VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Vekalet sözleşmesi, vekil ile vekalet veren arasında güven esasına dayalı olarak kurulan bir anlaşmadır. Zira vekil, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun şekilde davranmak,  vekaletnameyle yapmakla yükümlendiği iş veya işlemleri sadakat ve özenle yerine getirmek nihayetinde de bu iş ya da işlemlere ilişkin vekalet verene hesap vermekle yükümlüdür. Tüm bu bahsedilen, tarafların birbirine karşı taşıdığı […]

Fazlasını Oku

APARTMAN YÖNETİMİ

Apartman yönetimine ilişkin hükümler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkul Yönetimi” başlıklı beşinci bölümünde yer almakta olup söz konusu Kanun’un 27. maddesinde “Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.”denmektedir. Buna göre apartmanın nasıl yönetileceği ve yönetim tarzı kat maliklerinin katılımıyla oluşturulan kurul tarafından belirlenecektir. […]

Fazlasını Oku

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET

İhtiyati tedbirin ne olduğundan, ne amaçla verildiğinden, hangi kanunda ne şekilde düzenlendiğinden bir diğer yazımızda detaylıca bahsetmiştik. (Bkz: Bir diğer yazımız…) İhtiyati tedbir kararı, mahkeme tarafından verilen geçici koruma kararıdır. Diğer tüm mahkeme kararları gibi bu kararlara da taraflar uymakla yükümlüdür. İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına muhalefet eden, ilgili yasa hükmüne açık şekilde aykırı davranmış olacaktır […]

Fazlasını Oku

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişilerin sağken maddi destek sağladığı ailesi ve yahut yakınları, kazaya sebep olan kişi veya kurumlardan mahrum kaldıkları destek oranında tazminat talep edebilirler. Bu tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılır. Halk arasında kan parası olarak da bilinen bu tazminat ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş […]

Fazlasını Oku

USULSÜZ TEBLİGAT (II)

Tebligatların, Tebligat Kanunu’na ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenip tebliğe çıkarılması gerektiğinden, Kanun ve/veya Yönetmeliğe uygun düzenlenmeyen ve/veya tebliğ edilmeyen tebligatın usulsüz tebligat olduğundan bir önceki yazımızda bahsetmiştik. (Bkz.İlgili yazımız…) Peki usulsüz bir tebligatın varlığını nasıl anlarız? Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi: “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en […]

Fazlasını Oku

CEZA MAHKEMESİNDEKİ HANGİ OLGULAR HUKUK MAHKEMESİNİ ETKİLER?

Hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinin yargılama sistemleri birbirinden farklıdır ve bağımsız yargılama gerçekleştirirler. Ancak bu bağımsızlık mutlak bir anlam taşımaz. Bu bağlamda, hukuk hakiminin ceza davasında tespit edilen maddi olaylarla bağlı olduğu söylenebilir. Fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ceza davasındaki kusur oranlarıyla hukuk mahkemesi bağlı olmadığı gibi, bu husustan bir diğer […]

Fazlasını Oku

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Trafik kuralları kamu düzeninin sağlanması için bir gereklilik olup; uyulmadığı takdirde ilgili görevliler tarafından cezai işlem uygulanır. İşte bu cezai işlemlerden biri olan trafik cezalarına gelen zamlarla birlikte her yıl sürücüler maddi anlamda kayıplar yaşamaktadır. Eğer hakkınızda kesilen trafik cezalarının gerçekten bir trafik kural ihlalinden kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız mümkün olduğunca erken ödeyip indirimlerden faydalanabilirsiniz. Fakat […]

Fazlasını Oku

TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Her yıl yaptırılması mecburi olan zorunlu trafik sigortasının; zarar verilen diğer aracı ve zarar gören üçüncü kişileri korumak, onların kayıplarını gidermek amacıyla oluşturulduğundan, kusurlu olan aracın zararını ise karşılamadığından bir diğer yazımızda bahsetmiştik. (Bkz.İlgili yazımız…) Bu yazımızda ise konuyu biraz daha özelleştirerek; kaza sonrası kişilerin uğradığı hem maddi hasarları hem de yaralanma, ölüm gibi durumlarda […]

Fazlasını Oku

ÇOCUK (I)

Her ne kadar toplumumuzda 18 yaşın altındaki bireylere genel olarak çocuk denilmekteyse de bizler bugünkü yazımızda hukukumuzda “çocuk” kavramından ne anlaşıldığını incelemeye çalışacağız. Temel yasalarımızdan yola çıkacak olursak çocuk; Türk Medeni Hukuku bakımından çocuk kime denir sorusuna Türk Medeni Kanunu’ndan (“TMK”) yola çıkarak yanıt vermek mümkün. Gerek yeni gerekse eski TMK’nın farklı maddelerinde çocuk ibaresi […]

Fazlasını Oku

TRAFİK KAZASI SONRASI SİGORTA UYUŞMAZLIĞINDA HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALIDIR?

Daha önceki bir yazımızda Sigorta Tahkim Komisyonu’nunun işlevini siz değerli okucularımızla paylaşmıştık (Bkz. İlgili Yazımız…). Bu yazımızda ise aracın kaskosu yahut bir trafik kazası meydana geldiğinde karşı tarafın zorunlu trafik sigortası ile uyuşmazlığa düşüldüğünde hangi yolun tercih edilmesinde ne gibi faydalar olduğunu açıklamaya çalışacağız. Trafik kazası sonrasında aracınızda hasar meydana gelmiş olabilir ve/veya aracınız değer […]

Fazlasını Oku