İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN YAYINLARDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI

social media violence ile ilgili görsel sonucuGünümüzde internet başlı başına bir kişilik kazanmıştır ve internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hukuksal sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. İnternet üzerinden kişilik hakları saldırıya uğrayan bir kimse servis sağlayıcıya, sunucuya (server) ve bünyelerinde dijital bilgileri saklayanlara (host) ve erişim sağlayıcıya karşı dava açabilir. İnternet ortamında açıklamayı yapanın kimliğinin tespitindeki güçlük sebebiyle mesajın dağıtımında rol üstlenen üçüncü kişilere karşı da dava açma yolu bulunmaktadır.

Servis sağlayıcı sitede yer alan ve hukuka aykırılığında kuşku bulunmayan diğer bir deyişle kişilik haklarını rencide edici nitelikteki yayın ve yazıları kaldırmakla yükümlüdür.

İnternet yayınlarına ait 5651 Sayılı Yasa’nın 3. maddesinin 1.fıkrasında konu şu şekilde açıklanmıştır:  İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.” Yasanın devamı maddelerinde de içerik sağlayıcısının, yer sağlayıcısının ve erişim sağlayıcısının yükümlülükleri ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiştir.

Öncelikle içerik, yer ve erişim sağlayıcı kavramlarını açıklamak gerekirse; içerik sağlayıcı, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişidir. Yer sağlayıcı da, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin Facebook, Youtube, Twitter vb. birer yer sağlayıcıdır. Yer sağlayıcıların doğrudan bir cezai sorumlulukları bulunmamaktadır. Ancak içerik sağlayıcı ile birlikte hareket ettiklerinin tespit edilmesi durumunda cezai sorumluluklarına gidilebilecektir. Son olarak erişim sağlayıcı ise kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişidir. TTNet, Turkcell, Smile, KabloNet vb…

İçerik sağlayıcıları, 5651 Sayılı Kanun madde 4/1’e göre internet ortamında kullanıma sunulan her türlü içerikten sorumludur. Dolayısıyla içerikleri sağlayan kişiler bu içeriklerden hukuken her yönüyle tamamen sorumlu olmaktadır. Yine 5651 Sayılı Kanun madde 4/2’ye göre içerik sağlayıcı bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. Örnek vermek gerekirse internet sitelerine yorum, yazı vb. yazan ya da resim, müzik vb. içerikler yükleyen kullanıcılar ya da bir internet sitesi, blog vb. şeklinde internette sayfa açan kişiler birer içerik sağlayıcıdır.

Aynı Yasa’nın 5. maddesinde yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bir başka ifadeyle yer sağlayıcılar, yer sağladıkları içeriklerden sorumlu değillerdir.

Aynı Yasa’nın 6. maddesinde de erişim sağlayıcının yükümlülükleri düzenlenmiştir.

                                                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir