HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 141. maddesinde “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak” şeklinde tanımlanmıştır. Madde metnindeki bu fiil hırsızlığın basit halini oluşturmaktadır. TCK’nın 142. maddesinde ise hırsızlık suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Hırsızlık suçunda Kanun’da sayılan bu nitelikli hallerin varlığı halinde ceza … Okumaya devam et HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ