EVLİLİKTEN ÖNCE ALINAN EŞYA VE TAKSİTLERİN EVLİLİK İÇERİSİNDE ÖDENMESİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini öngörmüştür. TMK madde 202 “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.” hükmü ile açıkça yasal mal rejimini düzenlemiştir. Kanun koyucu maddenin devamında eşlerin sözleşme ile kanunda tanımlanan mal rejimlerinden birini seçebileceklerini de düzenlemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi; boşanma […]

Devamını Oku

MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Türk Medeni Kanunu gereğince, eşler arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin” uygulanması esastır. Ancak eşler, mal rejimi sözleşmesiyle Kanun’da belirtilen diğer rejimlerden birini de kabul edebilirler. Yasal veya seçimlik mal rejiminin kapsamına, mal rejiminin başladığı ve sona erdiği tarih aralığında edinilen mallar dahildir. Dolayısıyla hangi malların tasfiye işlemine tabi tutulacağını tespit edebilmek için mal rejiminin sona […]

Devamını Oku