TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU SINIRLARI

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmış olup 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre: “2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında […]

Fazlasını Oku

TÜKETİCİYE SİPARİŞ ETMEDİĞİ BİR MALIN GÖNDERİLMESİ VEYA HİZMETİN SUNULMASI

Tüketiciye sipariş etmediği bir malın gönderilmesi veya hizmetin sunulması halinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; tüketicinin malı koruma ya da geri gönderme gibi bir yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği gibi tüketicinin söz konusu malı kullanmış olması da sözleşmenin kurulması bakımından herhangi bir kabul anlamı taşımayacaktır. Satıcı, bu konuya ilişkin olarak tüketiciye karşı bir hak da ileri […]

Fazlasını Oku

AYIPLI MAL SATIN ALAN TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI NELERDİR?

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranış sonucunda satıcının sorumluluğu gündeme gelmektedir. Satıcının bu sorumluluktan kurtulmasını sağlayan kurtuluş beyyinesi bulunmakla birlikte ispatı yine satıcının üzerindedir. Örneğin; satıcı kendisinden kaynaklanmayan reklam yolu ile yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını veya olmasının kendisinden beklenemeyeceğini, yapılan açıklamanın içeriğinin satış anında kendisi tarafından düzeltilmiş […]

Fazlasını Oku

TERS İBRAZ (CHARGE BACK)

İnternet kullanımının yaygınlaşması neticesinde kredi kartlarıyla internet sitelerinden gerçekleştirilen alışverişler geçmişe oranla epey artmıştır. Tüketiciler ödemelerini çoğu zaman kredi kartlarıyla malı teslim almadan önce yapmaktadır. Bunun sonucunda dolandırıcılık vakaları ortaya çıkmakta, vaat edilen mal veya hizmet tüketiciye teslim edilmemektedir. Bu durum gerçekleştiğinde kişi yargıya başvurabileceği gibi kredi kartıyla işlem yaptığından, ters ibraz (chargeback) yoluna da başvurabilir. […]

Fazlasını Oku

AYIPLI MAL İÇİN NEREYE NE ZAMAN BAŞVURULMALIDIR?

  Ayıplı mal; tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Seçimlik haklar ise; bu ayıplı mal veya hizmet karşısında tüketicinin mağduriyetinin önüne geçmek adına sahip olduğu, yenilik doğurucu niteliği haiz haklardır. Tüketici malı teslim aldığı tarihten […]

Fazlasını Oku

KREDİ ALIRKEN BU MASRAFLARA DİKKAT! (II)

Tüketicilerin kredi kullanırken dikkat etmesi gereken masrafların neler olduğunu detaylı bir şekilde daha önce incelemiştik (Bknz…..). Bugünkü yazımızda ise belki de en çok merak edilen birkaç konuyu;  daha kısa ve özet şeklinde yanıtlayacağız. Konut kredisi için alınan kredi tahsis ücreti, dosya masrafı, istihbarat ücreti vb. ücretler tüketicilerden talep edilebilir mi sorusuna bakacak olursak; bankalar kredi […]

Fazlasını Oku

KREDİ ALIRKEN BU MASRAFLARA DİKKAT ! (I)

Çoğumuz kredi çekerken bankaların bize yönelttiği sözleşmeyi çok incelemeden hatta bazen hiç okumadan doğrudan kabul ederiz. Aynı zamanda kredi kullanırken bizden talep edilen ücretleri de sorgulamadan veririz. İşte bugünkü yazımızda 3 Ekim 2014 tarihinde  yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le (“Yönetmelik” olarak anılacaktır.) birlikte, […]

Fazlasını Oku

İSTENMEYEN (SPAM) MESAJLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Bazı kişiler veya kurumlar tarafından işletmeyi tanıtmak veya bir ürünü satmak, tanıtmak ve pazarlamak amacıyla elektronik posta veya telefon aracılığıyla mesajlar gönderilmektedir. Söz konusu mesajların hukuki niteliği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Işığında Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Belirtmemiz gerekir ki, adı geçen yönetmelik kamu kurumu niteliğindeki meslek […]

Fazlasını Oku

MESAFELİ SATIŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI

Mesafeli satış; alıcının satıcı ile karşı karşıya gelmediği, alıcı ve satıcı arasında bir mesafenin bulunduğu ve satış sözleşmesinin iletişim araçları kullanılarak yapıldığı durumlarda söz konusudur. Dolayısıyla gerek internet üzerinden, gerek telefonla, gerekse sair iletişim yollarıyla yapılan sözleşmelerde tüketiciler mesafeli satışa ilişkin düzenlemelerden yararlanabileceklerdir. Belirtmekte fayda var ki, buradaki tüketici tanımına ticari veya mesleki amaç gütmeden […]

Fazlasını Oku

UÇUŞA KABUL EDİLMEME DURUMUNDA YOLCU HAKLARI

Daha önceki yazılarımızda, uçuş iptali halinde yolcuların sahip oldukları haklara (Bkz.ilgili yazımız…) ve uçuş gecikmesi halinde yolcuların sahip oldukları haklara (Bkz.ilgili yazımız…) değinmiştik. Bu yazımızda ise uçuşa kabul edilmeme halinde yolcuların sahip oldukları haklara değineceğiz. Bir sivil havacılık terimi olan “overbooking”; havayolu firmalarının yolcuların herhangi bir sebeple uçuşa gelmemeleri halinde havayolu firmasının zarara uğramaması amacıyla […]

Fazlasını Oku