NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Ülkemizde kişinin doğumuyla birlikte; ad, soyad, anne adı, baba adı gibi kişisel bilgilerin tutulduğu nüfus kaydı düzenlenmektedir. Nüfus kayıtları, Türk Medeni Kanunu madde 7 “Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur…” uyarınca aksi ispat edilinceye kadar geçerli kabul edilmektedir. Bu nedenle nüfus sicilinde yer alan kişisel durum bilgilerinde sonradan meydana gelen değişikliklerin veya … Okumaya devam et NÜFUS KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ