TACİRLER ARASI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”), kiracının daha güçsüz olan taraf gözükmesi sebebiyle kiracıyı korumaya yönelik hükümler içermektedir. Bilindiği gibi TBK; konut ve işyeri kiraları ile tacirler ve tacir olmayanlar arasında akdedilen kira sözleşmeleri arasında herhangi bir ayrım yapmamaktadır. Ancak, iki tarafını da tacirlerin oluşturduğu kira sözleşmelerinde, taraflardan birinin daha güçsüz olduğunu söylemek mümkün değildir. Kiracıları koruyacak … Okumaya devam et TACİRLER ARASI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ