CEZA MAHKEMESİNDEKİ HANGİ OLGULAR HUKUK MAHKEMESİNİ ETKİLER?

Hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinin yargılama sistemleri birbirinden farklıdır ve bağımsız yargılama gerçekleştirirler. Ancak bu bağımsızlık mutlak bir anlam taşımaz. Bu bağlamda, hukuk hakiminin ceza davasında tespit edilen maddi olaylarla bağlı olduğu söylenebilir. Fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ceza davasındaki kusur oranlarıyla hukuk mahkemesi bağlı olmadığı gibi, bu husustan bir diğer […]

Fazlasını Oku

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Trafik kuralları kamu düzeninin sağlanması için bir gereklilik olup; uyulmadığı takdirde ilgili görevliler tarafından cezai işlem uygulanır. İşte bu cezai işlemlerden biri olan trafik cezalarına gelen zamlarla birlikte her yıl sürücüler maddi anlamda kayıplar yaşamaktadır. Eğer hakkınızda kesilen trafik cezalarının gerçekten bir trafik kural ihlalinden kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız mümkün olduğunca erken ödeyip indirimlerden faydalanabilirsiniz. Fakat […]

Fazlasını Oku

TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Her yıl yaptırılması mecburi olan zorunlu trafik sigortasının; zarar verilen diğer aracı ve zarar gören üçüncü kişileri korumak, onların kayıplarını gidermek amacıyla oluşturulduğundan, kusurlu olan aracın zararını ise karşılamadığından bir diğer yazımızda bahsetmiştik. (Bkz.İlgili yazımız…) Bu yazımızda ise konuyu biraz daha özelleştirerek; kaza sonrası kişilerin uğradığı hem maddi hasarları hem de yaralanma, ölüm gibi durumlarda […]

Fazlasını Oku

ÇOCUK (I)

Her ne kadar toplumumuzda 18 yaşın altındaki bireylere genel olarak çocuk denilmekteyse de bizler bugünkü yazımızda hukukumuzda “çocuk” kavramından ne anlaşıldığını incelemeye çalışacağız. Temel yasalarımızdan yola çıkacak olursak çocuk; Türk Medeni Hukuku bakımından çocuk kime denir sorusuna Türk Medeni Kanunu’ndan (“TMK”) yola çıkarak yanıt vermek mümkün. Gerek yeni gerekse eski TMK’nın farklı maddelerinde çocuk ibaresi […]

Fazlasını Oku

TRAFİK KAZASI SONRASI SİGORTA UYUŞMAZLIĞINDA HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALIDIR?

Daha önceki bir yazımızda Sigorta Tahkim Komisyonu’nunun işlevini siz değerli okucularımızla paylaşmıştık (Bkz. İlgili Yazımız…). Bu yazımızda ise aracın kaskosu yahut bir trafik kazası meydana geldiğinde karşı tarafın zorunlu trafik sigortası ile uyuşmazlığa düşüldüğünde hangi yolun tercih edilmesinde ne gibi faydalar olduğunu açıklamaya çalışacağız. Trafik kazası sonrasında aracınızda hasar meydana gelmiş olabilir ve/veya aracınız değer […]

Fazlasını Oku

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilmektedir. Dolayısıyla, sözleşmede tahkime yer verilmemişse dahi  […]

Fazlasını Oku

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Daha önceki bir yazımızda memur olma şartlarından bahsetmiş, memurluğa engel durumları siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık (Bkz. İlgili Yazımız…). Bu yazımızda ise polis akademisine girmek isteyen kişilerin taşıması gereken şartları özel olarak açıklamaya çalışacağız. Polis Meslek Yüksek okullarına girmek isteyen kişilerde aranan şartları şu şekilde sıralamak mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Lise ve dengi okul mezunu […]

Fazlasını Oku

TSK EMEKLİLERİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLİR Mİ?

Silah sahibi olmak için alınabilecek 2 türlü ruhsat vardır, bulundurma ruhsatı ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir ve nasıl alınacağına dair esasları daha önceki bir yazımızda (Bkz.İlgili yazımız…) açıklamıştık. Bu yazımızda ise diğer ruhsat türü olan taşıma ruhsatına ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri (“TSK”) emeklilerinin silah taşıma ruhsatı almalarına değineceğiz. Taşıma […]

Fazlasını Oku

BİLİRKİŞİLİKTEN ÇIKARMA

Bilirkişiler, yargılama esnasında ortaya çıkan ve çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde mahkeme tarafından başvurulan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bilirkişilik müessesesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekteyken 3.11.2016 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile özel bir düzenlemeye kavuşmuş; bilirkişilerin görev tanımları, sorumlulukları ve nitelikleri ayrıntılı hükme bağlanmıştır. Daha önceki yazılarımızda bilirkişiliğin temel […]

Fazlasını Oku

ALIM – SATIM KOMİSYONCULUĞU

Alım – satım komisyoncusu, kendi adına ve vekalet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım – satımını üstlenen kimsedir. Komisyon sözleşmeleri vekalete dayanır. Bu nedenle komisyoncu ile müvekkil arasında bir dolaylı temsil ilişkisi olduğu kabul edilir. Alım – satım komisyonculuğunda süreklilik unsuru aranmaz. Komisyoncunun, komisyonculuk sözleşmesine dayanan birtakım borç ve yükümlülükleri bulunur. Söz konusu yükümlülükleri […]

Fazlasını Oku