GÜZELLİK SALONLARININ İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

  İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından önceki yazılarımızdan birinde (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Güzellik salonları sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğuna ve nasıl açıldığına da (Bkz. İlgili yazımız) daha önce değinmiştik. Güzellik salonları sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi Hakkında […]

Fazlasını Oku

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Disiplin suçlarının hukuki mahiyetleri ile unsurlarından (Bkz. İlgili yazımız …), disiplin cezası türlerinden uyarma (Bkz. İlgili yazımız…), kınama (Bkz. İlgili yazımız…), aylıktan kesme (Bkz. İlgili yazımız…), kademenin ilerlemesinin durdurulması (Bkz.İlgili yazımız…), meslekten çıkarmaya (Bkz. İlgili yazımız…) ve disiplin suçlarında tekrara (Bkz.İlgili yazımız…) dair daha önceki yazılarımızda bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise görevden uzaklaştırmayı inceleyeceğiz. Disiplin […]

Fazlasını Oku

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME NEDİR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir “ şeklindeki hükmü sebebiyle memurların mazeret, yıllık veya ücretsiz izni, başka bir göreve geçici süre görevlendirilmiş olması ya da disiplin cezası […]

Fazlasını Oku

OTEL VE PANSİYONLARIN İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önceki bir yazımızda  (Bkz.ilgili yazımız….) bahsetmiştik. Otel ve pansiyonlar sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğunu ve nasıl açıldığını da (Bkz. İlgili yazımız) bir başka yazımızda açıklamıştık. Otel ve pansiyonlar, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma ve Çalıştırma […]

Fazlasını Oku

KAMU PERSONELLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATINI KİMLER ALABİLİR? (II)

Kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı alabilenler konulu yazımın ilki için lütfen tıklayınız.(bknz…) Kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı alabilen diğer bir meslek grubu şu şekildedir:  •Diğer bir meslek grubu da görevi gereği paraya zilyet olanlardır:         Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde bu görevi ifa eden kişiler         Veznedarlar  […]

Fazlasını Oku

KAMU PERSONELLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATINI KİMLER ALABİLİR? (I)

Bu yazımızda kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı alabilenlerin kimler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Yasada sayılmış meslek gruplarına silah taşıma ruhsatı verilebilecektir. Söz konusu meslek grupları yaptıkları işe göre gruplandırılarak sayılmıştır. Bu gruplardan ilki kamuda önemli görevlerde bulunanlar olup aşağıda kapsamı belirtilmiştir:        Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar        Valiler […]

Fazlasını Oku

DİSİPLİN SUÇLARINDA TEKRAR

Disiplin cezası, kamu hizmeti sırasında düzeni bozan davranışlara verilen cezalara denir. Disiplin suçlarının hukuki mahiyetinden ve unsurlarından daha önceki yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda disiplin suçunu oluşturan davranışlar ve disiplin cezaları sayılmıştır. Kanun’da sayılı disiplin cezaları şunlardır: Uyarma (Bkz. İlgili yazımız…) Kınama (Bkz. İlgili yazımız…) Aylıktan Kesme (Bkz. İlgili yazımız…) Kademe […]

Fazlasını Oku

BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİNİN İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne olduğuna ve nasıl açıldığına (Bkz. İlgili yazımız) da daha önce değinmiştik. Bu sayılan işyerleri, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla […]

Fazlasını Oku

MEMURLUKTAN ÇIKARMA

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise  memurluktan çıkarma cezasından bahsedeceğiz. Memurluktan çıkarma cezası, bir daha memurluk hizmetine geri dön(e)memek üzere memurluğa son verilmesidir. Memurluktan çıkarma cezası verilmesiyle birlikte memurluk […]

Fazlasını Oku

İNTERNET SALONLARININ VE OYUN YERLERİNİN İŞYERİ RUHSATI İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

İşyeri açmak için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınması gerektiğinden ve nasıl alınacağından daha önce (Bkz.ilgili yazımız) bahsetmiştik. İnternet salonları ve oyun yerleri sıhhi müesseselerdir, sıhhi müesseselerin ne anlama geldiğini ve nasıl açıldığını (Bkz. İlgili yazımız) da daha önce açıklamıştık. İnternet salonları ve oyun yerleri, sıhhi müesseselerin tabi olduğu başvuru şartlarıyla bağlıdır ancak İşyeri Açma […]

Fazlasını Oku