VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Vergi suçları açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”) mali nitelikte vergi suçları ve ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir. Vergi ziyaı, genel usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler suçları mali nitelikte vergi suçları olarak düzenlenmiş ve bu suçlar için parasal yaptırımlar öngörülmüşken; vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlal ve yükümlülerin özel işlerini yapma […]

Fazlasını Oku

SAHTE (NAYLON) FATURA NEDİR?

Uygulamada naylon fatura olarak da biline sahte fatura, kısaca faturanın herhangi bir ticari / hukuki ilişkiye dayanmadan düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Sahte fatura 2 şekilde düzenlenir: Fatura hiç bir temel borç ilişkisi bulunmadan tamamen sahte olarak doldurulmaktadır. Faturada satılan malın veya satış bedelinin miktarında gerçeğe aykırı bilgiler bulunmaktadır. Bu faturalar görünürde gerçek bir fatura olarak gözükmekle […]

Fazlasını Oku