SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI

Ceza sorumluluğu kişilerin işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulabilmeleri için gereken sorumluluktur. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan hallerin varlığında kişi işlediği suçlar bakımından sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun mevcut olabilmesi için birtakım şartların varlığı aranır: İsnat Yeteneği Kusurluluk İsnat yeteneği; unsurları anlama, tanımlayabilme ve düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle kişinin iradi olarak hareket … Okumaya devam et SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI