BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”))

Küreselleşmeyle birlikte ticaretin uluslararası ölçekte genişlemesi, çoğunlukla satım sözleşmesi akdetmek suretiyle kurulan uluslararası ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların etkili bir şekilde çözümlenmesine ilişkin problemleri de beraberinde getirmiştir. Uluslararası çapta ticari faaliyetlerinde başta hukuki güvenliği teminat altına almak amacıyla devletler, uluslararası çerçevede yeknesak maddi hukuk kurallarına ihtiyaç duymuştur. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, uluslararası satım sözleşmelerine … Okumaya devam et BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (“CISG”))