KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN SÜRECİ

Kooperatif kuruluşu için, kurucu ortaklar tarafından hazırlanan kooperatif anasözleşmesi ile belirlenen dilekçe ve eklerinin ilgili izin merciine sunulması gerekmektedir. İlgili izin merci tarafından yapılacak esas ve usule ilişkin inceleme neticesinde, sunulan evraklarda herhangi bir eksiklik yahut hata olmadığı görüldüğü takdirde kooperatif için kuruluş izni verilecek ve tescil aşamasına geçilecektir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun (“KK”)  3. … Okumaya devam et KOOPERATİF KURULUŞUNDA TESCİL VE İLAN SÜRECİ