ÖNALIM DAVALARINDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI – FİİLİ TAKSİM

Önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi bir taşınmaz üzerinde pay sahibi olan bir paydaşın, payını bir üçüncü kişiye satması durumunda, diğer pay sahiplerine öncelikli alım hakkı veren bir haktır. Önalım hakkına ilişkin önceki yazılarımız için (Bkz….), (Bkz….) Önalım hakkı, payı satın alan alıcıya karşı dava açılarak kullanılan bir haktır. Bu dava sonucunda alıcı üzerindeki tapunun iptal edilmesi […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÖN ALIM (ŞUFA) HAKKINDAN FERAGAT

Paylı mülkiyette ön alım hakkının ne olduğu ve ne şekilde kullanılması gerektiği daha önceki yazılarımızda kaleme alınmıştı (Bkz ilgili yazımız…). Bu yazımızda ise ön alım hakkını kullanmak istemeyen, bu haktan vazgeçen paydaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini aktarmaya çalışacağız. Payını satmak isteyen paydaş ya da bu payı almak isteyen kişi, diğer paydaşların ön alım haklarını […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÖN ALIM (ŞUFA) HAKKI NASIL KULLANILIR?

Daha önceki bir yazımızda ön alım hakkının ne olduğunu açıklamıştık. (Bkz. ilgili yazımız…) Bu yazımızda ise ön alım hakkının ne şekilde kullanılabileceği üzerinde duracağız. Türk Medeni Kanun’un 734. maddesine uyarınca; ön alım hakkı, üçüncü kişi alıcıya karşı dava açılarak kullanılabilecektir. Davaya bakmaya yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir. Ön […]

Devamını Oku

PAYLI MÜLKİYETTE YASAL ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Ön alım hakkı, esasen bir şeye öncelikli sahip olma hakkıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 732-735. maddeleri arasında düzenlenen ön alım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerinin geçerli olduğu bir ortaklıkta, payını kısmen ya da tamamen üçüncü bir kişiye satma niyetinde olan ortağın payının, diğer ortaklardan biri tarafından öncelikli olarak alınması şeklinde ifade edilmektedir. Yasa koyucu, önalım hakkında belirli […]

Devamını Oku