TAHKİM YARGILAMASI VE MİLLETLERARASI TAHKİM – I

Av. Yasemin ÇORAK & Av. Sevcen CAN Kısaca ve genel olarak tahkim; taraflar arasındaki bir uyuşmazlığın devlet yargısı yerine hakem adı verilen üçüncü kişiler tarafından çözüme kavuşturulması olarak tanımlanabilir. İhtilafların çözümünde devlet yargısının yanında alternatif bir çözüm yöntemi olarak tahkime sıklıkla başvurulmaktadır. Tahkimde; uyuşmazlık, devletin ilgili mahkemeleri yerine tarafsız hakemler tarafından karara bağlanmakta ve yargılama … Okumaya devam et TAHKİM YARGILAMASI VE MİLLETLERARASI TAHKİM – I