CEZA MAHKEMESİNDEKİ HANGİ OLGULAR HUKUK MAHKEMESİNİ ETKİLER?

Hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesinin yargılama sistemleri birbirinden farklıdır ve bağımsız yargılama gerçekleştirirler. Ancak bu bağımsızlık mutlak bir anlam taşımaz. Bu bağlamda, hukuk hakiminin ceza davasında tespit edilen maddi olaylarla bağlı olduğu söylenebilir. Fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ceza davasındaki kusur oranlarıyla hukuk mahkemesi bağlı olmadığı gibi, bu husustan bir diğer yazımızda bahsetmiştik. (Bkz: İlgili yazımız…)

Peki hukuk hakimi ceza davasında gerçekleşen diğer hangi hususlarla bağlıdır, hangileriyle bağlı değildir? Hukuk hakimi, her suçun aynı zamanda bir haksız fiil olduğu gerçeğini yadsıyamayacağından ceza mahkemesinden verilen mahkumiyet kararı ile öncelikle bağlı olacaktır. Ancak her haksız fiil, Türk Ceza Kanunu bakımından bir suç teşkil etmemekte bir başka deyişle Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmemekte olduğundan; hukuk hakimi ceza mahkemesinden verilen beraat kararıyla bağlı olmayacaktır.

Bununla birlikte, delil yetersizliğinden ötürü, evrensel bir ceza ilkesi olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine istinaden ceza hakimi tarafından beraat kararı verilebilecek ve bu kararın hukuk mahkemesi tarafından doğrudan dikkate alınması ciddi haksızlıklara sebep olabilecektir, bu bakımdan da hukuk hakiminin beraat kararıyla bağlı olmaması düzenlemesi yerindedir.

Yine hukuk hâkimi ceza mahkemesinde yargılanan sanığın temyiz kudretini haiz olup olmadığına, bir başka deyişle ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığına ilişkin ceza mahkemesi kararı ile de bağlı olmayacaktır. Zira gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Türk Borçlar Kanunu hükümleri kapsamında hakkaniyet sorumluluğu gereğince hukuk mahkemesi tarafından tazminata hükmedilebilmektedir.

                                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir