KALP KRİZİ İŞ KAZASI MIDIR?

İş kazası; işçinin işini yaparken, iş yerinde gerçekleşmesi şartıyla işçiyi bedenen ya da ruhça etkileyen kazaya nedir. Meydana gelen iş kazalarının çok önemli bir kısmı işyerlerinde ya da işin yapımındaki mevcut risklerin ortadan kaldırılmaması, bu risklere karşı gerekli önlemlerin alınmaması ya da etkili ve sürekli bir şekilde uygulanmaması sonucu oluşmaktadır. İş kazasının gerçekleşmiş kabul edilebilmesi […]

Fazlasını Oku

İŞ DAVASI SIRASINDA İŞÇİNİN VEFATI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde işçi “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi…” olarak tanımlanmış olup; işçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisinin sona ermesi durumunda halin icabına göre işçinin işverenden talep edebileceği ücret ve tazminatlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri, aylık ücret, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ücretleri, yıllık […]

Fazlasını Oku

DENEME SÜRESİ NEDİR?

Deneme süresi, hem işçi hem de işveren için tarafların iş sözleşmelerini devam ettirip ettirmemeye karar verdikleri dönemi ifade eder. Bu süreç tarafların birbirini tanımasına yardımcı olmaktadır. Aksi takdirde taraflar arasında çalışma süresi boyunca birçok anlaşmazlık çıkabilir. Deneme süresi, İş Kanunu’na göre en fazla 2 ay olabileceği gibi toplu iş sözleşmelerinin olduğu durumlarda en çok 4 […]

Fazlasını Oku

SGK ÇIKIŞ KODLARINDA, HANGİ KOD HANGİ DURUMDA SEÇİLİR? (II)

“SGK çıkış kodlarında, hangi kod hangi durumda seçilir?(I)” adlı yazımızda çıkış kodlarının belirli bir kısmını ayrıntılarıyla incelemiştik. (Lütfen bakınız.) Bu yazımızda da geri kalan diğer SGK çıkış kodlarının hangi durumlarda seçildiğini detaylarıyla inceleyeceğiz. 19- Mevsim bitimi: Mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ile birlikte işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden aynı mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu olarak […]

Fazlasını Oku

SGK ÇIKIŞ KODLARINDA, HANGİ KOD HANGİ DURUMDA SEÇİLİR? (I)

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) çıkış kodu seçilirken dikkat edilmesi gereken en temel husus, fiili duruma en uygun kodun seçilmesidir. (Bkz. ilgili yazımız…) Diğer bir deyişle kod seçiminde esas olan iş sözleşmesinin sona ermesine sebep olan durumdur. Dolayısıyla çıkış kodunun da bu sebeplere en uygun şekilde seçilmesi gerekir. (Bkz. ilgili yazımız…) SGK işten çıkış kodlarına ayrıntılı bakmak gerekirse;  1- Deneme süreli […]

Fazlasını Oku

MOBBİNGİN İSPATI

Mobbingin ne anlama geldiğinden, şartlarından ve mobbinge maruz kalan kişinin haklarının neler olduğundan bir diğer yazımızda bahsetmiştik. (Bkz.İlgili yazımız…) Mobbing, içerisinde mobbinge uğrayan kişiyi dışlama, yalnızlaştırma, işyerindeki diğer çalışanlardan ayrıştırma eylemlerini de barındırdığından; bu hususun mobbing uygulanan kişinin iş arkadaşlarının mahkemede tanık olarak gösterilmesi yoluyla ispatlanması çoğunlukla mümkün olmamakta, bu hususta delil bulunması oldukça güç […]

Fazlasını Oku

SÜT İZNİ TOPLU KULLANILABİLİR Mİ?

Çalışan kadınların doğum yapmaları halinde çalışma ve süt izni hakları, bu hakların 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesi ile güvence altına alınması, bu maddenin de “kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi” hükmüne dair açıklamalarımızı bir diğer yazımızda yapmıştık. (Bkz.İlgili yazımız…) Peki ama işçi İş Kanunu’yla […]

Fazlasını Oku

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ve İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  çalışanı bulunan işyerlerine iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma ya da bu hizmeti dışarıdan satın alma zorunluluğu getirilmiş; işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi çalıştırma yükümlülüklerinin başlama tarihleri işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıflarına göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Buna  göre; […]

Fazlasını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İşten ayrılan personellerin işten çıkış süreçleri, işveren ya da işveren vekili çalışanlar tarafından doğru ve usulüne uygun olarak yürütülmesi gereken süreçlerdir. Şöyle ki; işten çıkan bir personelin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) bildirilen çıkış kodu, sırf işçinin çıkışının yapılması için kanun koyucu tarafından düzenlenmiş olan sıradan bir çıkış seçeneği değildir. (Bkz. ilgili yazımız…) İşçinin işten çıkış sürecini doğru olarak yönetmek, daha sonra […]

Fazlasını Oku

İŞÇİ MAAŞINDAN KESİNTİ

 İş yerlerinde sözleşmesel yükümlülükler ve disiplin kuralları, işçi ve işveren arasında düzenlenecek iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Bu nedenle işyerlerine göre farklılık gösterebilir. Kurallara aykırı hareket eden işçilere, işverenler tarafından çeşitli cezalar verilmektedir. Bu cezalardan biri de ücret kesme cezasıdır.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 38 inci maddesinde ücretten kesme cezası şu şekilde […]

Fazlasını Oku