EVLATLIKTAN RET VE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

Hukukumuzda evlatlıktan reddetmeye ilişkin bir düzenleme şu an için bulunmamaktadır. Dolayısıyla evlatlıktan reddetme, hukuk ekseninde mümkün değildir. Ancak benzer bir kurum olarak ‘mirasçılıktan çıkarma (ıskat)’ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 510. ve 513. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle mirasbırakana, yapacağı ölüme bağlı tasarrufla, ölümünden sonra saklı pay sahibi mirasçısının mirasından pay almasını engelleyebilme imkanı […]

Devamını Oku

MİRASTA KİMLERİN SAKLI PAYI VARDIR?

Miras hukukunun en mühim unsurlarından biri de mirasta saklı pay düzenlenmesidir. Miras bırakan ölmeden önce malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma bakımından hür iken, ölümü ile yapacağı tasarruflarda bu özgürlük kendisine tanınmamaktadır. Bu sebeple miras bırakan sadece belirli oranlar dahilinde malvarlığını bir takım kimselere miras bırakabilmektedir. Kimlerin mirasta saklı pay sahibi olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde […]

Devamını Oku