VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 23.6.2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Karar Tarihi: 23.6.2020 Karar No: 2020/482 Veri sorumlularının en önemli yükümlülüklerinden olan veri sicilinin tutulması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 16. maddesinde “…Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır…” hükmü ile düzenlenmiştir. VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan bir sicil olup, kişisel verileri işleyen … Okumaya devam et VERBİS KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 23.6.2020 TARİHLİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ