YURTDIŞINA TEBLİGAT USULÜ

posta ile ilgili görsel sonucuYurtdışına tebligat usulü, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun (“Kanun”) 25-27. maddeleri arasında ve Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenmiştir. Kanun ve Yönetmelik’teki düzenlemede tebligatın yapılacağı kişinin Türk vatandaşı olması veya yabancı devlet vatandaşı olması durumuna göre 2 farklı ayrıma gidilmiştir.

Tebligat yurtdışında bulunan Türk vatandaşına yapılacaksa; tebligat yapmak isteyen kurum, evrakı doğrudan muhatabın bulunduğu ülkedeki Türk Elçiliği veya Konsolosluğu’na gönderir. Evrakın elçilik veya konsolosluğa tebliğ edildiği ve 30 gün içinde başvurulmadığı takdirde tebligatın yapılmış sayılacağı, ilgili elçilik veya konsolosluk tarafından muhataba bildirilir. Bu bildirim, tebligatın gönderildiği ülkenin mevzuatının izin verdiği usule uygun olarak yapılır. Tebliğ edilecek evrakın Türkçe olarak gönderilebilmesi mümkündür. Türkiye ve tebligatın gönderileceği yabancı devlet arasında ikili bir sözleşme mevcutsa, öncelikle bu sözleşmeye ilişkin usule uyulmak zorundadır.

Tebligat yurtdışında bulunan yabancı uyruklu kişiye yapılacaksa; tebliğ edilecek evrakın Türkçe olarak gönderilebilmesi mümkün değildir. Evrakın öncelikle gönderildiği ülkede konuşulan resmi dile tercüme ettirilmesi gerekmektedir. Tebligatın gönderileceği kişinin Türk vatandaşı olması durumundan farklı olarak, tebligat doğrudan elçilik veya konsolosluğa gönderilmez, önce Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir, sonra Bakanlık aracılığıyla ilgili ülkede bulunan Türk Elçiliği veya Konsolosluğu’na gönderilir. Tebligatı alan elçilik veya konsolosluk, ilgili ülkenin yetkili makamından, tebligatın o ülkenin mevzuatına uygun olarak muhataba yapılmasını talep eder. Türkiye ve tebligatın gönderileceği yabancı devlet arasında ikili bir sözleşme mevcutsa, öncelikle bu sözleşmeye ilişkin usule uyulmak zorundadır.

                                                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir