ASLİ MÜDAHİL

Asli müdahil, bir dava sürerken dava konusu olan hak ya da şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak sahibi olduğunu ileri süren üçüncü kişidir. Asli müdahil hüküm verilinceye kadar hak sahibi olduğunu ileri sürerek yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilmektedir. Asli müdahil, ilk davanın taraflarına dava açtığı için ilk davanın tarafları zorunlu dava arkadaşı … Okumaya devam et ASLİ MÜDAHİL