TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

Kelime anlamı “ölen bir kimseye ait olan her şey” olan tereke, hukuk terminolojisinde, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçen ve miras bırakanın şahsına bağlı olmayan tüm özel hukuk ilişkileri demektir. Taşınır ve taşınmaz mallar, vadeli ve vadesiz alacaklar, faizler, borçlar, masraflar terekeye dahildir. Miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığı ve terekeye dahil diğer … Okumaya devam et TEREKENİN TESPİTİ DAVASI