KAMU İHALELERİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

Kamu kurumları ve kuruluşları mal alımları, hizmet alımları ve çeşitli yapım işlerini gerçekleştirirken kanunlarda öngörülen yöntemleri izlemektedirler. Bu yöntemlerden biri de ihaledir. İhale, kelime anlamı itibarıyla bir işin ya da bir malın, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verilmesi; hukuki anlamı itibarıyla da kanunda yazılı usul ve şartlarla, işin […]

Devamını Oku

YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR?

Daha önceki bir yazımızda yerli malı belgesinin ne olduğundan ve yerli malı belgesine sahip olmanın avantajlarından bahsetmiştik. (Bkz. İlgiliz yazımız…) Bu yazımızda ise yerli malı belgesi alınmasının usulünden bahsedeceğiz. Yerli malı belgesi daha önce de belirttiğimiz gibi mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade etmektedir. Bu belge her […]

Devamını Oku

YERLİ MALI BELGESİNE SAHİP OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Yerli malı, Yerli Malı Tebliği madde 4’te anlatılmış olup, nelerin yerli malı olup olmadığı şartlara bağlanmıştır. Yerli Malı Tebliği’nin düzenlenmesi sebebi olan Kamu İhale Kanunu’nda (“KİK”) ise mal “satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları” kapsamaktadır şeklinde tanımlanmıştır. Yerli malı belgesi, KİK’e göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından […]

Devamını Oku