ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

İlgili suçun konusu özel belge olduğundan “özel belge” kavramının iyi anlaşılması önem taşır.  Özel belge; kamu görevlisinin görevi sebebiyle düzenlediği belgelerin dışında kalan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen fakat doğrudan hukuken hüküm ve sonuç doğuran yazılı materyal olarak açıklanabilir. Dolayısıyla; ilgili suçun konusunu dilekçe, fatura, işe giriş bildirgesi, banka teminat mektubu, vergi beyannameleri, kira sözleşmesi … Okumaya devam et ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU