AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE TAZMİNAT TALEPLİ BAŞVURULAR

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (“AİHS”) taraf olan ülkeler Sözleşme’nin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda AİHS ile güvence altına alınan hakların ihlali halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) konuyu dava haline getirebilecektir. Hal böyle olunca akit devlet olan Türkiye de söz konusu davaların tarafı olabilmektedir. AİHS 46. maddesinde “Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin … Okumaya devam et AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE TAZMİNAT TALEPLİ BAŞVURULAR