MÜSADERE

Müsadere, Türk Ceza Kanunu (“TCK”) 53-60. maddeleri arasında ele alınan güvenlik tedbirlerinden birisidir. Genel tabirle müsadere, işlenen suçla ilgili eşya ve maddi kazançların malikin rızasına bakılmadan devletin mülkiyetine geçirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Tanımı yapılan müsadere kavramı, kanunda kazanç ve eşya müsaderesi olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Eşya müsaderesi, suçun işlenmesinde kullanılan ya da suç işlerken kullanılmak … Okumaya devam et MÜSADERE