlasını Oku

ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI NELERDİR ? (I)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser sahibinin manevi haklarını önceki yazımızda açıklamıştık.(Bkz. ilgili yazımız…) Bugünkü yazımızda ise eser sahibinin mali haklarını açıklayacağız. Eser ve eser sahibi kavramlarını hatırlamak gerekirse; Eser, sahibinin mali ve manevi haklarının kaynağını teşkil eder.1 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1/B maddesine göre eser: “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve […]

Fazlasını Oku

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

24.06.1995 tarihli 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.” demektedir. Daha önceki bir yazımızda faydalı model ne demek açıklamıştık (Bkz. İlgili yazımız…). […]

Fazlasını Oku

FAYDALI MODEL NEDİR?

24.06.1995 tarihli 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.” demektedir. Peki faydalı model ne demektir ? Faydali model hem dünyanın hem Türkiye’nin […]

Fazlasını Oku