ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ

Ceza ehliyeti, kişilerin işledikleri suçlar bakımından sorumlu tutulabilmeleri için aranır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan hallerin varlığında kişi işlediği suçlar bakımından sorumlu tutulamaz. Ceza sorumluluğunun mevcut olabilmesi için birtakım şartların varlığı aranır: İsnat Yeteneği Kusurluluk İsnat yeteneği unsurları anlama, tanımlayabilme ve düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle kişinin iradi olarak hareket edebilmesi … Okumaya devam et ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ