BAHİS DOLANDIRICILIĞINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bir önceki yazımızda bahis siteleri yoluyla internet dolandırıcılığının hangi suç tiplerini oluşturduğu ve ne şekilde müeyyide altına alındığından bahsetmiştik (Bkz….). Bu yazımızda ise bu tür dolandırıcı bahis sitelerini nasıl anlayabileceğimiz ve bunlara karşı ne tür önlemler alabileceğimizden bahsedeceğiz. −Dolandırıcı bahis sitelerinde ilk bakışta fark edilen özellik, çoğunluğunun hazır script siteler olmasıdır. Dolayısıyla birbirleriyle çok benzer […]

Fazlasını Oku

BAHİS DOLANDIRICILIĞI

İnternet yoluyla oynanan şans oyunlarına rağbetin artmasıyla birlikte yasal bahis sitelerinin yanında kaçak siteler ve bahis dolandırıcılığı da oldukça artmış durumdadır. Bu kaçak bahis ve kumar siteleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a aykırı olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan izinsiz olarak faaliyet sürdürmekte ve bu faaliyetleri bilişim […]

Fazlasını Oku

TERS İBRAZ (CHARGE BACK)

İnternet kullanımının yaygınlaşması neticesinde kredi kartlarıyla internet sitelerinden gerçekleştirilen alışverişler geçmişe oranla epey artmıştır. Tüketiciler ödemelerini çoğu zaman kredi kartlarıyla malı teslim almadan önce yapmaktadır. Bunun sonucunda dolandırıcılık vakaları ortaya çıkmakta, vaat edilen mal veya hizmet tüketiciye teslim edilmemektedir. Bu durum gerçekleştiğinde kişi yargıya başvurabileceği gibi kredi kartıyla işlem yaptığından, ters ibraz (chargeback) yoluna da başvurabilir. […]

Fazlasını Oku

SUÇ İŞLEME BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Eşlerden birinin suç işlemesi diğer eş bakımından her halükarda boşanmaya sebep kabul edilebilecek bir davranış değildir. Suç işlemenin boşanmaya yetecek bir gerekçe olması için işlenen suçun küçük düşürücü bir suç olması gerekir ve bu suçtan ötürü boşanmak isteyen eşin suç işleyen eşle birlikte yaşanması kendisinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması aranır. Suç işleme sebebiyle boşanma, […]

Fazlasını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA HİLE

Dolandırıcılık suçuna dair genel bilgilendirmelerimiz için lütfen “Dolandırıcılık Suçu” isimli yazımızı inceleyiniz. Doktrinde, suçun hile unsuruna ilişkin tartışmalar sürmektedir. Hileli Davranışın Kandırmaya Yeterliliği Sorunu “Hile, gerçekte mevcut olmayan bir hususu mevcut göstermek veya gerçekleşmiş bir olayı olduğundan başka türlü ya da hiç gerçekleşmemiş gibi göstermek suretiyle bir insanın yanılgıya düşürülmesi” şeklinde birtakım yazarlarca tanımlansa da […]

Fazlasını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇU

Günümüzde dolandırıcılık suçu, bireylerin malvarlığını tehdit eden bir sorun olarak adeta çığ gibi büyükmektedir. Kişilerin tedbirli olmaya çalışmaları her ne kadar gerekmekte ise de tedbir, genellikle suçu önleyen bir unsur olamamaktadır.  Özellikle teknolojik gelişmeler suçun icrasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Herkesin başına en az bir kere gelmiş olması ihtimal dahilinde olan kitle iletişim araçları vasıtasıyla kendini hakim, […]

Fazlasını Oku

TELEFON VASITASIYLA DOLANDIRICILIK SUÇU

Dolandırıcılık suçunu çeşitli yöntemlerle işleyen suçlulardan kurtulmak, teknolojik gelişimler sebebiyle artık hiç de kolay gözükmemekte,  faillerin yarattıkları sistemlere karşı önlemleri sıklaştırmak da yeterli gelmemektedir. Zira suç telefonla dahi işlenebilir vaziyettedir. Muhtemelen okuyucularımızın hepsinin başına muhakkak en az bir kere gelmiş olan telefon aracılığıyla dolandırılma girişiminde fail, genellikle arka plana telsiz sesi verip telefonda ikna edici […]

Fazlasını Oku

BABA MAAŞINDAN YARARLANMAK İÇİN BOŞANAN EŞLER DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YARGILANIR MI?

Dolandırıcılık suçunun (Bkz. İlgili yazımız…) oluşabilmesi için fail; bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla mağduru hataya düşürmeli ve  ayrıca bu aldatma sonucu haksız bir yarar sağlamalıdır. Fail tarafından yapılan hileli davranış, belli oranda ağır, mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olay bazında değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, […]

Fazlasını Oku

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA HİLE VE ALDATMA

Dolandıncılık fiilinden söz edebilmek için hileli davranışlarla gerçek bir kişinin aldatılmış olması gerekmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçunu düzenleyen 157. maddesinin gerekçesi de hilenin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla: “…Hile, icrai bir davranışla gerçekleştirilebileceği gibi, karşı tarafın içine düştüğü  hatadan,  bir konuda yanlış bilgi sahibi olmasından yararlanarak da, yani ihmali davranışla da, gerçekleştirilebilir. Ancak, bu […]

Fazlasını Oku