COVİD-19 İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI

Adalet Bakanlığınca yürütülmekte olan Yargı Reformu Strateji Belgesiyle İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan yargı reformlarından beşincisi (5.Yargı Paketi) 02/11/2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.54 maddeden oluşan 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 5. Yargı Paketi; ‘’İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ‘’ şeklinde TBMM Genel Kurul Kararı ile 24 Kasım 2021 tarihinde kabul edilerek, 30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

54 Maddeden oluşan kanun teklifinde tüm kamuoyunca sabırsızlıkla beklenen “Covid- 19 izinleriyle” ilgili mevcut düzenlemede dedeğişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir” ibaresi, “her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir” şeklinde değiştirildi. Yapılan bu değişiklik ile birlikte 2 ayı geçmemek kaydıyla verilen Covid-19 izin süresi 3 kez daha uzatılabilecek duruma gelmiş oldu.

Anılan Yargı Paketinde 5275 sayılı Kanun’un geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 30/11/2021 tarihli önerisi doğrultusunda; açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak sureti ile cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamda izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatabilecektir.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir