İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NE KADARDIR?

Gerek İş Kanunu’nda, gerekse Borçlar Kanunu’nda, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için ayrıca bir zamanaşımı süresi belirtilmemiştir. Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Zamanaşımının işlemeye başlamasında esas alınan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talep hakkının doğumu ise, işçi açısından hizmet … Okumaya devam et İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRELERİ NE KADARDIR?